Обавештење за чланове „Друштва директора школа Србије“

На редовној седници УО“ДДШС“ која је одржана 11.12.2018, донета је одлука да се Осми стручни скуп у организацији „ДДШС“ одржи од 21. до 23. марта 2019. године у Хотелу „Оморика“ на Тари. Коначан програм рада скупа биће дефинисан до 31.1.2019, али за сада је сигурно да ће на скупу једна од тема бити обавезе директора образовно – васпитних установа према Закону о забрани корупције и у том смислу скупу ће присуствовати представници Агенције за борбу против корупције који ће упознати присутне на скупу са радом ове Агенције и обавезама директора и чланова Школских и Управних одбора по том основу. Такође је предвиђено и одговарање на питања из праксе и молимо све заинтересоване да своја питања у вези ове теме шаљу на е- маил „ДДШС“ до 28.2.2019. године. О предложеним темама овог скупа можете се детаљније упознати из записника са X седнице УО, која је одржана 11.12.2018. и који се налази на сајту „ДДШС“.

Иначе, два пуна пансиона са боравишном таксом, свечаном вечером, кафе паузама и трошковима организације у двокреветној класик соби у Хотелу „Оморика“ коштају 10.950,00 динара по особи. Котизација за скуп биће 4.000,00 динара. Чланови „ДДШС“ ће позиве за скуп и ово обавештење добијати од својих регионалних представника у Управном одбору од 28.12.2018. до 11.1.2019. Пријаве и профактуре за уплату смештаја и котизације се узимају од 14.1.2019. до 14.2.2019, преко Агенције „Rubicon travel“ из Београда. Контакт особе : Данијела и Наталија, тел. 011/4141511, а могу се извршити и електронски преко упитника који се налази уз ово обавештење.

Попуњен упитник послати на е- маил: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Молимо све директоре да се придржавају ових рокова с обзиром да је укупан број соба(двокреветних и једнокреветних) у Хотелу „Оморика“ ограничен и попуњавање ће ићи по редоследу пријављивања, преузимања профактура и уплата, које се морају завршити до 28.2.2019. године.

Све евентуалне недоумице у вези овога решавати преко својих регионалних представника у УО“ДДШС“ или директно са Агенцијом“Rubicon travel”.

У Чачку, 26. децембар 2018. године

 

Упитник за осми стручни скуп "ДДШС" - Тара - Хотел "Оморика" - 21.3.-23.3.2019.

Председник УО“ДДШС“

Иван Ружичић, професор