ЗАПИСНИК СА XII РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ УО

Седница је одржана 27. маја 2019. године у Првој економској школи у Београду са почетком у 1300 часова. Седници присуствују председник УО, Иван Ружичић и следећи чланови: Роберт Џунић, Драган Алексић, Жељко Стаменковић, Бранка Ивковић Петронић, Ермедин Дуран.Како постоји кворум, Управни одбор може пуноправно да ради и одлучује. Оправдано су одсутни Дејан Недић, Витомир Радак и Милош Бјелановић. Седници присуствују и чланови Друштва, Милибор Саковић и Владан Ницовић док су као гости присутни Нивес Почкар и Андреа Пескар из Љубљане и Авдија Сердаревић из Сарајева.

Иван Ружичић је отворио седницу, поздравио присутне и прочитао предложени

Дневни ред:

1.Усвајање записника са претходне седнице УО

  1. Извештај са VIII стручног скупа на Тари ( наративни)

3.Извештај са припремног састанка за Пету регионалну конференцију директора школа југоисточне Европе у Скопљу

  1. Питања и предлози

Предложени дневни ред усвојен је једногласно.

I ТАЧКА:

Записник са XI редовне седнице УО усвојен је једногласно, без измена и допуна.

IIТАЧКА:

Иван Ружичић је представио извештај са VIII стручног скупа који се налази у прилогу, захвалио се члановима УО који су учествовали у организацији скупа који је успешно реализован као и гостима скупа.

Предложени наративни извештај са VIII стручног скупа једногласно је усвојен, са једном допуном:

Милибор Саковић је известио присутне да је Завод за унапређење образовања и васпитања одштампао уверења за све присутне на скупу који су похађали семинар „Улога директора у образовању оријентисаном на исходе“ која ће бити ускоро прослеђена школама у којима су запослени.

Прилог: Извештај

Извештај са VIII стручног скупа у организацији УО“ДДШС“

Тара, хотел „Оморика“ од 11. до 23. марта 2019. године

 

На овом скупу је учествовало укупно 243 учесника, укључујући предаваче и госте. Од тог броја, 11 учесника је по позиву МПНиТР било на обуци за директоре образовно-васпитних установа у првом кругу, јер су у међувремену испунили услове за то. Самим тим је овај скуп био што се тиче учешћа чланова „ДДШС“ масовнији од прошлогодишњег скупа, на коме је преко 90 колега било по позиву МПН иТР на обуци за стицање лиценце.

Првог дана рада скупа, имали смо прилику да се упознамо са корисним темама које су представили представници Агенције за борбу против корупције, као и колеге из ЗУОВ-а са темом – улоге директора у образовању оријентисаном на исходе.

Посебну пажњу су изазвале радионице које су водиле наше колеге које су већ стекле лиценцу за директоре, преносећи своје утиске са пута који су прошли до стицања лиценце.

Другог дана рада имали смо веома инспиративно излагање колегинице Јованке Ластић, директорке српске Гимназије у Будимпешти.

У тематском блоку колега из МПНиТР упознати смо са најновијим темама које доприносе квалитету наставе и школе из угла директора школа.

Чланови УО“ДДШС“ су упознали присутне на скупу са активностима у претходном периоду и посебно са изменама чл. 124. ЗОСОВ-а, које су биле главна тема VII скупа, а сада су изменама ЗОСОВ-а решене тако да регулишу статус директора школа на достојанствен и професионалан начин.

Завршног дана скупа упознати смо са новим „Правилником о обављању друштвено-корисног и хуманитарног рада“ и са активностима Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања.

Сматрамо да је програм скупа био актуелан и користан за све учеснике и овај скуп је био још једна прилика за размену искустава , неопходна у свакодневном раду директора образовно-васпитних установа.

Захваљујемо се свим предавачима који су својим стручним и професионалним односом према својим темама које су представили, учинили овај скуп успешним. Захваљујемо се и похваљујемо Агенцију „Rubicon travel” из Београда за техничку организацију скупа.

У акционом плану рада УО“ДДШС“ за 2020. годину мислимо да треба предвидети организацију IX стручног скупа са темом коју треба дефинисати до краја јануара 2020. године.

