Састанак Генералне Скупштине Европског удружења директора школа - ESHA
(The European School Heads Association)

05-06.04.2013. Амстердам, Холандија

 

Делегација Републике Србије:

1.Дејан Недић, председник Скупштине Друштва директора школа Србије (ДДШС), директор Друге економске школе, Београд

2. Игор Бем, члан ДДШС, директор Економске средње школе „Боса Милићевић“, Суботица

 
Састанак је вођен по унапред припремљеном дневном реду.

 Први дан:

У оквиру прве тачке наша делегација је имала прилику да представи Друштво директора школа Србије.

Друга тачка - Извештај председника ESHA о Генералној скупштини одржаној у Единбургу 2012. Године.

Трећа тачка - Извештај о реализацији прошлогодишњег буџета и усвајање буџета за 2013. годину.

Четврта тачка - Презентација актуелних пројектата Удружења, рад по групама и анализа досадашњих фаза наведених пројеката, округли столови на теме из пројеката и најава нових пројеката, Планирање рада по пројектима за 2013-14.

Током првог радног дана одрађена су и два радна Регионална састанка којима су присуствовали представници Словеније, Црне Горе, Хрватске, Босне и Херцеговине и Србије. Тема састанака је била припрема Регионалног састанка у Црној Гори.

Закључци: за организацију овог састанка потребно је још једном се састати током јуна месеца у Подгорици. Предложени термин припремног састанка је 20-21.06.2013. Предложени термин за регионалну конференцију је 03-06.10.2013.

 
Дрги дан:

Пре почетка рада Генералне скупштине одржан је још један, трећи, Регионални састанак са темом припрема Регионалног састанка у Црној Гори.

 
Прва тачка: Током преподневног радног дела радило се по групама на ESHA фокус темама за 2013-14. Са пројекцијом до 2020. године.

Неке од тема које су обрађиване:

Област - руковођење: Професионални развој директора школа, делегирање одговорности, аутономија, државно финансирање итд.

Област - компетенције 2020. за успех: ране интервенције, креативност, иновативност, целоживотно учење итд.

Област - информационих технологија у образовању: Активна настава, друштвене мреже итд.

Област - Социјално понашање у школи: Ефективне стратегије за суочавање са булингом у школама.

Током друге тачке је изнет предлог Меморандума о сарадњи са Интернационалним удружењем директора ICP (International Confederation of Principals) и Меморандум о сарадњи са NASSP и са NAESP (National Association of Elementay school principals)

Трећа тачкаПрезентација ESHA сајт и магазин као и предлози за његово унапређење.

Четврта тачкаПредстављање Европске конференције у Дубровнику за 26-29.10.2014. годину.

За јесење заседање Генералне скупштине се нико није пријавио. Уколико је неко заинтересован да буде домаћин следећег скупа потребно је да достави апликацију до 01.07.2013.

Предата је апликација за Регионалну конференцију у Црној Гори за октобар 2013. године.

Састанак је завршен по програму у 13х.

 
Прихваћена је апликација Друштва директора школа Србије за чланство у ESHA. Од 05.04.2013. ДДШС је пуновравни члан ESHA!

 

Извештај саставио, Игор Бем

08.04.2013.