Закључци са стручног скупа „Друштва директора школа Србије“, који је одржан 15.03.2013. на Универзитету „Сингидунум“ у Београду

 

  1. Обавезују се чланови У.О.“ДДШС“, као и сви чланови Друштва , да детаљно упознају најодговорније људе у Министарству просвете, науке и технолошког развоја , у оба Завода, Националном просветном савету и Одбору  за просвету НС Републике Србије са предлогом садржаја програма обуке  и садржаја испита  за дозволу за рад директора образовно-васпитних установа, који је дат на овом скупу.
  2. Задужују се чланови У.О. да хитно  затраже од Министарства просвете, науке и технолошког развоја  да обавезно буду укључени у израду предлога нових измена  и допуна  Закона о основама система образовања и васпитања, чија припрема  је почела пре пар дана, имајући у виду проблеме у свом статусу и уопште нека решења у садашњем Закону  која нису добра  за директоре школа  и ситем у целини. Директори школа , поново постављају питање зашто само они од свих директора у јавном сектору  треба да добију дозволу за рад  и ако је то важно за образовни систем  захтевамо и да се хитно измене одредбе ЗОСОВ-а, које предвиђају да се директору чува  радно место само у првом мандату и да се, ако већ имају дозволу за рад, предвиди  да се директору чува радно место  за време вршења дужности директора школе.
  3. Чланови „ДДШС“, и на овом скупу , још једном су истакли да желе да буду партнери Министарству просвете, науке и технолошког развоја и другим образовним институцијама у стварању и подели одговорности за бољи и квалитетнији  образовни систем у Србији. У том смислу позивамо све одговорне људе у Влади Републике Србије да прихвате предлог да се школске 2013/14 почне примењивати  део из Стратегије  развоја образовања и васпитања у Србији који предвиђа да се број ученика  у одељењима основних и средњих школа ограничи  на максимално 25, чиме би се без икаквих додатних улагања, повећао квалитет рада , а и решио  велики проблем  смањења броја ученика у генерацијама  које су рођене ратне 1999 и 2000 године, које од школске 2013/14 долазе  на упис  у средње школе.“ДДШС“ сматра  да не треба дозволити  да се систем образовања учини нестабилним  посебно што од 2015/16 школске године  долази до повећања  броја ученика  у генерацији у односу на ове две школске  генерације.
  4. Такође, „ДДШС“ позива МПНиТР  да заједно раде на томе  да не дозволе  да Министарство финансија  од 01.01.2014. укине тзв. сопствене приходе школа, посебно ако  се има у виду да су од стране МПНиТР већ одређене знатно смањене цене школовања ванредних ученика.

У Београду, 15. март 2013.

                               Управни одбор“Друштва директора школа Србије“