АКЦИОНИ ПЛАН РАДА УО“ДДШС“ ЗА 2018. ГОДИНУ

 

Задаци

Активност

Носиоци активности

Време реализације

1.Усвајање плана рада за 2018.годину

Седница УО

Управни одбор

8. и 9. децембар 2017.

 

2.Припрема и реализација стручног скупа и евентуално редовна Скупштина

Обавештење  на сајту „ДДШС“

Позив за учешће свим члановима

Пријављивање учесника

Тема  скупа

 

Управни одбор и чланови „ДДШС“

до 31.12.2017.

од 9.1.до 31.1.2018.

до 28.2.2018.

до 31.12.2017.

 

3. Стручни скуп

 

Дводневни скуп чланова „ДДШС“

 

Управни одбор и чланови „ДДШС“

 

22. – 24. март 2018.

 

4.Омасовљење чланства

Регионални скупови

Стручни скуп

Представљање „ДДШС“ по градовима

 

Сви чланови УО

 

Током целе године

 

5.Сарадња са другим организацијама и институцијама

 

Посете и састанци

 

Сви чланови „ДДШС“

 

Током целе године

6. Редовна годишња Скупштина  ESHA - е

Учешће

Председници Скупштине и УО

Јун 2018.

7. Регионални скупови

Једнодневни или дводневни скупови чланова

Чланови УО по регионима

Током целе године

 

У Београду,8.12.2017.

Управни одбор „Друштва директора школа Србије“