Акциони план рада УО“ДДШС“ за 2020. годину

 

Редни

број

Задаци

Активност

Носиоци активности

Време реализације

1.

Доношење плана рада за 2020.годину

Седница УО

Управни одбор

23.12.2019.

2.

Редовне седнице УО

Дефинисање дневног реда и одређивање места и датума одржавања седнице

Председник и чланови УО

крај 2. месеца

крај 4. или почетак 5.

6. месец

10. месец

3.

Припрема и реализација IX стручног скупа „ДДШС“

3.1. Обавештење на сајту „ДДШС“

3.2. Позив за учешће и пријавивање члановима

Председник УО

 

Чланови УО за свој регион

до 27.12.2019.

 

од 8.1. до 29.2.2020.

4.

IX стручни скуп

Организација скупа

Управни одбор

од18. до 20.3.2020.

5.

Формирање тимова „ДДШС“ по регионима

Састанци по регионима

Чланови УО за свој регион

IX стручни скуп

18-20.3.2020.

6.

Редовна европска конференција ESHA -е

Учешће чланова „ДДШС“

Сви заинтересовани чланови

октобар 2020.

Република Кипар

7.

Скупштина ESHA-е

Учешће

Чланови „ДДШС“ по одлуци УО

мај 2020.

8.

Омасовљење чланства

Представљамо „ДДШС“ по градовима у Србији

Чланови „ДДШС“

цела година

 

У Београду, 23.12.2019.

Управни одбор „Друштва директора школа Србије“