Извештај надзорног одбора са седнице од 30. новембра 2011. године.

Пресек стања од 28. новембра 2011.

Укупни приходи од чланарина и донација (уплатило 57 чланова чланарину): 105.000,00 дин.

Укупни расходи: 61.320,00 дин.

1. Завршни рачун за 2009. и 2010. 8.000,00 дин.
2. Израда сајта и регистрација 37.543,00 дин.
3. Трошкови одржавања седнице УО 15.500,00 дин.
4. Трошкови платног промета 277,00 дин.

Стање на рачуну: 43.680,00 дин.