Записник са VIII редовне седнице УО

    Седница је одржана у понедељак, 27.8.2018. године у Другој економској школи у Београду, са почетком у 1210 часова.Седници присуствују председник, Иван Ружичић и следећи чланови УО: Дејан Недић, Милош Бјелановић, Витомир Радак, Жељко Стаменковић, Роберт Џунић, Драган Алексић. Оправдано су одсутни Сеад Љајић и Златко Грушановић. Седници присуствују чланови Друштва, Милибор Саковић и Владан Ницовић и следећи гости: Снежана Басарић, председник удружења секретара школа; Иванка Ковачевић, директор Спортске гимназије; Наташа Зечевић, директор Техничке школе из Панчева; , директорка Кожарске школе из Београда; Добрица Синђелић,, директор основне школе“Свети Сава“ из Врчина;Томислав Бартолић, директор Економске школе из Кикинде.

Како УО има кворум, може пуноважно да ради и одлучује.

Дејан Недић, као домаћин, поздравио је присутне и дао реч Ивану Ружичићу који је отворио седницу и прочитао предложени

ДНЕВНИ РЕД

1.Усвајање записника са претходне седнице УО

  1. Извештај из Амстердама са Генералне Скупштине ESHA-е одржане од 14. до 17. јуна 2018. године
  2. Анализа Правилника о финансирању школа
  3. Статус директора школа ( чл. 124. ЗОСОВ-а )
  4. Текућа питања

УО је једногласно усвојио предложени дневни ред, после чега се приступило раду.

I ТАЧКА:

             Записник са VII редовне седнице УО усвојен је једногласно, без измена и допуна.

II ТАЧКА:

               У прилогу материјалу за УО, Иван Ружичић је доставио писмени извештај са Генералне Скупштине ESHA-е одржане у Амстердаму од 14. до 17.06.2018.године, који је саставни део овог записника, и упознао је присутне са одлукама ове Скупштине:

   По званичном протоколу конференција је почела у четвртак, 14. јуна 2018. године и тог првог дана од 1300 до 1500 су биле предвиђене посете школама. С обзиром да је делегација Србије и представници „ДДШС“ имала од раније резервисан лет тог истог дана из Београда са поласком у 1510, нисмо могли да присуствујемо активностима овог дана.

На аеродром Schirpol у близини Амстердама смо слетели у 1730 и требало је да се пребацимо до хотела у месту Ноордвијк, где је иначе одржан скуп. Ово место се налази на самој обали мора и удаљено је око 50 км од Амстердама и око 30 км од аеродрома.

По доласку у хотел истог дана увече, имали смо незваничне сусрете са члановима других делегација, а најпре са представницима удружења из Словеније и Хрватске, који су једини из нашег региона учествовали на овом скупу.

Други дан, петак 15. јун 2018, био је посвећен европској конференцији у организацији ESHA-е. Овде је присуствовало 60 чланова делегација и гостију. Централна тема је била посвећена спречавању и препознавању сексуалног насиља над децом у основним школама у Европи. Најпре је Наталија Фернандез из Шпаније, дала увод у пројекат под називом „ Breaking the silence together“, који се реализује у оквиру пројекта Еразмус плус, а ESHA-а је један од партнера на пројекту. Затим се скупу обратила Алида Оперс, у име холандског Министарства образовања, науке и културе.

У име комитета Савета Европе који се бави питањима која су везана за ову конференцију, обратио се грчки психијатар Др Џорџ Николаидис. Он је говорио о неким истраживањима овог питања у балканским земљама и да ће то бити представљено комитету Савета Европе и да ће на основу свега бити предложени конкретни кораци за сузбијање ове врсте насиља.

После ових уводних излагања, председник ESHA-е, г-дин Клајв Бирн је најавио радионице у вези с темом конференције и извештаје са тих радионица. Рад другог дана је завршен у 1530, предлогом да 18. новембар буде проглашен за европски дан борбе против сексуалног насиља над децом.

У суботу, 16. јуна 2018. од 900 је почела Генерална Скупштина ESHA-е. Присутна су 32 члана из 17 држава ( Норвешка, Исланд, Мађарска, Словенија, Хрватска, Бугарска, Холандија, Велика Британија, Италија, Република Ирска, Кипар, Данска, Финска, Француска и Србија).

С обзиром да је из приватних разлога колега Клајв Бирн тражио да напусти место председника ESHA-е, најпре се тајно гласало за измене пропозиција за избор председника које омогућавају да колега Клајв Бирн до следеће редовне Скупштине у октобру у Естонији, обавља формално ту дужност, а да то место од октобра преузме колегиница Барбара Новинец из Словеније; ја сам гласао за те измене и то је договорено. Подсећам да је г-ђа Барбара Новинец на III регионалној конференцији која је одржана у Београду у октобру 2015. године у нашој организацији, била наш гост и поздравила је све присутне на тој конференцији у име ESHA-е.

