ПОЗИВ ЗА СКУПШТИНУ

На основу члана 16. став 3. Статута „Друштва директора школа Србије“ сазивам

VI редовну Скупштину „ДДШС“

Скупштина ће се одржати у петак, 23. марта 2018. године са почетком у 900 часова, у конференцијској сали хотела „Оморика“ на Тари, у оквиру програма VII стручног скупа „Директор – основ квалитетне школе“, са следећим дневним редом:

1.       Отварање Скупштине и обраћање председника Скупштине;

2.       Извештај о раду Управног одбора у периоду од 7. децембра 2016. до 20. марта 2018. године;

3.       Извештај Надзорног одбора о финансијском пословању за период од 1.1.2016. до 31.12.2017. године;

4.       Представљање Агенције за правни и пословни консалтинг B2B Support;

5.       Питања и предлози

У Београду, 6.март 2018.

Председник Скупштине „ДДШС“

Дејан Недић, професор