ЗАПИСНИК СА IX РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ УО

Седница је одржана у суботу, 27. октобра 2018. године са почетком у 9 часова, у хотелу „Језеро“ на Борском језеру, у оквиру III стручног скупа региона Југоисточна Србија.

Седници присуствују председник УО , Иван Ружичић и следећи чланови: Сеад Љајић, Жељко Стаменковић, Роберт Џунић, Драган Алексић, док су оправдано одсутни: Дејан Недић, Златко Грушановић, Милош Бјелановић и Витомир Радак. Седници присуствују  Владан Ницовић, као и координатори из региона Југоисток: Стана Миљић из Звечана, Зорица Милојковић из Алексинца, Радмила Крстић из Ниша, Катарина Симеонов из Димитровграда, Славимир Илић из Књажевца, Драган Радовановић и Мирјана Владић из Лепосавића.

Председник УО отворио седницу, констатовао да постоји кворум и да УО може пуноважно да ради и одлучује. Поздравио је госте и домаћине скупа и прочитао предложени

Дневни ред:

1.Усвајање записника са претходне седнице УО

 1. Актуелне теме и проблеми у раду директора образовно – васпитних установа
 2. Анализа Акционог плана рада за 2018. годину и обавезе у наредном периоду

Дневни ред је усвојен једногласно, без измена и допуна.

I ТАЧКА:

Записник са VIII редовне седнице УО усвојен је једногласно, без примедби.

II ТАЧКА:

Друга тачка дневног реда конципирана је из три дела:

 • 1)Измене ЗОСОВ-а
 • 2)Решавање технолошких вишкова
 • 3)Платни разреди
 • 1)-Иван Ружичић је подсетио да је на стручном скупу на Тари, у разговорима са представницима Министарства предложена измена члана 124. ЗОСОВ-а, који регулише радни статус директора школа и који је узнемирио све директоре који су добили решење за нови мандат. Предлогом новог члана 124. све недоумице и бојазни директора су разрешене. Захвалио се Министарству просвете, посебно Милошу Благојевићу, специјалном саветнику Министра, који је прихватио сугестије и помогао да се оне уграде у измену Закона.
 • 2)-Председник УО је подсетио на напоре чланова УО   приликом решавања технолошких вишкова , о чему сведоче дописи Друштва упућени Министарству а који су се тицали проблема ложача, домара, теткица, секретара, шефова рачуноводства... Став УО јесте – да у решавању технолошких вишкова на локалу обавезно учествује неко од директора из Друштва.
 • -Сеад Љајић је указао на значај договора актива директора, са чиме су се сложили и остали чланови УО.
 • -Иван Ружичић је говорио о будућем поступању по овом проблему и то на начин да Школске управе доставе активима директора благовремено допис и да они изаберу своје представнике у радну подгрупу.
 • -Владан Ницовић је нагласио да Школске управе треба да доставе спискове технолошких вишкова директорима школа и да радна подгрупа формирана на начин како је овде предложено уради свој посао и да по завршетку свих прелазака објави списак како су решени технолошки вишкови. На тај начин би се спречиле злоупотребе упошљавања у нашим школама.
 • -Иван Ружичић је потом говорио о забрани упошљавања на неодређено време и његово мишљење као и мишљење осталих чланова УО је да се скидање ове Уредбе везује за доношење мреже школа.
 • 3)– Председник УО је обавестио присутне о допису Друштва Министру о предлозима и сугестијама за платне разреде, а потом и прочитао одговор Министра( у прилогу).

Прилог: Обавештење МПНиТР број 120-01-001 12/2018-03 од 27.9.2018.годинe

 • -У дискусији, Роберт Џунић је истакао свој став о раду Синдиката у преговорима о платним разредима, као и да постоје бројни гафови синдикалаца у њиховом одређивању према платним разредима. Мишљења је да   УО Друштва треба да се одлучније огради од таквих ставова.
 • -Сеад Љајић је предложио да, услед бројних спорова, Друштво ангажује свог адвоката( адвокатску канцеларију) ради добијања правних савета и заступања у споровима. Иван Ружичић је расправу по овом питању одложио за следећу седницу, када УО буде у пуном саставу.

III ТАЧКА:

°Председник УО је упознао присутне о реализацији Акционог плана за 2018. годину, где су све предвиђене активности реализоване и указао на то да су чланови УО и бројни чланови Друштва учествовали у активностима Министарства које нису ни биле предвиђене Акционим планом. Позвао је чланове УО да до почетка децембра доставе своје предлоге за нови Акциони план. Подсетио је присутне да у марту 2019. године предстоји стручни скуп на Тари, да је потребно до тада дефинисати приоритетне теме, а са Министарством просвете преговарати о могућности повезивања обука за директоре са стручним скупом, како је урађено у марту ове године.

Нагласио је да ће 8. новембра 2018. делегација УО Друштва присуствовати прослави 100 година школе у Сочаници, где ће бити уприличен разговор са званичницима Школске управе и директорима школа са Косова и Метохије.

Такође је обавестио присутне да ће саставити допис подршке шефовима рачуноводства али и административно-финансијским радницима , у борби за њихово место у платним разредима.

Коментарисао је иницијативу о мрежи школа и спајању малих школа по хоризонтали и вертикали.Мишљења је да УО треба да подржи ову иницијативу.

° Сеад Љајић је говорио о незваничним причама у Министарству о укидању помоћног особља. Мишљења је да то није добро за школе и да наш став треба да буде да они остану у школама.

° Потом је Иван Ружичић говорио о лиценци за директоре одн. о допису који је претходних дана стигао из Школских управа и који говори о начину пријављивања за испит оних директора који су прошли обуку, али и начин пријављивања на саму обуку свих осталих директора. Подсетио је да је наш Правилник који смо као Друштво сачинили 2014. године а Министарству предложили 2017. године прихваћен преко 80% али да имамо прилику да још утичемо на измене Правилника који је донело Министарство.

° Роберт Џунић је потврдио значај Друштва у овом процесу лиценцирања и да Акционим планом за 2019. годину дамо Министарству просвете предлог да и наредне обуке везује за наше стручне скупове.

° Иван Ружичић је упознао присутне и са проблемом ангажовања професионалног обезбеђења школа. Прочитао је допис који је стигао из Министарства којим се од директора тражи информација – у којој мери су ангажоване приватне агенције и како се оне плаћају. За решавање ових проблема, УО је предложио састанак са Министром, који треба што пре организовати.

 • Такође је говорио и о потреби успостављања сарадње са Агенцијом за борбу против корупције. Обавезао се да успостави контакт, напише допис, ради успостављања неког облика сарадње и рекао да је предстојећи стручни скуп на Тари прилика за то. Ова тема је изнуђена од нас, јер је преко 30 директора било на удару ове Агенције. Примере за ово изнели су Жељко Стаменковић и Сеад Љајић и подсетили да је још пре две године Министар обећао да се делови Закона о спречавању корупције уграде и у просветне законе. Тек тада би се стекли услови да Агенција може поступати.

На крају састанка УО, Драган Радовановић из Лепосавића се захвалио члановима УО на разумевању свих просветних радника на Косову и Метохији и позвао на даљу сарадњу.

У 1040 Иван Ружичић је закључио седницу УО.

Записничар
Владан Ницовић

Председник УО“ДДШС“
Иван Ружичић, професор