ЗАПИСНИК САXII РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА“ДДШС“

 

Седница је одржана у среду, 26. јуна 2013. године, са почетком у 1210 часова, у просторијама Прве  економске школе у Београду. Седници су присуствовали председникУ.О, проф. Иван Ружичић и следећи чланови Управног одбора: проф. Дејан Недић, проф. Томислав Бартолић, проф. Стеван Давидовић,проф. Светислав Младеновић, док су  одсутни проф. Радмило Прокић и проф.Ирена Брајевић. Констатује се да постоји кворум-присутно је 5 од 7 чланова, тако да Управни одбор може пуноважно да ради и одлучује. Седници су присуствовали и чланови „ДДШС“, проф. Милибор Саковић и  проф. Владан Ницовић док седници није присуствовао позвани  проф. Игор Бем. Седницом је председавао председник Управног одбора „ДДШС“, проф. Иван Ружичић, који је отворио седницу и предложио следећи

ДНЕВНИ РЕД

1.       Усвајање записника са XI редовне седнице У.О.

2.       Извештај о посети делегације  „ДДШС“ Друштву равнатеља Словеније  у периоду 2-4. јуни 2013. године

3.       Извештај са припремног састанка  за Другу регионалну конференцију   удружења директора школа Југоисточне Европе у Подгорици , 20-21. јуни 2013.

4.       Питања и предлози

Предложени дневни ред  усвојен је једногласно, без измена и допуна.

 I ТАЧКА:

Записник са претходне седнице усвојен је једногласно, без примедби.

II ТАЧКА:

Извештај  о посети делегације српских директора Удружењу словеначких  равнатеља, који су припремили професори Иван Ружичић и Владан Ницовић, Управном одбору је презентовао председник Управног одбора, проф. Иван Ружичић. Још једном је истакнут значај ове посете и изражена захвалност г-ђи Нивес Почкар и њеном тиму на одлично организованом програму рада  као и срдачном пријему и пажњи која је пратила боравак српске делегације у Словенији.

Управни одбор је усвојио извештај, са предлогом да саставни део истог буду и фотографије из Словеније које би га употпуниле.

 

III TAЧКА:

Извештај о боравку представника  „ДДШС“у Подгорици и о састанку који је посвећен припреми Друге регионалне конференције директора школа Југоисточне Европе поднели су професори Дејан Недић и Владан Ницовић. На основу поднетог извештаја, Управни одбор је разматрао предлоге тема за радионице, који су тражени од стране организатора , како би их уврстили у програм конференције.

Представник директора основних школа, проф. Стеван Давидовић, предложио је да једна од тема буде:“Аутономија школе и наставника  у креирању школског програма(улога директора), док је проф. Ницовић предложио да друга радионица наше делегације име тему: „Утицај директора на стручно усавршавање наставника“.

По овој тачки дневног реда, Управни одбор је једногласно донео

ОДЛУКУ

Да пријави следеће две теме за радионице које би требало уврстити у Програм рада  Друге регионалне  конференције SEE, У Бечићима и Будви, у периоду 3.-5.октобар 2013. године:

1.Аутономија школе и наставника у креирању школског програма(улога директора)

2. Утицај директора на стручно усавршавање наставника

Управни одбор је закључио расправу на ову тему  уз

Закључак

-Да чланови „ДДШС“ по регионима анкетирају чланство о томе ко би чинио нашу делегацију на конференцији у Бечићима и Будви и да до 20. августа 2013. године  доставе списак представника Управном одбору, како би се извршила пријава и резервација смештаја.

-Задужује се проф. Владан Ницовић да предлоге тема проследи шефу црногорске делегације, проф. Радиши Шћекићу.

Управни одбор је такође једногласно донео

ОДЛУКУ

-Обавезују се директори школа да трошкове за котизацију и смештај уплате на рачун туристичке агенције која ће пратити ову посету, док ће превоз организовати самостално.

IV ТАЧКА:

 

Чланови Управног одбора и овог пута су инсистирали на потреби  да се деловање „ДДШС“ представи јавности, да се обавештава Министарство просвете, науке и технолошког развоја као и да се ради на још већем омасовљењу Друштва.

Седница је завршена у 1340 часова.

Записник водио:

Владан Ницовић проф.            

                                                                              Председник  У.О.

                                                                        Иван Ружичић, проф.