У складу са чланом 6. Статута „Друштва директора школа Србије“, у петак, 15. марта 2013. године са почетком у 1200 часова у амфитеатру Универзитета „Сингидунум“  у Београду, улица  Кумодрашка 261/А(нова локација  Универзитета Сингидунум у насељу Војвода Степа), „ДДШС“ организује

СТРУЧНИ СКУП

са темом: Садржај програма обуке и садржај програма испита за дозволу за рад (тј. лиценцу) за директоре школа

Овај стручни скуп  организује У.О.“Друштва директора школа Србије“ и на скуп су позвани  сви чланови „ДДШС“, као и директори и помоћници директора  који нису чланови, а желе да се упознају са радом Друштва.

Идеју за одржавање једног оваквог скупа  дали су чланови У.О.“ДДШС“  са жељом  да се пружи могућност директорима школа да искажу  своје мишљење и ставове о целини пута и захтева које треба испунити  да би се добила лиценца  за рад директора школе, али и да би се унапредио наш образовни систем. У том смислу, позивамо све чланове „ДДШС“ да се пријаве за учешће у дискусији и предлагање  на самом стручном скупу. С обзиром да је НПС усвојио стандарде компетенција за рад директора школа, не желимо да основно интересовање буде на том документу, већ да се  дају предлози  како треба  у пракси да функционише обука , а како испит за дозволу за рад. Намера је да се направи добар предлог са којим би „ДДШС“ изашло пред образовне институције  и јавност у Србији, да се после толико година  реши овај проблем који је од земаља бивше Југославије  решен само у Словенији, а скоро сви га имају у својим законским решењима.

ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНОГ СКУПА:


1200    -Отварање скупа                                          
  -Обраћање  председника Скупштине „ДДШС“   
                                       
 - Обраћање домаћина скупа-Универзитет „Сингидунум“
1220-1300          -Предавање  представника  „Сингидунума“
1300-1330             -Уводна излагања за тему-Представници  „ДДШС“ и гости
1330-1350        - Пауза
1350-1450       -Дискусије чланова „ДДШС“
1450-1500      -Закључци скупа

Молимо све чланове  који нису платили чланарину  за 2012. годину и оне који нису то учинили за 2013. годину да то учине на један од два начина како је то одлучено на Другој редовној Скупштини“ДДШС“ одржаној 07.12.2011.године. Наиме, чланарина за школе које имају једног члана  износи  2000,00 динара годишње, а за школе  које имају више од једног члана  3000,00 динара годишње. Такође, чланарина се може уплаћивати  и 0,5% нето од месечне плате  сваког члана наредбом рачуноводству установе преко обрасца  који се налази на сајту „ДДШС“.

У Чачку, 19. фебруар 2013. године

                                                       Председник Управног одбора    
                                                          Иван Ружичић, професор