Записник са Прве седнице УО ДДШС – 15. децембар 2009.

Записник са II седнице УО ДДШС - 26.април 2010.

 

Записник са III седнице УО ДДШС - 9.новембар 2010.

Записник са I седнице УО ДДШС - 21.децембар 2010.

 

Записник са II седнице УО ДДШС - 1.фебруар 2011.

Саопштење - 2.фебруар 2011.

 

Саопштење - 9.фебруар 2011.

Саопштење - 11.март 2011.

Записник са IV седнице УО ДДШС - 11.новембар 2011.

Записник са V седнице УО ДДШС - 26. децембар 2011.

Записник са VI седнице УО ДДШС - 20. фебруар 2012.

Записник са VII седнице УО ДДШС - 15. мај 2012.

 Записник са VIII редовне седнице УО-24. август 2012.

 

Записник са IX редовне седнице Управног одбора - 24.јануар 2013. го 

Записник са X редовне седнице Управног одбора-26. фебруар 2013. 

 Записник са XI редовне седнице Управног одбора- 10. мај 2013.  

Записник са XII редовне седнице Управног одбора-26. јуни 2013.

 

 Записник са XIII редовне седнице УО- 29. октобар 2013.

Записник са прве редовне седнице УО-17.12.2013.

-Записник са друге редовне седнице УО -21.2.2014.

-Записник са треће редовне седницеУО- 12.6.2014.

-Записник са четврте редовне седнице  УО-26.9.2014.

- Записник са пете редовне седнице УО-9.12.2014.