ПРВА СЕДНИЦА У.О. „ДДШС“

 Чачак, РЦЗПРЗУО – 15. децембар 2009.

 

Присутни: Радмило Прокић, Драган Парезановић, Гордана Каранац, Владан Ницовић, Иван Ружичић; своје одсуство су оправдали Радојка ЂорЂевић и Стеван Давидовић.

  1. Чланови У.О. су обавештени да је целокупан поступак регистрације У.Г. „ДДШС“ завршен код АПР, да је отворен рачун У.Г. код Чачанске банке и да је све пријављено у Пореску управу у Чачку. До краја другог месеца 2010. године У.Г. „ДДШС“ треба да поднесе завршни рачун  за 2009. годину.
  2. У.О. је са 5 гласова ЗА донео одлуку да предложи Скупштини да донесе одлуку да чланарина буде за установе које имају једног члана 2000,00 динара годишње, а за установе које имају више од једног члана 3000,00 динара годишње.
  3. Задатак за наредни период је: израда LOGA удружења, САЈТА, чланских карти и даље ширење Друштва на целу Србију. Посебно је усвојено, да пошто сада У.О. чине чланови из Моравичког округа, да се у наредном периоду, како се Друштво шири, постојећи чланови У.О. замене новим из других средина у Србији, по критеријумима које ће утврдити Скупштина Друштва на предлог У.О.
    У том смислу су чланови У.О. добили конкретна задужења и следећс седница У.О. биће крајем године 2010, када ће се сумирати стање са бројем чланова Друштва. Предлог У.О. је да када се дође до 100 чланова буде организована Прва Скупштина Друштва.

    Такође, чланови У.О. су информисњсани да до постављања САЈТА Друштва, основни подаци о Друштву буду на САЈТУ Гимназије Чачак (Статут, Писмо будућим члановима и Приступница)

  У Чачку, 15.12.2009.                                                          Записник сачинио:

                                                                                          Иван Ружичић

                                                                                                      Предс. У.О. „ДДШС“