ЗАПИСНИК СА IX РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ УО“ДДШС“

Седница је одржана у четвртак, 3.12.2015. године у сали хотела“Београд“ у Чачку са почетком у 1245 часова. Седници присуствују председник УО, Иван ружичић, као и чланови УО: Дејан Недић, Милош Бјелановић, Златко Грушановић, Сеад Љајић, Витомир Радк, Жељко Стаменковић, Роберт Џунић, Драган Алексић; чланови „ДДШС“ Милибор Саковић и Владан Ницовић.

УО  је једногласно усвојио предложени

ДНЕВНИ РЕД

  1. Извештаји са III регионалне конференције  удружења директора  школа југоисточне Европе , одржане у Београду од 25. до 27. октобра 2015. (стручни и финансијски)
  2. Акциони план рада за 2016. годину
  3. Питања и предлози

РАД

I ТАЧКА:

Председник УО  се захвалио свима који су директно учествовали  у организацији Треће регионалне конференције удружења директора и равнатеља школа југоисточне Европе одржане у Београду  од 25. до 27. октобра 2015. године. Извести је да је детаљан извештај послао  на две адресе: један Барбари Новинец у Љубљану а други у седиште ESHA-е.Потом је детаљно представио Финансијски извештај са свим приходима и расходима  и изнео очекивања да ће ESHA прихватити овакав извештај и помоћи ову конференцију са 2.500,00 еура.

Сви чланови УО су похвалили организацију конференције  али су истакли и пропусте  који су се односили пре свега на услуге исхране у хотелу „Славија“. Примедбе су имали и на агенцију „Rubicon“ у делу ограниочавања пријављивања и резервација. Сложили су се да похвалу за помоћ у организацији треба упутити фотографу и оператеру рачунарске мреже, обоје из Прве економске школе у Београду.

 Предлог за усвајање оба извештаја- стручног и финансијског,  стављен је на гласање и исти су једногласно усвојени.

II ТАЧКА:

Иван Ружичић представио је Акциони план за 2016. годину, који је саставни део овог записника.

АКЦИОНИ ПЛАН РАДА УО“ДДШС“ ЗА 2016. ГОДИНУ

 

Задаци

Активност

Носиоци активности

Време реализације

1.Усвајање плана рада за 2016.годину

Седница УО

Управни одбор

2.децембар 2015.

2.Припрема и реализација стручног скупа

Обавештење  на сајту „ДДШС“

Позив за учешће свим члановима

Пријављивање учесника

Тема и место одржавања

Управни одбор и чланови „ДДШС“

15.1.2016.

до 31.1.2016.

од 1.3.2016. до 31.3.2016.

до 15.1.2016.

3. Стручни скуп

Дводневни скуп чланова „ДДШС“

Управни одбор и чланови „ДДШС“

14.и 15. април 2016.

4.Омасовљење чланства

Представници „ДДШС“

Сви чланови

Током целе године

5.Припрема V  редовне изборне Скупштине

Одржавање Скупштине

Управни одбор

Новембар 2016.

6.Сарадња са другим организацијама и институцијама

Редовна годишња Скупштина ESHA-e

Посете и састанци

Сви чланови „ДДШС“

Током целе године

 

8. и 9. 4.2016, Љубљана

 

Чланови УО су имали различита мишљења о времену и месту одржавања  стручног скупа. После дуже дискусије, подржан је термин 14. и 15. април 2016.године, а око места одржавања  потребне су додатне информације- пре свега о цени смештаја  и котизацији, па је предложено да се у наредних десетак дана  телефонским путем договори место одржавања.

Предлог Акционог плана за 2016. годину усвојен је једногласно, без примедби.

III ТАЧКА:

® Предлог Роберта Џунића да се по угледу на средње школе, оснује Заједница основних школа, изазвао је дужу  расправу, тако да су  чланови УО одложили одлучивање  о покретању ове активности.

® Милош Бјелановић је изнео своја размишљања  о моделу учлањивања директора у „ДДШС“ по аутоматизму.

® Дејан Недић је предложио измену изгледа печата са предлогом да уместо назива: Чачак у центру печата стоји лого Друштва, док место оснивања  треба да буде у кружном натпису.

Овај предлог о измени изгледа печата УО је једногласно усвојио.

® Подржан је предлог председника УО да се обезбеди телефонски број и апарат ( мобилни телефон) за потребе посла техничког секретара Друштва.

® Председник Скупштине, Дејан Недић,  обавестио је чланове УО да је поднео кривичну пријаву против председника Форума стручних школа Београда, Антића, због клевете- напада на њега и друге директоре, чланове „ДДШС, дасу „ криминалци, лопови, да наплаћују  три до седам хиљада еура за радно место....“

Седница је завршена у 1445.

Записничар
Владан Ницовић, професор

                                     Председник УО“ДДШС“

                               Иван Ружичић, професор