ПЛАН РАДА УО“ДДШС“ ЗА 2014. ГОДИНУ

 

Задаци

Активности

Носиоци активности

Време реализације

1.

Конституисање У.О, избор председника У.О. и доношење Плана рада У.О. за 2014. годину

  1. Седница У.О.

У.О.

децембар  2013.

2.

Припрема стручног скупа

  1. Обавештење на сајту и позив свим члановима „ДДШС“ за учешће
  2. Одређивање места, времена и теме стручног скупа
  3. Позиви свим члановима, гостима и предавачима

Сви чланови У.О.

Милибор Саковић

Владан Ницовић

Чланови „ДДШС“

од 15.02.2014.

до 31.03. 2014.

3.

Учешће представника „ДДШС“ на редовном ESHA састанку

У.О.

-Одлуке с тим у вези

У.О.

Игор Бем

јануар-март 2014.

4.

Стручни скуп у организацији „ДДШС“

Одржавање скупа

У.О.

 март 2014.

5.

Учешће представника „ДДШС“ у радној групи за израду програма обуке и испита за лиценцу за директоре школа

Рад у радној групи

Дејан Недић

Милибор Саковић

Владан Ницовић

Иван Ружичић

прва половина 2014.

6.

Посета делегације Друштва директора и равнатеља школа Словеније , Друштву директора школа Србије

Организовање боравка и посета словеначке делегације  Србији

У.О. и стари чланови У.О.

април-мај 2014.

7.

Омасовљење чланства

Посета регионима и градовима

Сви чланови У.О.

 цела година

8.

Учешће на редовној ESHA конференцији у Дубровнику

Организовање одласка и формирање  делегације „ДДШС“

Сви  чланови У.О.

октобар 2014.