Извештај о раду УО "Друштва директора школа Србије" у периоду

од 19. новембра 2010. до 7. децембра  2011. године

 
            Поштоване колегинице и колеге,

            Прва редовна Скупштина "Друштва директора школа Србије" одржана је 19. новембра 2010. године у Чачку уз присуство 75 чланова из 20 градова и општина, и на основу тема и дискусија на Скупштини донети су закључци који су били основа за рад УО "ДДШС" у периоду између прве и друге редовне Скупштине "ДДШС". Осим тога, свакодневни школски живот и дешавања у нашим школама неметнула су теме према којима се "ДДШС" морало одредити и овде ћу се осврнути на основне правце рада и теме којима се УО бавио у претходних годину дана.

            У овом периоду одржане су 4 седнице УО са циљем да се повећа број чланова "ДДШС" и да се побољша организација рада. Прва седница УО одржана је 21. децембра 2010. у Београду и један од закључака је био да делегација УО посети актив директора основних и средњих школа Новог Сада и информише их о оснивању "ДДШС", што је учињено у другој половини јануара ове године. Такође је договорено да се једна седница УО посвети сарадњи са Заједницама школа и да се обавесте руководиоци Заједница о оснивању и раду "ДДШС" и та, друга седница УО је одржана 1. фебруара 2011. у Чачку. Том приликом УО је издао саопштење за јавност поводом изјаве, министарке финансија у једној ТВ емисији о проценту издвајања за образовање на нивоу државе и о тзв. сопственим приходима школа које није одговарало стварном стању, где смо указали да садашњи проценат издвајања за образовање не дозвољава могућност никаквог озбиљног развоја образовања у Србији.

            Догађаји током фебруара и марта ове године, за време штрајка просветних радника у организацији репрезентативних синдиката били су повод да се "ДДШС" укључи и реагује у смислу указивања на потребу да се изнађе решење проблема и не доведе у питање школска година. У том смислу УО је издао саопштење 9. фебруара 2011. у коме смо указали на позицију и улогу директора школа за време штрајка, на погубне последице штрајка за образовање у Србији, али и на потребу да се односи између актера образовног система решавају разговором, а не силом и демонстрацијом моћи. Такође, 11. марта УО је поводом намере Министарства просвете да се радницима у штрајку изврши умањење зарада, без поштовања законске процедуре за то, дао предлог да се овај проблем реши на основу чл. 55, 57 и 58. Закона о раду. Наиме, полазећи од тога да се учинак и реализација рада просветних радника утврђује на годишњем нивоу, УО је предлагао да се на основу наведених чланова Закона о раду, изврши прерасподела радног времена, тако да оно што није урађено у једном периоду, буде урађено у другом периоду, али тако да се за ово прво не умањује зарада, а и да се ово друго не третира као прековремени рад. Овај предлог није званично прихваћен од стране Министарства просвете, али је цела ова ситуација током штрајка у фебруару и марту, за директоре школа била врло непријатна, јер нас је терала да од актера који треба да воде рачуна о законитости рада школа, свесно кршимо позитивне законске прописе. Ово нас је уверило, да је не само неопходно постојање једног оваквог "ДДШС", и да је нужно ову област око штрајка много боље и прецизније уредити, већ и да је неопходно да увек поред Министарства просвете и синдиката и директори школа буду званични учесници оваквих догађаја, јер нас ту нигде нема, а ми смо одговорни за функционисање школа и имамо шта да допринесемо том процесу.

            Иначе, по завршетку ових догађаја и каквом - таквом нормализовању стања у нашим школама, УО се вратио основним активностима и 8. јуна 2011. је одржана трећа редовна седница УО у Нишу, са циљем да се актив директора основних и средњих школа Ниша упозна са радом "ДДШС" и да се упознамо са њиховим мишљењима у вези актуелних питања која су везана за рад директора школа.