III ТАЧКА:

Председник УО је представио извештај о боравку делегације Друштва (Иван Ружичић, Дејан Недић, Милибор Саковић и Владан Ницовић) на припремном састанку за организацију V регионалне конференције директора школа југоисточне Европе, која ће се одржати у октобру ове године у Скопљу.Извештај је саставни део овог записника. Упознао је присутне да је после одржаног састанка на e-mail Друштва стигао и детаљнији приказ услова смештаја, котизације и термина одржавања конференције. Предложио је да се у наредних 10 дана потврде услови од стране свих делегација, а потом да ту информацију објавима на сајту Друштва, како би упознали   све чланове и како би организовали пријављивање за одлазак на конференцију. Позвао је све чланове УО по регионима да координирају чланство по овом питању.

Извештај са припремног састанка за V регионалну конференцију директора школа југоисточне Европе у Скопљу једногласно је усвојен.

-На позив домаћина конференције који смо добили почетком априла , делегацију „ДДШС“ су чинили Дејан Недић, председник Скупштине и Иван Ружичић, председник УО. У делегацији су, по одобрењу домаћина, били и Милибор Саковић и Владан Ницовић, чланови „ДДШС“. Припремни састанак је одржан у Скопљу, 3. и 4. маја 2019. Поред делегације Србије, присуствовали су: из Словеније – Нивес Почкар, Барбара Новинец и Фани ал Мансур; из Црне Горе – Вељко Ботица и Мирјана Бошковић као и представници домаћина - Фадил Муртезани и Горица Илијоска. Колеге из Босне и Херцеговине су обавештене али нису могле да присуствују, док из Републике Хрватске није било представника.

Првог дана је договорено да се конференција одржи од 28. до 30. октобра, тј. да траје 3 дана, што подразумева два ноћења у хотелу. На предлог домаћина договорено је да конференцији присуствују гости из Албаније, Бугарске, Грчке и Кипра, као посматрачи.

Што се тиче програма скупа, договорено је да тема конференције буде „Вођењем до квалитета“ и да првог дана отварање буде од 1500 часова и да се ради до 1830. Предаваче за пленарни рад првог дана одредиће домаћин скупа. Другог дана рада, пре подне од 900 до 1100биће радионице по предлогу делегација. Наша делегација је предложила да наша тема за радионицу буде „Модел обуке за стицање лиценце“, која подразумева приказ корака у стицању лиценце за директоре образовно-васпитних установа у Србији.Наша обавеза је да обезбедимо предавача за ову тему на конференцији. Другог дана од 1100 до 1300 биће посете школама, а поподне биће поновљене радионице за оне који нису могли да присуствују некој од радионица пре подне.

Завршног, трећег дана, радиће се од 900 до 1200 и предаваче за овај дан обезбедиће домаћин.

Другог дана састанка, у суботу 4.маја 2019. обишли смо хотел „Континентал“ у Скопљу и управи хотела изложили захтеве и потребе што се тиче самог скупа. Саму цену хотелских услуга и висину котизације нисмо имали предочену до краја састанка , али смо предлог добили мејлом 16.5.2019. и треба да га размотримо на седници УО, 27.маја у Београду и доставимо своје мишљење о томе организатору и домаћину V регионалне конференције.

IV ТАЧКА:

  1.         М.Саковић ие известио присутне да је ЗУОВ на свом сајту поставио све важеће правилнике везане за наше школе.Такође је известио о свом раду у Савету за средње стручно образовање и усвојеним предлозима наставних планова и програма за занимања: правно-пословни техничар, економски техничар, зубни техничар, фризер.
  2.        Владан Ницовић је известио о свом раду у Националном просветном савету и рекао да је Савет усвојио наставне планове и програме свих поменутих занимања који се односе на општеобразовне предмете, као и да је дао позитивно мишљење на увођење новог смера у гимназијама за ученике надарене за хемију и биологију.
  3.          Иван Ружичић је известио о свом раду у Комисији за нормативе простора за нове зграде гимназија које ће се градити у Србији.
  4.      Жељко Стаменковић је предложио да све информације о обукама и испиту за директоре се пласирају преко нашег удружења, што је једногласно усвојено.

Седница је завршена у 1450 часова.

Записничар

Владан Ницовић, професор

                                                                                     Председник УО

                                                                                     Иван Ружичић, професор