ЗАПИСНИК СА II РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ УО

одржане 11. фебруара 2020. године са почетком у 1230 часова у Техничкој школи „Сава Мунћан“ у Белој Цркви.


             Седници присуствују председник УО Иван Ружичић и следећи чланови УО: Дејан Недић, Милош Бјелановић, Бранка Ивковић Петронић, Томислав Бартолић, Јасмина Пастоњицки и Драган Алексић, док су оправдано одсутни Роберт Џунић и Ермедин Дуран. Како постоји кворум, УО може пуноважно да ради и одлучује. Седници присуствују и Председник Надзорног одбора Душко Парезановић и чланови НО   Весна Ћировић и Жељко Стаменковић, док је оправдано одсутан Тугомир Цветковић. Седници такође присуствују Милибор Саковић и Владан Ницовић, као и чланови Управног и Надзорног одбора Заједнице економских, правно-биротехничких, трговинских и угоститељско – туристичких школа Републике Србије.

Иван Ружичић је поздравио све присутне, захвалио се домаћину и прочитао предложени

Дневни ред

  1.            Усвајање записника са претходне седнице
  2.            Завршни рачун за 2019. годину
  3.           Организација IX стручног скупа на Тари 18 – 20.3.2020.
  4.          Текућа питања

Предложени дневни ред усвојен је једногласно, без измена и допуна.

               Рад

I ТАЧКА:

 

Записник са Прве редовне седнице УО усвојен је једногласно , са 7 гласова ЗА , нико ПРОТИВ, нико УЗДРЖАН.

II ТАЧКА:

 

Председник УО је позвао присутне да коментаришу предлог Извештаја о финансијском пословању за 2019. годину.
             Присутни чланови Управног и Надзорног одбора су уочили проблем реализације наплате чланарине. Сагласили су се да интензивирају своје активности како би се испоштовала одлука VII редовне Скупштине о плаћању чланарине. Председник УО је истакао да је оваква мера неопходна да би се омогућило пословање Друштва и подсетио да смо ми непрофитабилно удружење     и да је окосница финансирања управо чланарина.
УО је једногласно донео следећи

ЗАКЉУЧАК

Обавезују се чланови УО да, сваки за свој регион, унапреде активности за ефикаснију наплату чланарине за ДДШС, у складу са одлуком VII редовне Скупштине Друштва.

УО је једногласно, са 7 гласова ЗА, нико ПРОТИВ, нико УЗДРЖАН, донео

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о финансијском пословању за 2019. годину.

III ТАЧКА:


             Иван Ружичић је позвао Милибора Саковића и Бранку Ивковић Петронић да обавесте УО о акредитацији стручног скупа на Тари.

             Милибор Саковић је истакао да је ЗУОВ акредитовао наш скуп под каталошким бројем 449 и да ће сви учесници скупа добити уверење да су присуствовали скупу. Сваки дан учешћа на скупу има вредност два бода стручног усавршавања.Обавеза Друштва јесте да прибави обрасце уверења, док ће сам Саковић одштампати та уверења, према списку учесника и иста ће бити подељена на крају стручног скупа.
               Иван Ружичић је предложио коначан програм стручног скупа и изложио агенду , после чега је отворена дискусија.

              Милибор Саковић је подсетио УО да је послао позив чланству – да поставе питања везана за проблеме у финансирању школа и вртића. Приспела питања ће у наредном периоду груписати и проследити помоћнику Министра за финансирање у нашем Министарству. Разлог оваквог поступања је у очекивању да представници Министарства дођу припремљени на стручни скуп, јер је ова тема и окосница скупа. Велика су очекивања свих директора – како да се реше ти проблеми.
               Милош Бјелановић је подсетио чланство на питања о којима ће се расправљати на стручном скупу, а то су: питање издавања у закуп школског простора, проблеми око ангажовања лица за безбедност и здравље на раду, противпожарну заштиту, као и велики број докумената, правилника, елабората, који су у претходном периоду усвајани и наметнути као обавеза школама, а при том нису обезбеђени извори финансирања. Обавестио је присутне да је 7. фебруара у Другој економској школи у Београду одржан састанак делегације ДДШС са државним секретаром Душаном Кићевићем и саветником Министра за „Доситеј“, Сањом Радмиловић. Државни секретар Кићовић је предложио да се на стручном скупу прикупи што више информација о овим проблемима; да се после скупа , са руководством ДДШС још једном састану и формулишу предлоге за решавање ових проблема , а потом ће са овим решењима бити упознати Министар и градски секретар за образовање.
           Јасмина Пастоњицки је отворила тему конкурса на неодређено време и указала на неке од проблема с тим у вези( могућа загушења у објављивању конкурса у листу „Послови“, проблеми око тестирања огромног броја кандидата у Националној служби за запошљавање, жеље за прелазак технолошких вишкова из једне општине у другу.......)

