Чланови делегације Србије: Иван Ружичић, Дејан Недић, Игор Бем, Владан Ницовић, Милибор Саковић.

Присутно 14 земаља: Србија, Црна Гора, БиХ, Македонија, Белгоја, Италија, Данска, Финска, Холандија, Ирска, Норвешка, Словенија, Шпанија.

27.03.2015.

Након усвајања дневног реда,прешло се на рад по тачкама.

-          Председник је известио о свом раду за период од претходне GA  из Дубровника.

-          Након  извештаја, домаћин је презентовао Црну Гору и њихов образовни систем, позитивне стране и предстојеће изазове.  Тачка дневног реда је била и како ESHA  може помоћи Црној Гори.Кроз рад по групама се дошло до  тема размене ученика, подизања мотивација ученика  и наставника и примера добре праксе – искуства Финске и Холандије  у подизању мотивације – индивидуализација!!! Укључивање пензионисаних директора, привући ученике изборним предметима ( један дан недељно  или месечно када се ученицима нуди да слушају предмете које они цене да треба. Финска- да се понуди ученицима  учешће у ваннаставним активностима , друштвено социјалне активности).

-          Након рада по групама, представљен је концепт и најбољи примери  имплементације  предузетничког образовања  у основним школама Црне Горе.

-          Најављен је ICP у Хелсинкију 2015.

-          Усвојен је финансијски извештај и предлог буџета  за 2015. годину.

-          Изнет је предлог да се јесења GA одржи у Норвешкој. Предлог је усвојен.

-          Презентован је извештај делегације Србије  о статусу припрема  за Регионалну конференцију  у Београду од 25. до 27. октобра 2015.

28.3.2015.

Током другог дана  радило се по радним групама. Неке од тема на којима се радило су следеће:

Ментално здравље ученика и превенција његовог нарушавања  (Холандија- социјални радник се укључује у рад са ученицима  током неког периода у току недеље; Норвешка- има потребу за подршком психолога , имају медицинске сестре. 17000 ученика трпи вршњачко насиље, то је национални проблем; Ирска- ангажују спољне агенције-превенција суицида 2-3 пута годишње). Подршка старијих ученика млађима.

 Проблем вршњачког  насиља преко интернета и на друштвеним мрежама. Тражи се подршка уредника  фејсбука, да се нађе начин на који би одређене особе ( нпр. директори школа) , могли да се јаве и пријаве вршњачко насиље. На основу те пријаве би администратор могао да скине непримерене и недозвољене садржаје са фејсбука.

 Уређење ESHA сајта и магазина

 Припрема Регионалне конференције у Београду од 25. до 27. октобра 2015.

-          Представљање пројеката Erasmus+, Q41- менаџмент квалитета, Iguana- отпорност на промене ( www.iguana-project.eu). Постоји могућност да нам се одређени садржајипројеката преведу ако нам је потребно. У том случају  треба послати званичан захтев  за превод на канцеларију ESHA-e.

-          Обишли смо Средњу техничку школу у Подгорици.

Извештај саставио:
Игор Бем, 30.03.2015.