Записник са I редовне седнице Управног одбора

Седница је одржана  у уторак, 27.12.2016. године у Средњој туристичко школи на Новом Београду, са почетком у 1130 часова.

Седници присуствују: Иван Ружичић, Дејан Недић,  Драган Алексић, Роберт Џунић, Жељко Стаменковић,  Милибор Саковић, Владан Ницовић, Веселин Вуковић и домаћин, директор Средње туристичке школе са Новог Београда, Драгутин Миличић. Оправдано су одсутни: Сеад Љајић,  Витомир Радак и Златко Грушановић.

Иван Ружичић је отворио седницу, захвалио се домаћину који је укратко поздравио скуп и пожелео успешан рад Управном одбору. Потом је Иван Ружичић прочитао предложени

Дневни ред

1.Усвајање записника са XV седнице УО

2. Конституисање УО ,  избор председника УО и усвајање Пословника о раду УО

3. Акциони план рада  за 2017. годину

4. Стручни скуп за 2017. годину

5. Питања и предлози

Предложени дневни ред усвојен је једногласно.

РАД

I ТАЧКА:

Записник са XV  редовне седнице УО усвојен је једногласно, без измена и допуна.

II  ТАЧКА:

Председник Скупштине, Дејан Недић, предложио је, пошто је УО остао у непромењеном саставу, да и председник УО остане исти, тј. да кандидат за новог председника буде Иван Ружичић. Пошто није било предлога за друге кандидате, приступило се гласању и Иван Ружичић је једногласно тј.  са 5 гласова од 6 присутних (И.Ружичић је био уздржан)изабран за новог председника УО. Он се захвалио присутнима и искористио прилику да понуди Управном одбору да се изјасни о једној техничкој измени  Пословника о раду УО, која је последица измена Статута на претходно одржаној V Скупштини „ДДШС“ . Предложио је да се брише члан 15. који се односио на квоте  у Управном одбору  по регионима, што је УО  једногласно усвојио.

III ТАЧКА:

Иван Ружичић је позвао чланове УО  да се изјасне  о предлогу  Акционог плана за 2017. годину  и уколико има измена и допуна, да дају своје предлоге. Сам је истакао да у Акционом плану недостају активности чланова УО по регионима.

На ову констатацију, Дејан Недић је упутио апел члановима УО из региона Војводина и региона југоисточна Србија да интензивирају свој рад, јер на самој Скупштини одржаној у Чачку било је врло мало представника из ових региона а у укупном чланству су заступљени у мањем броју.

У оквиру ове тачке Веселин Вуковић је истакао недостатак сарадње  са сличним удружењима  и навео пример гостовања г-ђе Марице Ивић из „Образовног информатора“ као представника  удружења директора у јавном сектору.

 Владан Ницовић је апеловао да чланови УО интензивирају рад на прикупљању  чланарине, јер је од укупног броја  око 170 платило чланарину за 2016. годину.

Након ове дискусије, УО је једногласно усвојио Акциони план за 2017. годину.

IV ТАЧКА:

Информацију о организацији стручног скупа  за 2017. годину поднео је Иван Ружичић. На основу договора са појединим члановима УО, као место организовања стручног скупа Ружичић је предложио Златибор-РХ центар Чигота, а термин за одржавање скупа би био од 23. до 25. марта 2017. године. Да би прикупио што више информација о условима организовања  овог скупа, ангажовао је Туристичку агенцију „Rubicon travel“која је извршила предрезервацију и дала предрачун услуга на бази 2 пансиона са укљученом свечаном вечером, ваучером за пиће у висини од 1.000,00 динара, 2 кафе паузе и коришћење сале  за конференцију. Укупна цена би била 11.450,00 динара. Такође је предложио  да у котизацију уђе цена за музику, трошкови смештаја гостију, трошкови предавача, штампани материјал, сертификати.... После кратких консултација, предложено је  да висина котизације  износи 3.500,00 динара. На овај начин, цена организовања  овог скупа је истоветна прошлогодишњој са стручног скупа одржаног на Тари, што је чланство оценило као веома прихватљиво.

За одабир тема и гостију стручног скупа, задужени су: Милош Бјелановић- за представнике МП, Милибор Саковић- за Економски факултет у Београду и Иван Ружичић- за Универзитет Сингидунум.

-Роберт Џунић је поставио питање- да ли се и регионални састанци могу сврстати у исти ранг као и стручни скуп, што би подразумевало издавање истоветних сертификата. Чланови УО су се о овоме позитивно изјаснили, наглашавајући да би овакви сертификати значили  свим директорима у будућем процесу лиценцирања, као доказ о перманентном стручном усавршавању.

V ТАЧКА:

® Веселин Вуковић је изнео своју забринутост  поводом инклузивне наставе у редовним школама и свих проблема  које она собом носи.Такође је указао на проблем великог изостајања ученика и апеловао да као Друштво  предузмемо кораке  да наше Министарство просвете захтева од здравствених институција да за  сваки изостанак, здравствене установе издају валидна оправдања, јер је тренутно на сцени одбијање лекара  да за мање од 3 дана издају таква уверења.

® Дејан Недић је указао на то да је МП у кратком  року одговорило на наше примедбе о  инструкцији секретарима школа да „пријављују“ директоре који  крше закон и да је по њима то у ствари – брига  свих у школи да до тога не дође.

® Веселин Вуковић је поставио питање проблема плаћања послова на уношењу података у   склопу информационог система “Доситеј“. Прихваћен је предлог Милоша Бјелановића да „ДДШС“ упути допис Министру просвете са захтевом да се изнађе начин за плаћање ових послова.

-Милош Бјелановић, као  представник „ДДШС“ у радној групи за лиценцирање  директора школа, упознао је УО о раду исте, истакавши да група броји 17 чланова из различитих области и интересних група ( директора, представника МП, представника оба Завода.....) Истакао је да су они  подељени у 2 групе: група за обуку и група за полагање испита.Члановима УО   је поделио  радни материјал у коме их је упознао са досадашњим радом те радне групе. Радни материјал је у прилогу.

® Владан Ницовић  је упознао УО о активностима радне групе МП за израду националне матуре. Упознао је УО са структуром радне групе ( представници НПС, Савета за високо школство, Заједница средњих стручних школа и гимназија, МП, оба Завода....) Основна дилема у раду ове групе  јесте -  да ли ће национална матура важити као „улазница“ на факултете или ће имати само формални значај. Основ за Програм опште, стручне и уметничке матуре  је документ из 2012. године, који је  МП развијало са Питером Моргенсеном и где су сви ови модели матуре у великој мери дефинисани. Ницовић је позвао чланове УО да проуче овај документ и да дају смернице како разрешити проблем националне матуре.

-          Такође је обавестио УО да је 23. децембра 2016. заједно са Милибором Саковићем, директором Прве економске школе из Београда, тражио помоћ од  Савеза удружења и заједница свих  средњих стручних школа  Србије.

После овог излагања,  чланови УО су се  сложили  да се одмах после  Нове године закаже састанак са Министром просвете, како би се размотриле  теме везане за лиценце за директоре и да се упути позив Министру да узме учешћа на стручном скупу у марту 2017. године.

Након овога, Иван Ружичић се још једном захвалио домаћину на гостопримству и закључио седницу у 1300 часова.

 

Записничар
Владан Ницовић,професор

Председник УО
Иван Ружичић, професор