Извештај о раду УО“Друштва директора школа Србије“у периоду

од 21.марта 2015. до 5.децембра 2016.године

Поштоване колегинице и колеге,

Дозволите ми најпре да вас подсетим да је оснивачка Скупштина  „Друштва директора школа Србије“ одржана 28.августа 2009.године у Чачку уз присуство 40 директора основних и средњих школа из Моравичког округа. Друштво је регистровано код Агенције за привредне регистре у Београду 23. новембра 2009. и од децембра 2009. је почело са радом.

Прва редовна Скупштина Друштва је одржана 19. новембра 2010. године у Чачку, на овом истом месту, уз присуство 75 чланова. Друга Скупштина је одржана 7. децембра 2011. године у Првој економској школи у Београду, уз присуство преко 100 чланова Скупштине.Трећа редовна и друга изборна Скупштина одржана је 6.децембра 2013. године у Земунској гимназији уз присуство 96 чланова Скупштине од 260 чланова колико је тада  Друштво имало. Четврта Скупштина  одржана је 20. марта 2015. године  у Београду у просторијама Универзитета Сингидунум уз присуство око 200 чланова  Друштва.

Данас када одржавамо пету редовну и трећу изборну Скупштину „ДДШС“,  после седам година постојања можемо констатовати да Друштво има 452 члана и да је број чланова увећан 10 пута  у односу на оснивачку Скупштину из августа 2009. године. То је доказ да је сама идеја  оснивања Друштва била добра и да је она  прихваћена код оних директора школа који на прави начин схватају свој значај и улогу у нашем образовном систему.

Овај скуп је и прилика да се осврнемо на рад УО Друштва у периоду од претходне Скупштине, тј. 21. марта 2015. године до данас. После четвртог стручног скупа и четврте Скупштине и целог периода  у школској 2014./15. години, који је обележио најдужи штрајк просветних радника  у коме је улога нас директора школа била веома  деликатна и тешка, кључни задатак за „ДДШС“ је била организација Треће регионалне конференције  удружења директора школа југоисточне Европе у Београду од 25. до 27. октобра 2015. године. Почетком фебруара 2015. године, једна делегација „ДДШС“  је обавестила Министра просвете о томе, позвала га да отвори скуп и добили смо подршку за организацију таквог скупа. Министарство просвете се обавезало да ће обезбедити да отварање скупа и први дан рада скупа буде у просторијама старе Скупштине Србије у улици Српских владара у Београду.

После тога Управни одбор „ДДШС“ је радио на припреми припремног састанка који је  одржан 15. и 16. маја 2015. године у хотелу „Славија“ у Београду.  На том припремном састанку било је присутно 18 чланова из 9 удружења из нашег региона и ту је коначно дефинисана тема, предавачи, водитељи радионица, рокови пријављивања и сви детаљи везани за организацију такве конференције, која је добила подршку ESHA-e, као једина регионална конференција која је ушла  у план рада ESHA-e за 2015. годину. Пошто је пријављивање учесника из других држава  било до 1. октобра 2015. године, а максималан број учесника је ограничен на 250, тек после тог рока УО“ДДШС“ је могао да одреди  број учесника из Србије тј. из „ДДШС“. Тај број је био максимално 75 и УО је договорио да  половина тих места тј. до 40 припадне колегама из Београда,  а друга три региона су добила по 10 места. Из тих разлога није било могуће да већи број  наших чланова  присуствује овој конференцији, али смо зато предложили да стручни скуп за 2016. буде одржан по узору на ову конференцију, да траје 3 дана и да члановима из Србије пружимо прилику да се усавршавају и размењују искуства слично као што је то било на Трећој регионалној конференцији удружења директора школа југоисточне Европе. По завршетку конференције, која је по оценама свих учесника организована на врло високом нивоу, послали смо наративни и финансијски извештајESHA и она је на рачун „ДДШС“ уплатила 2.260 еура помоћи за организацију конференције.

Већ у децембру 2015. УО је усвојио Акциони план рада за 2016. годину и ту је у првој половини главни задатак била организација стручног скупа, у смислу одређивања места и времена одржавања, одређивања теме и предавача и све је то завршено до 1. фебруара 2016. године.

У међувремену, 23. децембра 2015. се изненада појавио „Правилник о ближим условима за избор директора образовно-васпитних установа“, који је све тачке преписао из ЗОСОВ-а и додао члан 5, по коме предност при избору имају они који имају неко звање. УО је одмах затражио пријем код Министра просвете 29. децембра, а 30. децембра 2015. једна делегација је пренела Министру просвете примедбе „ДДШС“ на тај Правилник. Сутрадан, 31.12.2015. написан је допис Министра просвете Управном одбору „ДДШС“ , у коме он појашњава неке појединости из тог Правилника, али с обзиром  да су конкурси током  целе године, да то школе различито тумаче, УО је на седници од 4.2.2016.овластио председника УО да поднесе захтев Уставном суду за оцену законитости чл. 5. тог Правилника и то је урађено крајем фебруара.

Иначе почетком априла, тј. 8. и 9. априла,  делегација „ДДШС“ у којој су били Златко Грушановић, члан УО и Игор Бем је учествовала на Генералној Скупштини ESHA-е у Љубљани. Такође, на позив Удружења директора  школа Црне Горе, колега Милош Бјелановић, члан УО и ја  смо 7. и 8. априла  присуствовали Скупштини њиховог удружења, где смо имали прилику да представимо „ДДШС“ и да  одржимо предавање на тему зашто је потребно и добро да директори школа буду организовани и имају своје удружење. То је била прилика да се успоставе контакти са новоизабраним колегама  у њиховом удружењу.