У другом делу Скупштине биле су организоване радионице по групама где се тражило мишљење свих присутних о даљој стратегији развоја ESHA-е и главним правцима даљег рада.

Преовладало је мишљење да ESHA-а треба да се бави главним заједничким темама европског образовања и да директори пре свега, имају конкретну подршку у свом раду од тих активности. Посебно се инсистирало да људи који раде на пројектима које подржава ESHA не могу учествовати у раду Генералне Скупштине редовно, већ само по позиву. Наиме, они добијају већи значај у појединим ситуацијама од пуноправних чланова ESHA-е, тј. званичних представника удружења која су чланице ESHA-е.

После извештаја са радионица, видео линком се јавио колега из Талина (Естонија) и најавио европску конференцију која се одржава у октобру у тој земљи. Та конференција ће бити од 17. до 19. октобра 2018. у Талину и котизација за Србију износи 285 еура по учеснику.

На крају су отворене пријаве за организацију следеће конференције која треба да се одржи 2020. године , а сви заинтересовани треба да се јаве колеги Фреду Вербону.

Рад Скупштине је завршен у суботу у 1330 часова.

Пошто смо лет у повратку имали у недељу 17. јуна 2018. од 1440 из Ајдховена, напустили смо хотел у Ноордвијку и прешли у хотел на аеродрому Schirpol.

У суботу после подне смо обишли Амстердам, а у недељу рано смо од 900 кренули из Амстердама за Ајдховен и летом који је мало каснио из Ајдховена, стигли смо у Београд у недељу 17. јуна 2018. око 1730.

На крају могу рећи да мислим да је добро што смо учествовали у раду овог скупа и Генералне Скупштине ESHA-е и због нашег удружења и помоћи колегама из Словеније који ће преузети руковођење ESHA-ом у наредном периоду.

На мој захтев, пошто је требало да идем са колегама из Словеније на овај скуп, али су они отишли дан раније, са мном је ишао колега Владан Ницовић и за њега је само превоз плаћен са рачуна „ДДШС“.

 

Извештај са редовне конференције и Генералне Скупштине ESHA-е одржане у Амстердаму од 14. до 17.6.2018. године усвојен је једногласно.

III ТАЧКА:

           Дејан Недић је указао на велике проблеме које доноси нови Правилник о финансирању школа од 30.6.2018. године. На његово излагање надовезали су се други присутни на седници . Истакнуто је да се преласком на рачунање броја извршилаца помоћних радника , јавља велики број технолошких вишкова и да постоји опасност да се школски простор не може квалитетно хигијенски одржавати, да се јавља проблем одржавања котларнице.... Такође се смањује и број домара. Не препознаје се разлика између једносменског и двосменског рада. Посао који обавља администратор рачунарске мреже у основним школама исти је као и у средњим школама а број извршилаца је преполовљен. Смањен је број извршилаца на пословима секретара школа и административних радника. До повећања упослених по школама дошло је код стручних сарадника и у дискусији се установило да је њихов број порастао на нивоу Србије до око 180 извршилаца. Општа констатација свих присутних је да је много више радника остало без посла применом новог Правилника.

Представници „ДДШС“ у радној групи за израду овг Правилника исказали су своје разочарење, јер ништа од наших предлога није усвојено већ су били сведоци да на два састанка која су организована су само били упознати са већ готовим Правилником.

Учесници у расправи су посебно указали на проблем одржавања хигијене на отвореним површинама ( школска дворишта, спортски терени) које нису обухваћене Правилником. Изражена је бојазан да се припрема терен за увођење Агенција. Доношењем овог Правилника нико није предвидео социјалне програме за људе који остају без посла. На важност и одговорност коју носи радно место ложача у школи указано је у излагањима Ж. Стаменковића и Д. Алексића и постављено је питање- хоће ли директор одговарати уколико се десе пропусти у систему грејања, јер се смањује број извршилаца. М. Бјелановић је указао да су непримерена тумачења која долазе из Министарства кроз питање: -шта и колико раде „теткице“ у току радног времена - и на овај начин може доћи до ситуације да помоћна радница чисти само у затвореном простору квадратуру која јој је одређена, јер за отворене површине, по Правилнику није надлежна.

