Позив зa XII редовну седницу УО

На основу члана 20. Статута У.Г.“Друштва директора школа Србије“ сазивам XII редовну седницу Управног одбора „ДДШС“ и предлажем следећи дневни ред:

  1. Усвајање записника са XI редовне седнице У.О.

 2.Извештај о посети делегације  „ДДШС“ Друштву равнатеља Словеније  у периоду 2-4. јуни 2013. године

 3.Извештај са припремног састанка  за Другу регионалну конференцију   удружења директора школа Југоисточне Европе у Подгорици , 20-21. јуни 2013.

   4.Питања и предлози

Седница ће се одржати у среду, 26. јуна 2013. године у просторијама  Прве економске школе у Београду, улица Цетињска 5-7, са почетком у 1200 часова.

 На седницу су позвани и чланови „ДДШС“који су учествовали или ће учествовати у активностима  које се разматрају  на овој седници.

У Чачку, 23. јуни 2013. године

                           Председник УО“ДДШС“

                              Иван Ружичић, проф.