         Иван Ружичић је затражио од чланова УО да до стручног скупа на Тари прибаве предлоге кандидата за формирање нових тимова у Друштву, који би се бавили проблематиком вртића, посебно основних школа . Предложено је да се из сваког региона кандидује по један директор вртића и по два директора за основне школе. На овај начин би се нових 12 људи укључило у руководећу структуру Друштва а из средина које су до сада биле слабије заступљене. Такође је указао на добар пример рада региона југоисток и региона Београд, где је изабрана мрежа повереника. Предложио је да се то уради и у друга два региона.
           Додао је да ће до краја месеца бити дефинисан списак гостију које ми сервисирамо и да ће бити наручен материјал за стручни скуп.
         Милош Бјелановић је пренео молбу Душка Бабића,нашег бившег члана, доскорашњег директора Филолошке гимназије у Београду, а сада управника Српске књижевне задруге, да му се омогући 30 минута времена на стручном скупу за представљање Задруге, ради успостављања сарадње са директорима школа. Председник УО је одговорио да су се Управном одбору обраћале многе институције и појединци са захтевима за представљање, како на стручном скупу, тако и за постављање рекламних штандова. Сви ови захтеви су дошли са закашњењем, јер је већ конципиран дневни ред. Сличан захтев је дан пре ове седнице УО упутила Академија „Филиповић“из Јагодине. Оба захтева се сматрају неблаговременим .

               УО је једногласно усвојио следећи                                                                        

ЗАКЉУЧАК


Сви који желе да се на стручним скуповима ДДШС представе члановима Друштва и на тај начин учествују на скупу, морају се благовремено пријавити, како би се склапали уговори о пословној сарадњи и како би евентуално добили своје време и простор у програму скупа.

IV ТАЧКА:


   1) Дејан Недић је представио активности чланова ДДШС око ангажовања у обукама директора школа. Указао је на настојање МПНиТР да се у фебруару и марту 2020. обука врши у Тршићу и да је пет школских управа обавештено да изврше пријаву својих директора а да ће обуку изводити представници Завода за вредновање квалитета образовања, Завода за унапређење образовања и васпитања, представници Министарства просвете, науке и технолошког развоја и представници Друштва директора школа Србије, који су у име Друштва делегирани и који су прошли обуку за менторе.

Иван Ружичић је појаснио да је Тршић центар за обуку директора у првом кварталу 2020. године, да ће полазници полазити два пута по два дана обуке, а потом ће имати обавезу да имају 9 дана   on – line обуке. Остали директори ће највероватније обуку два плус два дана пролазити по регионима и велика је заинтересованост Министарства да носилац организације ових обука буде УО ДДШС.

   2) Иван Ружичић је обавестио да је за стручни скуп на Тари 24.1.2020. године склопио Уговор са Агенцијом „Rubicon travel“ о заједничкој организацији стручног скупа, по претходној одлуци УО.

     3) Милибор Саковић је обавестио о пословима који су везани за јединствени информациони систем ( о темплатима) и о великом броју података које треба унети до 20. фебруара.

 4) Илија Мировић је говорио о проблематици закупа школског простора и о средствима која се остварују на тај начин. Изразио је жељу да то буде кључна тема стручног скупа, јер је то питање које највише занима директоре школа.

5) Милош Бјелановић је упознао чланове УО са предлогом о сарадњи фирме Марка Шпилера и Друштва, око заједничког издавања часописа за директоре школа. Као разлог за учешће у овом послу навео је - побољшање комуникације међу члановима Друштва, побољшање сајта Друштва и недостатак финансијских средстава за рад чланова УО. Додао је да су сада често у прилици да доплаћују то што раде за Друштво. Указао је на могућност да се дневне активности , проблеми и питања објављују у том часопису , али и брзи одговори од сарадника из Министарства просвете.

Иван Ружичић је предложио да се на наредној седници УО дискутује о овим и сличним ситуацијама које се дотичу финансирања. Указао је на чињеницу да је наше удружење регистровано као „невладино, нестраначко, неполитичко и непрофитабилно удружење грађана“.

Седница је завршена у 1450.

Записничар
Владан Ницовић

Председник УО
Иван Ружичић, професор