Извештај о раду УО“Друштва директора школа Србије“ за период од

7. децембра 2016. до 21. марта 2018. године

                Поштоване колегинице и колеге,

Дозволите ми најпре да вас подсетим да је  пета  редовна, а трећа  изборна Скупштина „ДДШС“ одржана у Чачку, 6. децембра 2016. године. Тада је , између осталог,  изабран садашњи УО,који руководи радом  Друштва и у складу  са чл. 21. нашег Статута,  УО  подноси извештај о свом раду Скупштини. У том смислу желимо да се осврнемо на рад УО у периоду између пете и шесте Скупштине.

 Одмах после пете Скупштине, одржана је  седница УО, 27. децембра 2016, на којој је усвојен Акциони план рада УО за  2017. годину, који је био полазна  основа свих активности  Друштва. Главне активности у периоду децембар – март су биле на организацији стручног скупа  на Златибору од 23. до 25. марта 2017. Одређена је тема скупа, дефинисани гости и предавачи и организовано је пријављивање учесника. Уз све то радили смо и на  свим детаљима који су везани за реализацију програма овог стручног скупа. Пре овог скупа, одржан је и први регионални скуп, колега из југоисточне Србије у Соко Бањи, 16. и 17. фебруара 2017. године. Посебан печат стручном  скупу на Златибору дало је  присуство  три помоћника министра и то је била одлична прилика да се размене искуства и да се директно упознамо са активностима које су у том тренутку биле актуелне. Нама је посебно драго да је на ова два скупа , у фебруару и марту, присуствовало 250 директора школа и вртића из целе Србије и да је то  показало висок ниво свести наших чланова и жеље да унапређују свој рад и на овакав начин. Детаљан извештај са овог скупа разматрао је и усвојио УО и он је у  целости доступан на нашем сајту.

У овом периоду  представник „ДДШС“ је учествовао и на редовној  Скупштини ESHA- е, нашег  европског удружења, на јесењем заседању, 13. и 14. октобра 2017, у Италији. Веома је важно да бар једном годишње присуствујемо  овим Скупштинама и да будемо упознати  са дешавањима и актуелностима у европском образовно – васпитном простору, пошто ESHA није оријентисана само на чланове из Европске уније, већ на све европске државе и удружења директора. Извештај о овим активностима је разматрао УО и оне су такође на сајту Друштва.

У јуну 2017. године  смо учествовали на припремном састанку за организацију IV регионалне конференције у Љубљани, која је била планирана за октобар 2017.  На том припремном састанку  смо активно учествовали у креирању програма те конференције и то је била  прилика да се сусретнемо са представницима удружења из региона.

У октобру 2017, тачније од 26. до 28. октобра, двадесет један члан нашег Друштва је учествовао на IV  регионалној конференцији удружења директора југоисточне Европе у Љубљани, у организацији колега из Друштва равнатеља средњих школа Словеније. Уз  размену искустава, имали смо прилику да чујемо одлична излагања међународно признатих предавача, али и да се упознамо са радом тзв. Шоле за равнатеље у Словенији.  И овај извештај је разматрао УО и он се налази на сајту Друштва.

 У периоду од септембра 2017, а посебно  после усвајања  новог ЗОСОВ-а, представници нашег удружења су учествовали у раду многих комисија Министарства просвете : у комисији за лиценцирање директора, у комисији за ревизију спољашњег вредновања, у групи за Посебан колективни уговор,  у радној групи за ђачке задруге а такође и по новом ЗОСОВ-у предложили смо кандидате, од којих ће један бити наш представник у Националном просветном савету.

Питање омасовљења чланства, као један од сталних задатака свих чланова „ДДШС“, решавали смо организовањем  представљања Друштва по градовима и општинама у Србији, али и одржавањем регионалних састанака који су Статутом, који је измењен на петој Скупштини, постали обавеза свих чланова УО. У том смислу, сада после осам ипо година постојања имамо 519 чланова и можемо бити задовољни, с обзиром да је  учлањавање искључиво добровољно, али остаје стални задатак да се увећава број чланова Друштва.

Крајем октобра прошле године Друштво је доставило Министарству просвете и  објавило на сајту Друштва наш предлог Правилника о полагању испита и стицању лиценце за директоре установа образовања и васпитања. То је предлог који је израдио УО и дао на увид стручној јавности као наш допринос активном решавању питања за лиценце за директоре школа и вртића.

Почетком децембра 2017. године одржана је  редовна седница УО на којој је усвојен Акциони план рада за 2018. годину и тада је као главна активност у првом кварталу  2018. предвиђена организација овог стручног скупа.

Нама је посебно важно да овај скуп организујемо у сарадњи са Министарством просвете и да је сазрела свест да су Друштво директора школа Србије  и Министарство  просвете партнери који заједнички раде на  унапређењу нашег образовно – васпитног система.

Поштоване колегинице и колеге,

Наше удружење постоји већ преко  осам година и мерено  људским веком још је веома младо. Ако треба да се осврнемо  на те године које су иза нас, можемо приметити  неколико етапа.  Одмах после оснивања и почетка рада крајем  2009. године и током 2010. и 2011, ми смо радили и постојали, али  наши природни партнери и савезници то нису примећивали.  Од 2012. када смо почели са озбиљним активностима, као што су  - организовање стручних скупова, повезивање  са сродним удружењима из Европе и региона и после организовања Треће регионалне конференције у Београду октобра 2015. године,  постали смо видљиви, али још институционално непризнати.

Са повећањем  броја  чланова у претходне две године и са још интензивнијим радом дошли смо у фазу, у јесен 2017, да смо препознати у ЗОСОВ-у и ево сада смо  равноправни партнери и Синдикатима и Министарству просвете. То је доказ да је сазрела свест о значају и улози директора образовно – васпитних установа за квалитет нашег просветног система.

У том смислу  потврдило се да је идеја оснивања  једног оваквог удружења била добра и оправдана и да су циљеви добро одмерени и постављени. Зато је пред свима нама задатак да и даље радимо на омасовљењу чланства, на децентрализацији рада Друштва и да постигнемо аутономију  и одговорност региона за њихов рад и рад Друштва у целини.

Желим посебно да се захвалим свим члановима УО и свима вама на  ентузијазму и енергији  које и поред свих ваших редовних обавеза, улажете у рад нашег Друштва. Полазећи од тога да смо сви ми у просвети слуге знања и напретка нашег  друштва и државе,  наша мисија је да увек подржавамо достојанство наших професора, наставника, учитеља и васпитача и да их храбримо да сви заједно радимо на образовању и  васпитању будућности ове земље, наше деце и ученика.

То је једини и прави начин да директори школа и вртића  постану и да се потврде као институције и основ квалитета рада  наших школа.

У Чачку, март 2018.

 Председник УО“ДДШС“

                                                                                                                                            Иван Ружичић, професор