ЗАПИСНИК СА XIII  РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ УО

Седница је одржана  у уторак, 1. октобра 2019. године  у Првој економској школи у Београду, са почетком у  1200 часова. Седници присуствују :  председник УО, Иван Ружичић и чланови УО – Дејан Недић,  Драган Алексић, Милош Бјелановић, Ермедин Дуран као и чланови Друштва – Милибор Саковић и Владан Ницовић. Оправдано су одсутни:  Витомир Радак, Жељко Стаменковић,  Бранка Ивковић Петронић, Роберт Џунић.

Како постоји  кворум, УО може пуноправно да ради и одлучује.

Председник УО је  отворио седницу и прочитао предложени

                                                             Дневни ред:

  1. Усвајање записника са XII  редовне седнице
  2.  Пета регионална конференција  - Скопље, 28 – 30.10 2019.
  3. Припрема редовне Скупштине „ДДШС“
  4. Текућа питања

Предложени  дневни ред усвојен је једногласно.

I  ТАЧКА

 Записник са XII редовне седнице УО усвојен је једногласно, без измена и допуна.

II ТАЧКА

             

               Иван Ружичић је  известио присутне  о пословима око организације  одласка наше делегације на V регионалну конференцију  у Скопље, у периоду 28 – 30.10.2019. Представио је списак учесника конференције  и констатовао да је испуњена  наша квота коју смо договорили на  припремном састанку у мају одржаном у Скопљу. У саставу наше делегације као предавачи из МПНиТР  биће Јасмина Ђелић и Милош Благојевић, док је Душан Кићовић, због одласка на нову дужност ( државни секретар) морао да одустане од путовања. Да би организација била  до  краја успешно реализована, председник УО је задужио Милоша Бјелановића да контактира  представнике Министарства и да их упозна са темама предавања и радионица на којима ће учествоватио и помоћи им око  припрема истих.

Дејан Недић  се обавезао да организује заједнички превоз за Скопље, ако се укаже потреба.

Пошто је на припремном састанку  закључено да се  не доносе поклони организатору конференције,  Милибор Саковић је предложио да израдимо повељу  Друштва  и обезбедимо заставице Србије као ознаке наше делегације, што је једногласно  прихваћено.

III ТАЧКА

 Председник УО је  предложио  термин и место одржавања VII редовне и                            IV изборне Скупштине „ДДШС“.  То би био 6. децембар  ове године,  а домаћин директор Техничке школе Нови Београд, Веселин Вуковић.  Разлог за предлагање  колеге Вуковића је  његово  вишегодишње активно ангажовање  у нашем  удружењу и његов скорашњи одлазак у пензију. Веселиун Вуковић је прихватио овај предлог.

 Иван Ружичић се обавезао да уради Извештај о  раду  између  две Скупштине, а Извештај о финансијском пословању поднеће Надзорни одбор.

 Једна од тачака  дневног реда  Скупштине биће и измена Статута која се односи на кворум, јер са порастом броја чланова Друштва,  досадашње одреднице кворума се не могу лако испоштовати а тешко је и обезбедити простор за рад Скупштине.  Иван Ружичић је позвао све  чланове УО да до следеће  седнице УО крајем новембра доставе предлоге о обезбеђивању кворума, како би се  Скупштини понудио модел и извршила измена Статута.

Милибор Саковић је задужен да сав материјал  за Скупштину технички припреми.

IV ТАЧКА

-На e-mail  Друштва  стигао је предлог „Tesla software”  са захтевом  да се успостави сарадња са Друштвом. Иван Ружичић је предложио  да Милибор Саковић  успостави контакт и обавести УО Друштва   о следећим корацима и реализацији сарадње.

- Иван Ружичић је додао да је на e- mail Друштва стигао и захтев Душана Бурсаћа да Друштво  као партнер подржи Конференцију ATAAC  2019. која ће се одржати 8. и 9. новембра 2019. у Hyatt-u у Београду. УО Друштва подржао је орджавање овог скупа. Иван Ружичић је задужен да упути писмо подршке  овој конференцији.

- Председник УО је  обавестио присутне да је Друштво професионално и колегијално  подржало Весну Недељковић, досадашњу  помоћницу Министра просвете за предшколско и основно образовање,  писмом Председници Владе РС  И Председнику Републике Србије, али је она на седници Владе од 30.9.2019. смењена.

Седница је завршена у 1335.

Записничар
_______________________
        Владан Ницовић, проф.

Председник УО
________________________
 Иван Ружичић, проф