Програм VII стручног скупа

 

               

 

ПРОГРАМ VII СТРУЧНОГ СКУПА У ОРГАНИЗАЦИЈИ „ДДШС“, ТАРА, ХОТЕЛ „ОМОРИКА“, 22.-24. МАРТ 2018.

Директор – основ квалитетне школе“

Четвртак, 22. март 2018.

Време

Активност

(ПЛЕНАРНО)

и

Место одржавања

Активност

(ГРУПА КОЈА НИЈЕ НА ОБУЦИ)

и

Место одржавања

Активност

(ПРВА ГРУПА ЗА ОБУКУ)

и

Место одржавања

Активност

(ДРУГА ГРУПА ЗА ОБУКУ)

и

Место одржавања

Активност

(ТРЕЋА ГРУПА ЗА ОБУКУ)

и

Место одржавања

1200 – 1400

Регистрација учесника

Рецепција хотела

       

1400 – 1515

Ручак / Ресторан

       

1530 – 1600

Отварање скупа, обраћање руководства ДДШС и  поздравни говор представника  МПНТР-а

Конференцијска сала

       

1600 – 1700

Представљање системских решења за обуку директора и стицање лиценце за директоре (члан Тима за обуку директора)

Конференцијска сала

       

1700  – 1730

Пауза

       

1730  – 1930

 

1. Лидерско деловање директора у функцији развојa установе (излагач Јасмина Ђелић)

Конференцијска сала

ПРВИ БЛОК РАДА ЗА ДИРЕКТОРЕ КОЈИ СУ У ПРОГРАМУ ОБУКЕ

Сала 1

ПРВИ БЛОК РАДА ЗА ДИРЕКТОРЕ КОЈИ СУ У ПРОГРАМУ ОБУКЕ

Сала 2

ПРВИ БЛОК РАДА ЗА ДИРЕКТОРЕ КОЈИ СУ У ПРОГРАМУ ОБУКЕ

Сала 3

2000 – 0100

Вечера / Ресторан

       

Петак, 23. март 2018.

до 845

Доручак / Ресторан

       

900 – 1100

 

2. Редовна Скупштина „ДДШС“

Конференцијска сала

ДРУГИ БЛОК РАДА ЗА ДИРЕКТОРЕ КОЈИ СУ У ПРОГРАМУ ОБУКЕ

Сала 1

ДРУГИ БЛОК РАДА ЗА ДИРЕКТОРЕ КОЈИ СУ У ПРОГРАМУ ОБУКЕ

Сала 2

ДРУГИ БЛОК РАДА ЗА ДИРЕКТОРЕ КОЈИ СУ У ПРОГРАМУ ОБУКЕ

Сала 3

1100 – 1130

Пауза

       

1130 – 1330

 

3. Истраживање образовно-васпитне праксе у функцији припреме испита за лиценцу за директоре (излагач Оливера Тодоровић)

Конференцијска сала

ТРЕЋИ БЛОК РАДА ЗА ДИРЕКТОРЕ КОЈИ СУ У ПРОГРАМУ ОБУКЕ

Сала 1

ТРЕЋИ БЛОК РАДА ЗА ДИРЕКТОРЕ КОЈИ СУ У ПРОГРАМУ ОБУКЕ

Сала 2

ТРЕЋИ БЛОК РАДА ЗА ДИРЕКТОРЕ КОЈИ СУ У ПРОГРАМУ ОБУКЕ

Сала 3

1330 – 1445

Ручак / Ресторан

       

1500 – 1630

 

4. Рад директора у стручним телима и тимовима

5. Инструктивно-саветодавни рад директора у функцији развоја установе (излагачи Биљана Лајовић и представник ЗВКОВ)

Конференцијска сала

ЧЕТВРТИ БЛОК РАДА ЗА ДИРЕКТОРЕ КОЈИ СУ У ПРОГРАМУ ОБУКЕ

Сала 1

ЧЕТВРТИ БЛОК РАДА ЗА ДИРЕКТОРЕ КОЈИ СУ У ПРОГРАМУ ОБУКЕ

Сала 2

ЧЕТВРТИ БЛОК РАДА ЗА ДИРЕКТОРЕ КОЈИ СУ У ПРОГРАМУ ОБУКЕ

Сала 3

1630 – 1700

Пауза

       

1700 – 1830

 

6. Улога директора у процесима самовредновања у установи (излагачи В. Шапоњић и Љ. Симић)

Конференцијска сала

ПЕТИ БЛОК РАДА ЗА ДИРЕКТОРЕ КОЈИ СУ У ПРОГРАМУ ОБУКЕ

Сала 1

ПЕТИ БЛОК РАДА ЗА ДИРЕКТОРЕ КОЈИ СУ У ПРОГРАМУ ОБУКЕ

Сала 2

ПЕТИ БЛОК РАДА ЗА ДИРЕКТОРЕ КОЈИ СУ У ПРОГРАМУ ОБУКЕ

Сала 3

2000  – 2200

Вечера / Ресторан

Састанак УО ДДШС

       

Субота, 24. март 2018.

Време

Активност

(ПЛЕНАРНО)

и

Место одржавања

Активност

(ГРУПА КОЈА НИЈЕ НА ОБУЦИ)

и

Место одржавања

Активност

(ПРВА ГРУПА ЗА ОБУКУ)

и

Место одржавања

Активност

(ДРУГА ГРУПА ЗА ОБУКУ)

и

Место одржавања

Активност

(ТРЕЋА ГРУПА ЗА ОБУКУ)

и

Место одржавања

до 900

Доручак / Ресторан

       

900 – 1030

 

7. ДДШС - рад по регионима

8. Акциони план рада ДДШС за 2018.

Конференцијска сала

ШЕСТИ БЛОК РАДА ЗА ДИРЕКТОРЕ КОЈИ СУ У ПРОГРАМУ ОБУКЕ

Сала 1

ШЕСТИ БЛОК РАДА ЗА ДИРЕКТОРЕ КОЈИ СУ У ПРОГРАМУ ОБУКЕ

Сала 2

ШЕСТИ БЛОК РАДА ЗА ДИРЕКТОРЕ КОЈИ СУ У ПРОГРАМУ ОБУКЕ

Сала 3

1030 – 1100

Пауза

       

1100 – 1230

Подела сертификата и затварање скупа

Одлазак учесника

Завршни састанци УО ДДШС

Конференцијска сала

       
                   

 

 

 

                                               

                                                                                                                                                                                  Председник УО                                                           

 Иван Ружичић, проф., с.р.   

   

Председник Скупштине


Дејан Недић, дипл. економиста, с.р.