ЗАПИСНИК

са XIV редовне седнице УО

одржане у Тршићу 29/ 30. новембра 2019. године.

Седница је започела 29. новембра 2019. У 1500 часова, у КОЦ „Вук Караџић“ у Тршићу.

Седници присуствује 8 од 9 чланова УО. Присутни су председник и следећи чланови УО: Дејан Недић, Милош Бјелановић, Бранка Ивковић Петронић, Витомир Радак, Жељко Стаменковић, Роберт Џунић, Драган Алексић, као и чланови Друштва – Милибор Саковић и  Владан Ницовић. Присутан је и гост из Врбаса, први лиценцирани директор из Војводине, г –дин Рахман Тигањ. Оправдано је одсутан Ермедин Дуран.

Председник УО је прочитао предложени

Дневни ред:

  1.          Усвајање записника са XIII редовне седнице УО
  2.          Извештај са Пете регионалне конференције удружења директора школа југоисточне Европе у Скопљу, 28. – 30.10.2019.
  3.         Припрема VII редовне и IV изборне Скупштине „ДДШС“( дан и место одржавања, дневни ред, измене Статута, Извештај о раду УО, питање чланарине, задужења чланова УО и друга питања везана за одржавање ове Скупштине)
  4.          Текућа питања
  •           Верификација предлога чланова за НПС

Предложени дневни ред усвојен је једногласно.

РАД

I ТАЧКА:

Записник са XIII редовне седнице УО, усвојен је једногласно, без измена и допуна.

II ТАЧКА:

Д. Недић је изразио задовољство радом и понашањем српске делегације , као и чињеницом да је једино наша делегација имала у свом саставу и представнике Министарства просвете. Истакао је значај потребе да делегацију чине само чланови „ДДШС“ и указао на покушај да на пут крену и колеге из Србије који нису чланови. Највећи део таквих директора учланио се пре поласка у Скопље.

М. Бјелановић је указао на покушај да се на самој Скупштини исполитизује конференција, са предлогом да на њој учествују представници Косова. Одлучном реакцијом српске делегације, ова тема је скинута са дневног реда.

Д. Недић је указао и на продужетак притиска за учлањење Косова у ESHA – у , које ће вероватно на наредној Скупштини ESHA –е затражити пријем у чланство.

Р. Џунић је говорио о будућем наступању наше делегације по питању Косова, истакавши да је наше Друштво подељено у 4 региона и да један регион носи назив – југоисточна Србија и Косово и Метохија. Ту чињеницу треба предочити Генералној Скупштини ESHA –е.

В. Ницовић је указао на пропуст направљен на конференцији , јер нису одређени чланови који би пратили све радионице на конференцији и чија би обавеза била да поднесу писмени извештај. То је уједно и предлог за будући рад наше делегације. Овај предлог је једногласно усвојен.

И. Ружичић је говорио о пропустима и неколегијалном наступању домаћина. Посебно је указао на одбијање организатора да изврши повраћај новца за чланове који су одустали од доласка на конференцију а извршили су уплате.

III ТАЧКА:

И. Ружичић је изнео предлог и план за одржавање VII редовне и   IV изборне Скупштине 13.12.2019.у Техничкој школи „Нови Београд“ на Новом Београду. Детаљно је говорио о дневном реду и плану рада Скупштине. Подељена су задужења члановима УО за организацију.

- М. Саковић је предложио да се у материјалу нађу записници са претходне Скупштине и да се поделе чланству.

- Д. Недић је преузео обавезу да позивницу, дневни ред и агенду Скупштине проследи гостима.

- М. Саковић и И. Ружичић су добили задужење да предложене измене Статута уобличе и на самој Скупштини представе чланству.

Такође су одређене и квоте по регионима за долажење на саму Скупштину, како би се обезбедио кворум за рад: Београд 50, остали региони најмање по 30 чланова.

