Извештај о учешћу делегације „ДДШС“ на Скупштини ESHA-е и на Европској конференцији директора школа у Дубровнику
од 27
. - 29. октобра 2014.

У Делегацији „ДДШС“ су били Дејан Недић, председник Скупштине „ДДШС“, Иван Ружичић, председник УО „ДДШС“ и чланови Друштва Игор Бем, Милибор Саковић и Владан Ницовић.

Првог дана, 26. октобра 2014. одржана је Скупштина ESHA-е на којој су „ДДШС“ представљали Дејан Недић, Игор Бем и Иван Ружичић. Између осталог, Скупштина ESHA-е је изабрала 2 нова члана Управног одбора ESHA-е и разматрана су питања унапређења рада ESHA-е. Наиме, указано је да све чланице треба да буду упознате и прате план рада ESHA-е за наредне две године и да код својих Влада и ресорних министарстава указују на значај израде и усклађивања тзв. националног оквира квалификација међу чланицама ЕУ, пошто је ту стварна ситуација различита и неуједначена. Посебно је представљен тзв. ИГУАНА пројекат који је значајан за унапређење рада директора школа. Указано је да овај програм треба превести на европске језике да би био доступнији већем броју заинтересованих. Одлучено је да следећа редовна европска конференција буде у Мастрикту, крајем октобра 2016. године. Такође, „ДДШС“ је добило организацију Треће конференције удружења директора и равнатеља школа Југоисточне Европе у Београду од 25. – 27. октобра 2015. године. То је једина регионална конференција у оквиру ESHA-е која је додељена и најављена за 2015. годину.

Делегација „ДДШС“ је представљала Србију на европској конференцији у Дубровнику од 27. -29. октобра 2014. То је била прилика да се са представницима других удружења из бивше Југославије договоре детаљи припремног састанка за Трећу регионалну конференцију, која ће бити у Београду 22. и 23. марта 2015. године. Свим удружењима су уручени позиви и договорено је да се у наредних месец дана усагласе детаљи припремног састанка.

На самој конференцији кроз пленарна излагања и у појединачним радионицама имали смо прилику да се упознамо са стањем у области образовања у свету. Између осталог, колега Паси Салберг из Финске, аутор књиге „Финске лекције“ детаљно је излагао о успешним и неуспешним образовним системима. Врло занимљиво и са конкретним подацима је показао да Глобални светски реформски покрет који је почео 80-их година прошлог века у САД, Енглеској, Аустралији, а почетком овог века се проширио на многе Европске земље није дао добре резултате. Наиме, тај покрет је пошао од идеје да ће образовни систем постати ефикаснији ако се уведе стандардизација знања, ако се то проверава кроз стандардизоване тестове, јер ће се тиме наставници учинити одговорним за резултате тестова, т.ј. својих ученика. На овај начин је „тржиште“ уведено у образовне системе и све се то проверавало кроз тзв. PISA тестирање под покровитељством OECD-a.

Већ после 20-ак година примене овог модела показало се да те земље немају добре резултате на PISA тестовима и да су најбоље оне земље које нису подстицале такву конкуренцију међу наставницима и школама, већ су радиле на развијању сарадње и поверења међу наставницима и свим актерима образовног система. Стандардизација је гушење слободе и иницијативе наставника, а кроз развијање индивидуализације у наставном процесу даје се слобода наставницима и то даје најбоље резултате. Финска је тако радила и стално јачајући и развијајући „људски капитал“ постиже најбоље резултате. Све земље које су примењивале „стандардизацију“ су на просеку или испод просека по својим резултатима на PISA тестовима и зато је веома важно да директори школа ово увиде и раде на промени у смислу да се „вирус“ стандардизације заустави и да се то ради локално у сваком образовном систему пре свега кроз развој и улагање у људски потенцијал.

Ово је веома важно за Србију и наш образовни систем пошто смо ми већ учинили прве кораке у „стандардизацији“ и спремамо се да то даље развијамо. Нема потребе да понављамо грешке многих земаља које су то радиле, већ треба да за пример узмемо оне земље које нису то радиле и да дефинишемо наш модел образовног развоја који ће се базирати на ономе што и јесте наш најбољи део система а то су наши учитељи, наставници и директори школа и њих афирмисати као људски капитал за унапређење нашег образовног система и друштва у целини.

 

У Београду, 30. новембар 2014.

Председник УО „ДДШС“

Иван Ружичић, професор