Извештај о реализацији Акционог плана за 2012. годину

Извештај о реализацији Акционог плана  за 2012.годину, усвојен на седници Управног одбора „ДДШС“ 24. јануара 2013.

 

Тачка 1. Акционог плана је реализована  до половине јануара 2012. године у целости.

Питање омасовљења и повећања броја чланова  Друштва је перманентни задатак чланова У.О, али и свих чланова „ДДШС“. Посету Новом Пазару и представљање „ДДШС“ је реализовао председник У.О. 12. децембра 2012. године уз велику помоћ члана „ДДШС“, колеге Сеада Љајића, директора Економско-трговинске школе из Новог Пазара. Представљању „ДДШС“ је присуствовало  14 директора основних и средњих школа из Новог Пазара.
                Представљање „ДДШС“ у Крагујевцу је урадио Управни одбор, 24. јануара 2013. Састанку у Другој крагујевачкој гимназији је присуствовало 35 директора основних и средњих школа из Крагујевца. Ова промоција је организована уз помоћ директора Друге крагујевачке гимназије, Мирољуба Јоксимовића, и колегиница  Гордане Ивковић и Љубице Башић.
               Задаци из Акционог плана под тачкама 3. и 4. су у целости организовани и у предвиђеним роковима. Стручном скупу у Првој београдској гимназији је присуствовало 70 чланова, а 8 колега је имало своја излагања на скупу.

Тачка 5, упознавање  са предлозима  са стручног скупа, Министарства просвете и науке и технолошког развоја, стручне и опште јавности је делимично остварено у наступима чланова „ДДШС“ у медијима и локално. Ово је задатак који је још увек актуелан, тако да се он и у наредном периоду  може реализовати и испуњавати.

По закључку У.О. са VIII седнице, због организовања учешћа на Првој регионалној конференцији  удружења директора југоисточне Европе у Сарајеву од 22. до 24. новембра 2012, трећа редовна Скупштина  није организована  у новембру 2012. и она ће бити организована у новембру 2013. године.

Главна активност „ДДШС“ у октобру и новембру 2012. било је учешће делегације на Регионалној конференцији у Сарајеву, а о томе постоји посебан извештај.

Генерално можемо бити задовољни  реализацијом  Акционог плана за 2012. годину, уз запажање да ће неке од активности  бити унете и у план за 2013. годину, јер на њима треба радити континуирано и упорно.

У Крагујевцу, 24. јануар 2013.

                                                         Председник УО“ДДШС“
           Иван Ружичић, проф.