ЗАПИСНИК СА X РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ УО

Седница је одржана 11. децембра 2018. године са почетком у 12 10 часова у ОШ „Свети Сава“ у Врчину. Седници присуствују председник, Иван Ружичић, и следећи чланови УО: Милош Бјелановић, Витомир Радак, Жељко Стаменковић, Роберт Џунић и Драган Алексић, док су одсутни Сеад Љајић и Дејан Недић. Како постоји кворум, УО може пуноважно да ради и одлучује. Седници такође присуствују : Владан Ницовић, Милибор Саковић , Томислав Бартолић, Силвана Плавшић, Милован Марковић – директор средње занатске школе из Београда, Бранка Ивковић Петронић – директор музичке школе из Гроцке, Живадин Дмитрић – члан општинског одбора за просвету у Гроцкој и домаћин, директор ОШ“Свети Сава“ Добрица Синђелић.

Иван Ружичић је поздравио присутне и отворио седницу са предлогом да УО одреди замену члана УО из региона Београд, Златка Грушановића, који због обавеза на месту директора Завода за унапређење квалитета образовања и васпитања није у могућности да и даље обавља дужност члана УО. Предложена замена је Бранка Ивковић Петронић, директор основне музичке школе из Гроцке. Овај предлог УО је једногласно усвојио.

Председник УО прочитао је предложени

Дневни ред:

1.Усвајање записника са претходне седнице УО

2.Извештај са III стручног скупа региона Југоисточна Србија одржаног на Борском језеру од 26. до 28.10.2018.године

 1. Акциони план рада за 2019. годину
 2. Организација VIII стручног скупа
 3. Текућа питања

Предложени дневни ред усвојен је једногласно.

I ТАЧКА:

Записник са IX редовне еднице УО усвојен је једногласно, без измена и допуна.

II ТАЧКА:

Иван Ружичић прочитао је извештај са Трећег стручног скупа Региона југоисток ( у прилогу).

На извештај је реаговао Милош Бјелановић који је пренео похвале од стране представника Министарства ПН И ТР на организацију скупа.

III ТАЧКА:

Председник УО је прочитао предлог Акционог плана који је достављен у материјалу за седницу УО.

У дискусији која је уследила истакнута је чињеница преклапања термина конференција у којима учествују директори. Један број директора био је става да треба успоставити сарадњу са организаторима тих конференција ради усаглашавања термина. Други део је истицао да Друштво мора првенствено да промовише своју мисију, која се заснива на недоходовном деловању и да јој треба дати приоритет уз стална договарања са представницима МПНиТР и оба завода, док све остале организације које се образовањем баве као „бизнисом“ треба да буду у другом плану.

Пре гласања за усвајање Акционог плана, чланови УО су сугерисали да се у исти уврсте и саме седнице УО. Овај став је прихваћен.

Са овом допуном, предложени Акциони план за 2019.годину је једногласно усвојен.

IV ТАЧКА:

Са започињањем ове тачке дневног реда, седници је приступио Мирко Левајац, власник ТА“Rubicon travel“ која је 3 године уназад организовала стручне скупове за рачун Друштва.

Иван Ружичић упознао је све присутне са датумом и местом одржавања VIII стручног скупа(Тара, 21-23. март 2019.) Главна тема стручног скупа биће борба против корупције. Упознао је присутне са састанком који је одржан у току дана у 10 часова, у Агенцији за борбу против корупције, где је он заједно са Владаном Ницовићем, разговарао са помоћником директора Агенције Јованом Божовићем са сарадницима. На наш предлог да присуствују VIII стручном скупу и да имају могућност да на истом месту упознају велики број директора са одредбама Закона о борби против корупције, али и да појасне најчешће грешке и укажу на могуће санкције – са одушевљењем су прихватили позив и ставили се на располагање да заједно припремимо ову тему у оквиру нашег стручног скупа.

Поред овога чланови УО су истакли да је неопходно наставити са МПНиТР организацију обука за преостале директоре. Потом се развила дискусија око нивоа обука, програма, који Правилником о обукама и испиту за директора – још нису прецизно уређени.

Као ЗАКЉУЧАК – предложено је и усвојено – да радна група Друштва у саставу: Милош Бјелановић, Милибор Саковић, Силвана Плавшић, Роберт Џунић и Златко Грушановић направи предлог за реализацију обука за остале директоре ( обуку прошло 365 од приближно 2100), потом да у ЗУОВ-у са Златком Грушановићем и сарадницима усагласи ставове а онда сви заједно да траже пријем у МПНиТР ради представљања садржаја обуке. То би требало да резултира брзом реализацијом нових обука, у саставу наших стручних скупова( како централног тако и регионалних).

