АКЦИОНИ ПЛАН РАДА УО“ДДШС“ ЗА 2017. ГОДИНУ

 

Задаци

Активност

Носиоци активности

Време реализације

1.Усвајање плана рада за 2017.годину

Седница УО

Управни одбор

27.децембар 2016.

2.Припрема и реализација стручног скупа

Обавештење  на сајту „ДДШС“

Позив за учешће свим члановима

Пријављивање учесника

Тема и место одржавања

Управни одбор и чланови „ДДШС“

15.1.2017.

од 1.2.до 28.2.2017.

до 10.3.2017.

од 27.12.2016.до 31.1.2017.

3. Стручни скуп

Дводневни скуп чланова „ДДШС“

Управни одбор и чланови „ДДШС“

23. – 25. март 2017.

4.Омасовљење чланства

Представници „ДДШС“

Сви чланови

Током целе године

5. IV регионална конференција

Припремни састанак

Одржавање конференције

 

6.12.2017.

?

6.Сарадња са другим организацијама и институцијама

Редовна годишња Скупштина ESHA-e

Посете и састанци

Сви чланови „ДДШС“

Током целе године

 

У Београду,27.12.2016.

Управни одбор „Друштва директора школа Србије“