ИЗВЕШТАЈ СА САСТАНКА ПРЕДСТАВНИКА „ ДРУШТВА ДИРЕКТОРА ШКОЛА СРБИЈЕ“ СА ИЗАСЛАНИЦИМА МИНИСТРА ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

 

 

         Дана 21. марта у просторијама Министарства, одржан је састанак на ком су учествовали представници нашег удружења. Дејан Недић, председник Скупштгине и члан Управног одбора, Милош Бјелановић, члан Управног одбора и Милибор Саковић, члан Скупштине, са једне стране, и изасланици министра просвете, шеф правне службе Александар Марковић и саветник министра, Милош Благојевић, са друге.

       Састанак је са наше стране затражен због спорног члана 124. став 1. и веома великих проблема које примена тог члана изазива директорима школа у пракси, као и члана 154. На овом састанку смо изасланицима министра предочили, да је примена оваквог члана 124. став 1. неодржива и недопустива, и да би хитно требало у процедуру да се уврсти наш прелог који стоји уз овај извештај.

         Господа из министрства су нам одговорила, да је најважније да се директорима не прекида радни однос, да сматрају да кредите у банкама можемо регулисати на основу основног Уговора о раду, а да за јубиларне награде ће покушати да се регулишу питања преко новог ПКУ.

         Ми смо им објаснили да се директори морају категоризовати у три различите категорије и објаснили им исте (како стоји у нашем предлогу), али су они рекли да су за њих све три кастегорије исте, са чиме се ми нисмо сложили.

         Нисмо се сложили са оваквим ставовима и предали смо предлог за измене, и замолили да се исти уврсте хитно у процедуру. Тражили смо одговор, како до измене закона да поступају директори који тренутно имају именовања. Речено нам је да се прави Уговор(вероватно су мислили на решење) о мировању радног односа, на основу члана 124. став 2., а онда да се потпише Уговор о заснивању радног односа без заснивања радног односа. Још једном су нам истакли да тиме није раскинут радни однос директорима.

         Ми смо им на то напоменули, да тиме директори остају у проблему у вези са кредитима, јубиларном наградом, радним стажом и пензионим стажом.

       Очигледно је, да ћемо морати да уложимо још већи напор да нас схвате, тим пре, што смо им истакли да предлог који смо ми срочили, је заснован на основу сугестија ЕМИНЕНТНИХ ПРАВНИКА КОЈИ СУ РАДИЛИ И РАДЕ У МИНИСТАРСТВУ ПРОСВЕТЕ И КОЈИ УБЕЂЕНИ, СУ ДА ТРЕНУТНО РЕШЕЊЕ ИЗ ЗАКОНА НИЈЕ ДОБРО И ИСПРАВНО, ВЕЋ ЈЕ ИСПРАВНО ОВАКО КАКО СТОЈИ У НАШЕМ ПРЕДЛОГУ И КОЈИ СМО ИМ И ПРЕДАЛИ, НА САМОМ КРАЈУ САСТАНКА.

       Што се тиче члана 154., такође смо указали, да тај члан мора да се измени, јер је нелогично да директор одговара за запослене које није примио, нити учествовао у избору истих.

         Настављамо борбу и даље......................

 

 

 

                                                                                                          Председник Скупштине

                                                                                                  Дејан Недић, дипл. економиста