У складу са чланом 6.Статута „Друштва директора школа Србије“  у петак, 21. марта 2014. године са почетком у 1200 часова у амфитеатру Универзитета „Сингидунум“  у Београду, улица Кумодрашка  261(нова локација Универзитета „Сингидунум“  у насељу Војвода Степа) организује

СТРУЧНИ СКУП

са темом“Примена Закона о јавним набавкама у школама и информације о досадашњим активностима  на изради садржаја програма обуке  и испита за лиценцу за директоре образовно-васпитних установа"

Овај  стручни скуп организује УО“Друштва директора школа Србије“и предвиђен је Акционим планом  рада за 2014. годину. На скуп су позвани  сви чланови  „ДДШС“ а скупу могу присуствовати  и директори и помоћници директора који нису чланови, а желе да се упознају  са радом Друштва.

ПРОГРАМ РАДА СКУПА

1200-1220        Отварање скупа

                         -Обраћање председника Скупштине „ДДШС“
                                 -Обраћање домаћина скупа-Универзитет „Сингидунум“

1220-1330      Примена Закона о јавним набавкама  у образовно-васпитним установама

                       -Уводна излагања( представници „ДДШС“ и гости)
                               -Дискусије и предлози

         1330-1350        Пауза

         1350-1450         Садржај програма обуке и испита за лиценцу  за директоре образовно-васпитних   установа
                                -Уводна излагања(Представници „ДДШС“ и гости)
                                - Дискусије и предлози  

          1450-1500        Закључци и затварање скупа

 

                               У Чачку, 7. март 2014. године

Председник Скупштине „ДДШС“
 Дејан  Недић, професор

                                                                                                               Председник УО“ДДШС“
                                                                                                               Иван Ружичић, професор