-Д. Недић и М. Саковић добили су задатак да са домаћином , Веселином Вуковићем, и директором Туристичке школе на Новом Београду, Драгутином  Миличићем, организују техничку припрему за реализацију Скупштине.

Уследила је дискусија о уплатама чланарине од стране чланства. Констатовано је да свега 1/3 од укупног броја чланова уплаћује чланарину ( 2000 дин годишње или 0,5% од зараде коју уплаћује 7 чланова).Да би се обезбедило функционисањ Друштва, , неопходно је осигурати уплате целокупног чланства па је дефинисан предлог УО за гласање на Скупштини : да се чланарина наплаћује од нето зараде у износу од 0,3% месечно. О овом предлогу треба да се изјасни Скупштина.

Предлог је једногласно усвојен.

IV ТАЧКА:

  •        Телефонским путем је спроведено гласање за чланове НПС –а – чланови УО су предложили досадашњег члана НПС –а , Владана Ницовића и Дејана Недића, који су добили највиће гласова и званични допис је прослеђен МПНиТР 12.11.2019.
  •          М. Саковић је известио о састанку који је у име Друштва имао са представницима „Tesla software“ и о закључцима са тог састанка. Усвојен је предлог да на Стручном скупу на Тари у марту следеће године , представници ове фирме представе своју тему: „ Вођење евиденције о образовно – васпитном раду у ES дневнику из угла директора.“
  •        И.Ружичић је известио о састанку са Марком Шпилером и његовој идеји о покретању часописа за директора, који би се бавио праксом, коментарима и новинама у раду директора. Став УО је – да Друштво не улази у ову причу, јер би то могло довести директоре школа у сукоб интереса.

УО“ДДШС“ подржава ову идеју и сматра да постоји потреба за тим али из напред наведених разлога не би директно учествовали у томе.

  •       О актуелним обукама директора и плановима које МП, оба Завода и „ДДШС“ реализују – поднели су извештај Д. Недић, И. Ружичић и М. Бјелановић, који су претходна 2 дана пред седницу УО провцели у Београду где је реализована обука за део београдских директора. Закључци овог дела седнице су:

а) - да чланови УО Друштва , од МП и оба Завода, добију акредитацију или потврду – да је Друштво овлашћено да помогне у реализацији обуке за директор;

б) – да се у договру са МП, предложе термини и места где би се у наредном периоду организовале обуке по регионима;

в) – да се допуни листа ментора из реда лиценцираних директора, а чланова нашег Друштва.

И. Ружичић је говорио о информацији о оснивању удружења директора предшколских установа Србије, чији би се састанак одржао у Пожаревцу, непосредно пред одржавање наше Скупштине. Подсетио је да у оквиру „ДДШС“ постоји део где су окупљени директори предшколских установа и да ти чланови не знају ништа о овој иницијативи. Указано је и да није колегијално да то удружење преузме део нашег назива. УО је једногласно донео следећи

Закључак

да директорка ПУ „Дечје царство“ из Велике Плане, Марија Старчевић, или неко кога она одреди, присуствује састанку директора предшколских установа у Пожаревцу 12. децембра 2019. године и да као представник нашег Удружења поздрави тамошњи скуп.

М. Бјелановић је указао на потешкоће које се јављају у нашим гимназијама са спровођењем реформисаних програма, а које се пре свега манифестују повећаним бројем предмета које изучавају ученици   I и   II разреда, као и чињеницом да је   оптерећење ученика велико. Усвојен је 

Закључак

 да се што пре директори гимназија, представници МП, ЗУОВ –а састану ради разматрања ове ситуације , на коју све више указују и ученици и родитељи. УО ће упутити допис Председништву Заједице гимназија Србије за сарадњу по овом питању, а обратиће се и МПНиТР.

Седница је завршена у 2030 часова.

Записничар

Владан Ницовић

Председник УО“ДДШС“

Иван Ружичић, професор