Позив  за   XIII  редовну седницу УО

На основу члана 20. Статута У.Г.“Друштво директора школа Србије“ сазивам XIII редовну седницу Управног одбора „ДДШС“ и предлажем следећи

ДНЕВНИ РЕД:

  1. Усвајање  записника са XII редовне  седнице УО
  2. Извештај са Друге регионалне конференције удружења директора школа  југоисточне Европе одржане у Будви од 3. до 5. октобра 2013. године
  3. Припрема треће редовне Скупштине  „Друштва директора школа Србије“
  4. Питања и предлози

Седница ће се одржати у уторак, 29. октобра 2013. године у просторијама  Прве економске школе у Београду, улица  Цетињска 5-7, са почетком у 13 часова.

  На седницу су позвани  и чланови „ДДШС“ који су учествовали  или ће учествовати у активностима  које се разматрају на овој седници.

У Чачку, 22. октобар 2013. године

      Председник УО“ДДШС“
               ______________________

        Иван Ружичић, професор