Министру просвете, науке и технолошког развоја, Др Срђану Вербићу

Предмет: Стручни скуп у организацији  „Друштва директора школа Србије“ и Трећа регионална конференција  удружења директора и равнатеља школа југоисточне Европе

Поштовани господине министре,

Управни одбор „Друштва директора школа Србије“ на седници  која је одржана  5.фебруара 2015. године у Нишу,  донео је одлуку да, у периоду од 16. до 25. марта 2015. године, у Београду организује IV стручни скуп  са темом „Положај и улога  директора школа у образовно-васпитном систему.“

Предвиђамо да у првом делу скупа о овој теми  директорима основних и средњих школа из целе Србије уводно излагање имате Ви, а потом у другом делу би била дискусија и обраћања директора школа. Сматрамо да је ово добра прилика да се упознате  са радом „ДДШС“ а и  да се обратите директорима школа.

Такође, желимо да Вас обавестимо да је „ДДШС“  добило организацију  Треће регионалне конференције удружења директора школа југоисточне Европе и да ће  она бити одржана  од 25. до 27. октобра 2015. године у Београду, уз подршку European School Heads Association, чији смо ми пуноправни чланови од 1.1.2013. године. Очекујемо да се Ви обратите учесницима конференције као што  су то чиниле  Ваше колеге  из Босне и Херцеговине и Црне Горе, које су биле домаћини  прве две конференције.

У том смислу предлажемо да у што скорије време  примитe делегацију „ДДШС“ и да се детаљно  договоримо око ових активности.

С поштовањем и надом да ћете прихватити овај наш позив, примите поздрав од чланова „Друштва директора школа Србије.“

У Београду, 9. фебруар 2015.

Дејан Недић, председник Скупштине „ДДШС“ и
 директор Друге економске школе из Београда
тел.064/808-17-60

Иван Ружичић, председник УО и
 директор Гимназије у Чачку
тел. 064/210-13-11