За реч се јавила и председница Удружења секретара Снежана Басарић, захвалила се на позиву за овај састанак и указала да секретари школа нису позивани у радне групе и на састанке везане за доношење Правилника, а као правници су најпозванији да учествују у њиховом доношењу. И она је истакла проблем чишћења отворених површина; повећање броја организатора практичне наставе; проблем помоћника директора који у „Доситејевом шифарнику“ нису препознати; проблем смањења броја секретара и финансијско – административних радника, а у исто време се администрација у школама увећава. Као председник удружења секретара од Друштва директора је тражила помоћ у организовању састанка са Министром просвете и жеља јој је да се са директорима оствари сарадња.

Р. Џунић је истакао да је овај Правилник требало донети после усвајања мреже школа.Заложио се да наши закључци и одлуке буду видљиви и да се да на знање да се не слажемо са оваквим Правилником. Запитао је и да ли су синдикати уопште били укључени у ову причу о Правилнику. Предложио је закључке за допуну или измену Правилника:

- да се школе изједначе са предшколским установама код утврђивања параметара за обрачун ( да то буде број одељења а не група),

-да се сменски рад различито третира,

- да се квадратура отворених површина уведе у Правилник.

             Иван Ружичић је указао на интенцију Министарства просвете да се број свих извршилаца смањи, изузев наставника и стручних сарадника, а при том нису сагледане могуће последице. Стихијским мењањем Правилника утиче се на несигурност у запошљавању, на безбедност на раду ученика, наставника...Увећава се опасност од зараза, пребацује се одговорност за послове ложача на директоре школа....

Дејан Недић као председник Скупштине „ДДШС“ изразио је потребу да уговори састанак са Министром, да би указао на све последице које овај Правилник може проузроковати. Конкретне закључке и припрему за разговор са Министром задужен је да припреми у што краћем року председник УО, Иван Ружичић.

IV ТАЧКА:

       Д. Недић је истакао да, у разговору са Милошем Благојевићем, саветником у Министарству просвете, добио уверавања да су наше примедбе уважене и да се очекује да ће по Новој години уследити допуне и измене ЗОСОВ-а.

За реч се јавио Роберт Џунић који је говорио о типу уговора који је он потписао са Школским одбором , након чега је уследила расправа шта се таквим уговором губи а шта добија, пошто на допис „ДДШС“ Министарство за рад, запошљавање, борачка о социјална питања није још увек одговорило. Чланови УО су се сагласили да се поново упути допис, а да се још једном члан 124. ЗОСОВ-а детаљно размотри; да се формулише образац уговора који би дефинисао све ставке у уређивању права и обавеза директора, које би се могле и судски доказивати.

И.Ружичић је предложио да се у решавању овог проблема иде у два правца:

- поступати на начин да заступамо сва права из радног односа ( уговоре уредити како би заштитили интересе директора),

- понављати дописе Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Министартву просвете.

V ТАЧКА:

        

• И.Ружичић је предложио да „ДДШС“ подржи допис који је Министар просвете средином августа упутио школама, а тиче се туристичких путовања које организују наставници за време распуста. Наставници имају право да за време годишњег одмора организују своје време и послове, али се не сме никако дозволити да се за то користе ресурси школе или пак да школа стоји иза те организације. Најчешћи је случај да се поистовећује тај допунски рад наставника са организацијом послова у школи, што је недопустиво.

•   Постављено је питање Правилника о екскурзијама који још није донет и сазнања чланова УО су - да своје ставове о овом Правилнику нису усагласили Министарство просвете и Министарство трговине и туризма.

• Правилник о испиту за директоре је изашао 21. августа 2018. године и у највећој мери је у складу са предлозима које је Друштво заступало.

• Д.Недић је известио чланове УО о судском спору са председником Форума синдиката Антићем. Спор је дефинитивно добијен а наплаћена средства из судског спора ће бити уплаћена Друштву као донација.

• Поводом дописа из Косовске Каменице који је достављен Друштву а тиче се мешања локалне самоуправе у том граду у избор директора школе – став је Друштва да се не можемо мешати у деловање локалне самоуправе.

• Ангажовања директора радне подгрупе за решавање технолошких вишкова требало би да предлажу чланови УО Друштва по регионима, а не да Школске управе одређују те радне подгрупе.

• Представници региона југоисточне Србије су одредили нови термин организовања стручног скупа за тај регион и то је октобар месец, а такође остали чланови УО су предложили да уколико постоје обуке за директора – да се могу уклопити у регионалне састанке.

Обавештењем Милоша Бјелановића да се 17.10.2018. обележава 160 година Земунске гимназије и упућивањем позива свим члановима УО да присуствују прослави, исцрпљен је дневни ред и Иван Ружичић је закључио седницу у 1350.

        

Записничар
           Владан Ницовић

                                                                                      Председник УО“ДДШС“

                                                                                               Иван Ружичић, професор