Иначе, на четвртом стручном скупу који је одржан од 21.до 23. априла 2016.године на Тари учествовала су 132 директора вртића, основних и средњих школа из Србије, укључујући предаваче и госте. Програм скупа је  у целости реализован, а општа је оцена да су теме и предавачи и првог и другог дана  били одлично изабрани и на високом нивоу разматране. Директори школа и вртића су били у прилици да се упознају са важним темама за унапређење квалитета рада школа, али и њиховог свакодневног рада. Другог дана је у целости реализована посета манастиру Добрун и граду Вишеграду са обиласком моста на Дрини и Андрић-града. Трећег, завршног дана директори су  пленарно указали на теме на које би „ДДШС“  требало да се усредсреди у наредном периоду.Наиме, указано је да  се мора  обратити пажња  на централну политику уписа  ученика у средње школе која мора бити планска и у складу са потребама ученика и привреде. Веома је важно да се поједностави  и убрза процедура  верификовања  нових образовних профила и занимања, која је сада бирократизована и веома дуго траје. Од 2009. године врло мало нових образовних профила и занимања је верификовано, а све то мора бити знатно брже да би се лакше остварила сарадња са привредом и да би се то ускладило са потребама ученика. Зато је неопходно да се успостави бржа и боља комуникација између „ДДШС“ и Министарства просвете.Такође, указано је  да се „мала матура“ обавља у време када средње школе имају наставу, а велики број средњошколских професора  је ангажован и то угрожава редован рад средњих школа у то време. Указано је да се приликом спровођења и примене CENUSA морају обавезно консултовати  представници директора школа као и приликом распоређивања  тзв. технолошких вишкова. Директори предлажу да у комисијама при ШУ обавезно буду и представници директора школа,  да би се омогућило правилно распоређивање а и дала могућност директорима школа да најекономичније  распоређују раднике који су технолошки вишкови. Посебно је  указано на потребу да се заједнички са МП и синдикатима дефинишу процедуре и правила преузимања које би биле у пракси примењиве и са становишта организације рада школа и улоге директора школа рационалне и ефикасне. Указано је и на  неке проблеме у примени новог Правилника  о оцењивању за средње школе, као и на озбиљне недостатке у реализацији тзв.“екстерне евалуације“ на које „ДДШС“ треба да  укаже. Као посебна тема  већ годинама се указује на материјални положај директора школа који је  испод сваког нивоа, дестимулативан и понижавајући, тако да један од сталних задатака „ДДШС“ остаје и даље залагање за бољи материјални положај директора школа у Србији.

После овог стручног скупа УО је у периоду од краја априла до данас имао два директна састанка са Министром просвете и то најпре 25.априла 2016. где је указивано на текуће проблеме , а 6. септембра 2016. са новим Министром просвете којом приликом је он упознат са радом Друштва и нашим предлозима за даљу сарадњу.

У неколико прилика чланови Друштва су радили на промоцији и представљању рада Друштва и то почетком јула Заједници медицинских школа и у септембру активу директора основних школа Ваљева.

Такође, узели смо учешћа и на скупу који је YUTA организовала на новосадском сајму 30. септембра 2016. који је био посвећен организацији ђачких екскурзија и проблемима са  статусом родитељских средстава у примени Закона о јавним набавкама.

У претходних месец дана, поред припрема ове Скупштине УО је одржао 14. и 15. седницу УО на којој  се активно анализирала улога и могући допринос  наших чланова у изради новог ЗОСОВ-а и Правилника које он подразумева.

Све у свему, УО је за ове 3 године одржао 15 седница и што се тиче Акционог плана рада за 2016. годину он је готово у целости реализован и тиме можемо бити задовољни.

Поштоване колегинице и колеге,

 Наше Друштво је напунило 7 година свог постојања и рада  и мерено људским веком оно је веома младо и тек се спрема за полазак у први разред. Ако се  осврнемо иза себе можемо рећи да ми своје циљеве нисмо остварили, али смо данас сигурно  ближи томе него што је то било пре 7 година. У том смислу сигуран сам да је идеја оснивања једног оваквог удружења била добра и оправдана, да су циљеви добро постављени. У наредном периоду, поред омасовљења чланства, које је стални задатак, треба и даље да радимо на  децентрализацији рада Друштва и подстичемо аутономију и одговорност региона  за њихов рад и активности. Промене Статута које су предложене  и које су тема на овој Скупштини управо иду у том правцу.

 На самом крају да се захвалим свим члановима УО и свима вама на ентузијазму и енергији коју улажете у рад нашег Друштва. Полазећи од тога да смо сви ми у просвети слуге знања и напретка  нашег друштва и државе, наша људска и професионална дужност је да увек подржавамо достојанство наших професора, наставника, учитеља и васпитача и да их мотивишемо да сви заједно радимо на испуњењу наше мисије, јер од тога  зависи квалитет наших школа али и успех Министарства просвете и свих образовних институција.

То је једини и прави начин да директори школа постану и да се потврде као институције  и основ квалитета рада наших школа и будућности знања у Србији.

У Чачку, децембар 2016.

 Председник УО“ДДШС“

Иван Ружичић, професор