У наставку седнице, чланови УО су предложили још неколико тема за предстојећи стручни скуп:

 •        Милибор Саковић је предложио да поред Агенције за борбу против корупције    позовемо и Заштитника грађана.
 •        Милош Бјелановић је предложио разматрање и приказ Правилника о друштвено корисном раду.
 •        Добрица Синђелић је предложио тему: Финансирање рада помоћног особља и новог CENUSA.
 •       Иван Ружичић је истакао да је Друштво реаговало на проблем финансирања помоћних радника, да смо упутили допис Министарству просвете, на шта је дат предлог – да се допис понови уз тражење и пријема делегације Друштва, пошто су у допису из септембра о.г. детаљно наведене све примедбе на CENUS и дат предлог за решење проблема.

-У наставку седнице, Мирко Левајац је говорио о детаљима организације и програма VIII стручног скупа. Тако су чланови УО добили информацију да је резервисан хотел „Оморика“ и„Бели бор“ – што обухвата око 250 постеља у једнокреветним и двокреветним собама и да су цене смештаја, исхране, свечане вечере око 200 до 300 динара веће у односу на прошлогодишње. У дискусији која је уследила, чланови УО су указали на прошлогодишње пропусте у делу припреме и реализације самог смештаја и програма - и као предлог истакли - да се овај скуп мора благовремено припремити, са јасно дефинисаним роковима пријава, уплата као и да по један представник сваког региона комуницира са представником Агенције и решава евентуалне проблеме свог чланства.

Иван Ружичић је истакао да са дефинисањем тема за стручни скуп и сазнањем да ли се организују и обуке директора у оквиру скупа, биће прецизирана и цена котизације и мишљења је да она не би смела да буде изнад прошлогодишње и да ће све то бити у роковима из Акционог плана за 2019. годину.

На крају је Милибор Саковић предложио да се кроз цену котизације одвоје средства за израду Билтена „ДДШС“ који би садржао историјат развоја Друштва као и најзначајније активности, што је једногласно прихваћено.

V ТАЧКА:

Текућа питања

 •        Управном одбору су се представили издавачи „Вулкана“ са својим програмом уџбеника за ученике основних школа.
 •       Иван Ружичић је известио о посети делегације „ДДШС“ школама у Лепосавићу и Сочаници, поводом јубилеја 100 година ОШ“Вук Караџић“ у Сочаници. Уједно је предложио да се поводом ситуације на Косову и Метохији упути писмо подршке ученицима, просветним радницима и свим грађанима на Косову и Метохији.
 •       Бранка Ивковић Петронић обавестила је присутне о свом присуству на конференцији Удружења родитеља.
 •      Владан Ницовић је указао на чињеницу да мање од половине чланства Друштва плаћа чланарину. Дао је и кратко обавештење о свом раду у НПС-у и истакао две теме које су најактуелније а то је мрежа школа и инклузивно образовање.

Седница је завршена у 1450 часова.

Записничар
             Владан Ницовић

Председник УО“ДДШС“

Иван Ружичић, професор

Прилог: Извештај са стручног скупа Региона југоисочне Србије

ИЗВЕШТАЈ СА СТРУЧНОГ СКУПА НА БОРСКОМ ЈЕЗЕРУ

III стручни скуп директора југоисточне Србије и Косова и Метохије одржан је у периоду од 26. до 28. октобра 2018. године у хотелу „Језеро“ на Борском језеру. Тема стручног скупа била је СТРУЧНО-МЕТОДИЧКА ПРИПРЕМА У ФУНКЦИЈИ ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА ДИРЕКТОРА.

Стручном скупу су присуствовали представници Министарства ПНиТР: Габријела Грујић, Милош Благојевић, Драган Маринчић, Јасмина Ђелић, Весна Поповић, Богољуб Лазаревић, Весна Картал.

На овом стручном скупу одвијала се и обука директора за полагање испита за лиценцу (допуна прве групе директора).

            Предавачи на овом стручном скупу били су представници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, који су презентовали системске новине у основном и средњем образовању. Директор Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања, др Бранислав Ранђеловић, је говорио на тему „Будућност образовања у Србији – кроз призму квалитета“. Директор Центра за менаџмент набавки, др Марко Шпилер, говорио је о новом Закону о јавним набавкама и Јавним набавкама у установама образовања. Бранка Шегрт, руководилац Сектора за стручно усавршавање и напредовање говорила је о активностима ЗУОВ-а, а о активностима НПС-а говорио је Владан Ницовић, члан Националног просветног савета. Небојша Орлић, директор издавачке куће „Klett“ присутнима је презентовао Дигитални садржај за први и пети разред. Роберт Џунић говорио је о Друштвено-корисном раду, а Иван Ружичић о активностима ДДШС. Број присутних директора и предавача био је 82.

            Приступницу за чланство у УГ „Друштво директора школа Србије“ потписало је 7 директора.

Чланови Управног одбора ДДШС

и координатори за регион југоисточне Србије

Роберт Џунић, директор ОШ „Краљ Петар I, Ниш

Драган Алексић, директор Економске школе Ниш