            У овом периоду у Министарству просвете и науке се радило на изменама Закона о основама система образовања и васпитања, на захтев репрезентативних синдиката. Захтев за изменама тог Закона, посебно у делу статуса директора школа је и један од закључака прве редовне Скупштине "ДДШС". Неки мали помак што се тога тиче је учињен, али је то далеко од решења која би омогућила да на место директора школа долазе најбољи професори и у најбољим радним годинама. У наредном периоду, то би требало да буде заједнички циљ и нашег удружења и Министарства просвете и науке с обзиром на значај који директори школа имају у свакодневном добром раду и функционисању школа.

            Такође, што се тиче материјалног положаја директора школа, он је и даље исти и по том питању ништа није учињено. Један од закључака прве Скупштине захтева од Министарства просвете и науке, да хитно изнађе начин да се повећа додатак за директоре и помоћнике директора школа, који је срамно мали и дестимулативан и овде више никакви аргументи нису потребни, већ је потребно хитно нешто урадити. Реализација овог захтева је стални задатак не само УО већ и свих чланова "ДДШС".

            Од почетка ове школске године, УО је даље радио на повећању чланства и припреми друге Скупштине. У том смислу је четврта седница УО одржана 11. новембра 2011. у Кикинди, где је главна тема била припрема друге редовне Скупштине.

            Такође, од новембра месеца је почео са радом и сајт "ДДШС" и он ће сигурно допринети бољем раду и представљању "ДДШС". На сајту се могу наћи сви записници, одлуке, саопштења и сви најважнији подаци о раду "ДДШС".

            Сумирајући овај претходни период можемо бити задољни постављањем основа за озбиљан и добар рад "ДДШС", али основни циљеви нису реализовани и пред свима нама су и даље велике обавезе. Потребно је још више ојачати организациону структуру "ДДШС", системски решити питање финансирања рада Друштва, да бисмо могли максимално да све потенцијале чланова усмеримо у реализацију наших основних циљева. Пре свега, да својим искуством и знањем унапређујемо образовни систем у Србији, да побољшамо свој професионални и материјални статус и да се наметнемо као партнер свим образовним институцијама. Крајње је време да главни актери образовног система почну тимски са уважавањем и аргументовано заједнички да раде на успостављању основних вредности струке и знања у нашем друштву.

            Иначе, данас "ДДШС"  има преко 200 чланова из скоро 50 градова и општина у Србији и успостављен је децентрализован систем рада и учлањавања. Овим можемо бити задовољни, али не можемо бити задовољни односом образовних институција према самом "ДДШС", јер смо још увек далеко од тога да постанемо њихов партнер и сарадник. Ако је за утеху, тај проблем имају и Заједнице школа и то је проблем који се мора отклонити и то није само наш проблем, већ пре свега њихов проблем кога они морају бити свесни. Шта је узрок свега овога то је питање за један шири скуп од овога и за читаво друштво и државу.

            У том смислу пред "ДДШС"  је много посла и задатака, и оно што нам говори да смо на добром путу је постојање сличних удружења у другим државама, свест чланства о потреби постојања једног оваквог удружења и намера нашег оснивања која је часна, племенита и узвишена.

            Ако је породица основна ћелија сваке заједнице, ми сматрамо да у складу са миленијумским циљевима  које су поставиле Уједињене нације морамо бити свесни да је и школа важна основа и покретач развоја сваког друштва. Полазећи од тога да смо сви ми у просвети слуге знања и просперитета овог друштва, наша улога је да подржимо достојанство професора, наставника и учитеља и да их мотивишемо, да и у овако тешким условима, сви заједно предано радимо на извршењу наше људске и професионалне мисије, јер од тога ће зависити рад у нашим школама, али и успех Министарства просвете и науке и свих образовних институција. Једино тако ће и директори школа поново постати институције и гарант квалитета рада наших школа и будућности знања у Републици Србији.

 

 

У Чачку, децембар 2011.                                                                   Председник УО "ДДШС"

Иван Ружичић, професор