Записник са IV редовне седнице УО“ДДШС“

Седница је одржана 13. августа 2020. године у Гимназији у Чачку, са почетком у 1100 часова. Седници присуствују, поред председника УО Ивана Ружичића, следећи чланови УО: Дејан Недић, Драган Алексић, Роберт Џунић, Ермедин Дуран, Милош Бјелановић, Бранка Ивковић Петронић и Јасмина Пастоњицки.Оправдано одсутан Томислав Бартолић. Присутни су чланови Друштва - Милибор Саковић и Владан Ницовић и као гост члан Надзорног одбора Душко Парезановић.

Председник УО је отворио седницу и као формални домаћин пожелео добродошлицу свим члановима УО и гостима.Предложио је дневни ред као у позиву, додавши да ће под тачком 4. бити обавештења у вези испита за лиценцу за директоре школа, активности НПС-а, изјаве председника УО у вези са сарадњом са агенцијом „Rubicon travel“ из Београда.

Седница је одржана на отвореном простору, уз све превентивне мере заштите.

Дневни ред

  1.     Усвајање записника са претходне седнице
  2.    Организација рада школа од 1. септембра 2020. године, анализа и предлози;
  3.     Разматрање сарадње са Центром за менаџмент набавки, у вези часописа „Директор установа образовања и васпитања“;
  4.     Текућа питања.

Предложени дневни ред је усвојен са 8 гласова ЗА, нико против.

I ТАЧКА:

Председник УО је прочитао Записник са седнице одржане 19.5.2020. на Дивчибарама и подсетио чланове УО да је пракса рада УО да се неколико дана после седнице УО радна верзија записника шаље свим члановима УО, они у најкраћем року шаљу своје примедбе, које се уграђују у записник и он се, и пре формалног усвајања ставља на сајт Друштва, да би сви чланови могли да буду благовремено упознати са активностима Друштва.

Записник са IV редовне седнице УО је једногласно усвојен.

II ТАЧКА:

У оквиру друге тачке, која је централна тема седнице, председник УО је дао уводно излагање подсетивши да је Стручно упутство о организовању наставе у школама стигло претходног дана и јутрос у школе и предложио да све анализе и дискусије иду ка конкретним закључцима које ће УО издвојити као посебно саопштење које ће бити упућено свим члановима, Министарству просвете и јавности.

У дискусији су учествовали сви чланови УО и гости и дали су конкретне предлоге и ставове у вези активности за припрему почетка нове школске године који се могу сажети у следеће закључке:

  1.      Управни одбор „ДДШС“ подржава напоре Министарства просвете науке и технолошког развоја да се настава бар делимично врати у школе и остварује непосредно да би школа могла да испуњава свој образовни, васпитни и социјални смисао. Веома је добро што су упутства за организовање наставе стигла на време и што су флексибилна, што школама оставља могућност да све своје особености искористе као предност у примени модела и организације наставе;
  2.      Управни одбор препоручује директорима образовно- васпитних установа да им у организацији наставе за нову школску годину, пре свега приоритет буде безбедност ученика, запослених и свих који су сарадници школа. У том смислу, организацију рада треба прилагодити примени према упутству о мерама заштите здравља ученика и запослених;
  3.      Управни одбор позива све директоре образовно-васпитних установа да своје примере из праксе доставе на мејл „ДДШС“ да би они постали својина свих и олакшали организацију наставе у новонасталим условима. У том смислу, посебно указујемо на проблем организације наставе у основним школама са дневним боравком где ће требати сарадња и разумевање свих запослених да се омогући настава у групи до 15 ученика нижих разреда, а истовремено и активност са другом групом ученика истог одељења који нису на непосредној настави. Такође, морају се изнаћи решења на нивоу школа да ученици који су на непосредној настави и они из истог одељења који тада нису на настави имају подједнак квалитет приступа наставним јединицима и темама, а да то не оптерети сувишно наставнике. Предлажемо да се, посебно у средњим школама користе ресурси самих ученика и да они међусобно помажу једни другима уз стручну подршку наставника. Иначе, то је пракса и у редовним условима када ученик из неког разлога не може да буде на настави у одређеном периоду.

