На основу чл.16. став 3. и на основу чл. 6. Статута  „Друштва директора школа Србије“ сазивам

IV редовну Скупштину “ДДШС“ и

СТРУЧНИ СКУП

са темом „Положај и улога директора школа у образовно-васпитном систему“

у петак, 20. марта 2015. године са почетком у 1200 часова, у амфитеатру Универзитета „Сингидунум“у Београду, улица Кумодрашка 261 (нова локација Универзитета „Сингидунум“ . у насељу Војвода Степа).

Ову Скупштину и стручни скуп  организује УО“ДДШС“ и предвиђени су  Акционим планом рада за 2015. годину. На Скупштину су позвани  сви чланови „ДДШС“, а  стручном скупу могу присуствовати и директори школа који нису чланови , а желе да се упознају са радом Друштва.

ПРОГРАМ РАДА СКУПШТИНЕ

1200-1300           1. Отварање и обраћање  председника Скупштине „ДДШС“  и домаћина скупа, Универзитета „Сингидунум“;

                        2. Извештај о раду  Управног одбора  између треће и четврте Скупштине;

                       3. Извештај Надзорног одбора  о финансијском пословању  за период од 1.1.2014. до 31.12.2014.године;

                      4. Избор 2 члана УО из Војводине

1300-1320           Пауза

 1330-1500                                    СТРУЧНИ СКУП

1-          Отварање скупа;

2-          Уводно излагање:“ Положај и улога  директора школа у образовно-васпитном систему“
 Др Срђан Вербић, Министар просвете, науке и технолошког развоја

3-          Дискусија на тему скупа и предлози;

4-          Закључци и затварање скупа.

У Чачку, 10.март 2015.

Председник Скупштине „ДДШС“

Дејан Недић, професор