На основу члана 15. Статута У.Г.“Друштво директора школа Србије“ сазивам Прву редовну седницу Управног одбора „ДДШС“ и предлажем следећи

ДНЕВНИ РЕД

  1. Конституисање Управног одбора, избор Председника У.О. и усвајање Пословника о раду У.О.
  2. План рада У.О.“ДДШС“ за 2014. годину
  3. Припрема посете делегације  Друштва директора  и равнатеља школа Словеније, „ДДШС“ у мају 2014. године
  4. Учешће делегације „ДДШС“ на редовном ESHA састанку у Финској, 30. марта 2014. године и одлуке с тим у вези
  5. Питања и предлози

Седница ће се одржати у уторак, 17. децембра 2013. године, у Регионалном центру за професионални развој  запослених у образовању, ул Цара Душана б.б. у Чачку, са почетком у 1200 часова.

На ову седницу су позвани и досадашњи чланови У.О. као и колеге чланови „ДДШС“ из Чачка.

У Београду, 12.12.2013. године

Председник Скупштине“ДДШС“

Дејан Недић, професор