Подсећамо директоре школа да ће настава у новој школској години бити комбинована у свим моделима, у смислу да ће ученици имати наставу у школи и наставу на даљину и такав модел се може правити и на нивоу разреда и на нивоу одељења. Посебно, комбинација на нивоу одељења омогућава да се број часова непосредне наставе у школи смањи, чиме се отвара простор да више група ученика има наставу у школу, тј. да школе раде у току дана у више смена, са мањим бројем часова од иначе уобичајених. У ситуацији, када часови трају 30 минута то отвара нове могућности организације рада школа, а да у школама у исто време буде присутан мањи број ученика и наставника. Ово је битно због поштовања основних правила безбедности у условима пандемије у којима се налазимо.

Саветујемо свим директорима образовно-васпитних установа да остваре добру сарадњу са локалним самоуправама и родитељима по свим питањима која су им важна за организацију рада школе, а ако буде евентуалних проблема да обавесте УО „ДДШС“ који ће предузети своје активности да се проблеми такве природе реше, јер задатак који сада решавамо је приоритет читавог друштва и веома битан за даљи опстанак образовно-васпитног система и самих школа и он не сме да зависи од воље појединаца.

III ТАЧКА:

У оквиру ове тачке поново је разматрана сарадња око реализације часописа који је покренуо Центар за менаџмент јавних набавки. Дошло је до неспоразума јер је један део чланова УО схватио да је на претходној седници договорено да УО   подржи издавање овог часописа, први број је оглашен на сајту Друштва и 5 чланова је делегирано да се укључе у рад уређивачког одбора. Такође је УО прихватио да информацију о овоме и позив да се укључе у креирање часописа упути свим својим члановима, преко својих регионалних представника. Када је из Београда 31. јула стигло обавештење о свим детаљима, уз њега је стигла и наруџбеница и све је било постављено као да је ово заједнички часопис ДДШС и ЦМН-а. Председник УО је имао резерву према томе, у смислу да је сматрао да ово није наш заједнички часопис, бар формално правно и да ми не треба да шаљемо поруџбенице и тиме, без обзира што ту пишу наши чланови и пише се о нама, на неки начин фаворизујемо сарадњу са ЦМН-ом, иако немамо никакав званичан уговор с њим.

У дискусији су чланови УО истакли да ми као УО нисмо могли сами да покренемо часопис, услед много свакодневних обавеза које имамо, и да је корисно за ДДШС и за наш рад да постоји један овакав часопис.

Такође је наглашено да УО мора почети да размишља и доходовно, у смислу да се морају обезбедити средства за рад Друштва, односно бар за надокнаду путних трошкова чланова УО, јер је још од оснивања рад чланова УО волонтерски и практично сами покривају путне трошкове доласка на седнице УО.

Од стране чланова УО упућене су критике на техничку опремљеност и изглед првог броја часописа „Директор установа образовања и васпитања“.

После исцрпне дискусије, УО је донео следећи

ЗАКЉУЧАК

  •         - да УО направи   уговор о сарадњи са ЦМН на реализацији часописа за директоре установа образовања и васпитања, где ће се прецизно дефинисати обавезе ДД ШС и ЦМН у тој активности. УО је дао и неке смернице тог уговора: ДДШС не треба да буде суоснивач и не треба наш лого да буде на корицама часописа и не треба ни да шаљемо поруџбенице за тај часопис, поготово што претплата за тај часопис даје неке погодности за стручне скупове које организује ЦМН, па би могло да значи да ми рекламирамо друге стручне скупове, а сами их такође организујемо.
  •        -  УО је овластио Милоша Бјелановића, Бранку Ивковић Петронић и Милибора Саковића да са представницима ЦМН-а саставе предлог уговора о сарадњи, који би сви чланови УО размотрили и гласали о томе, да ли дају овлашћење председнику УО да тај уговор потпише.

IV ТАЧКА:

У оквиру текућих питања, председник УО је упознао све чланове УО са изјавом коју је дао 1.7.2020. у вези сарадње са Т.А.“Rubicon travel“, а у вези са контролом рада ове агенције. Изјава је прочитана у целости и са њом су се чланови УО сагласили.

О активностима НПС-а у претходном периоду известио је Владан Ницовић, члан НПС-а у име ДДШС“.

Mилибор Саковић, члан ДДШС и Савета за средње стручно образовање и образовање одраслих је известио о свом раду у том савету и додао да постоје интересовања за учлањење у Друштво од стране директора приватних школа.

Дејан Недић је упознао чланове са активностима око испита за лиценцу за директоре и да почетком септембра почиње нови циклус испита за директоре.

Седница је завршена у 1530.

Записничар
          Владан Ницовић

                                                                               Председник УО

                                                                           Иван Ружичић, професор