ЗАПИСНИК СА ПРВЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА „ДДШС“ У НОВОМ САСТАВУ

Седница је одржана  у уторак, 17. децембра 2013. године, са почетком у 1200 часова, у просторијама Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању, у Чачку. Седници  су присуствовали сви новоизабрани чланови УО Друштва: Дејан Недић, Иван Ружичић, Сеад Љајић, Милош Бјелановић, Златко Грушановић, Ибољка Ђокић, Роберт Џунић, Марко Лош, Драган Алексић; затим чланови УО у претходном мандату: Томислав Бартолић, Светислав Младеновић, Стеван Давидовић, Радмило Прокић ; чланови Надзорног одбора : Славољуб Николић, Радмило Прокић, Душко Парезановић; чланови „ДДШС“: Милибор Саковић, Владан Ницовић, Миладин Божовић.  На почетку седнице, професор Дејан Недић, председник Скупштине Друштва, зазхвалио се организаторима ове седнице и дао реч начелнику ШУ Моравичког округа Данилу Беодранском. У свом обраћању, начелник је поздравио све учеснике и подсетио да је удруживање директора започело у Чачку и да је жеља свих да заједнички радимо на побољшању образовања у нашој земљи и да то треба да нас све уједињује.

После уводног дела, проф. Недић је прочитао предложени дневни ред за ову седницу, уз констатацију  проф. Ружичића да се прва тачка допуни реченицом:“ и конституисање Надзорног одбора и избор његовог председника“, што је прихваћено, па је једногласно усвојен следећи

Дневни ред

  1. а)  Конституисање Управног одбора и  избор председника У.О.

б) Усвајање Пословника о раду У.О.

в) Конституисање Надзорног одбора и избор председника Надзорног одбора

  1. План рада У.О.“ДДШС“ за 2014. годину
  2. Припрема посете делегације  Друштва директора  и равнатеља школа Словеније, „ДДШС“ у мају 2014. године
  3. Учешће делегације „ДДШС“ на редовном ESHA састанку у Финској, 30. марта 2014. године и одлуке с тим у вези
  4. Питања и предлози

I ТАЧКА:

а)-Професор Дејан Недић констатовао је да су на Трећој редовној Скупштини Друштва, одржаној 6.12.2013. године у Земунској гимназији усвојене измене Статута  по којима је састав Управног одбора проширен са 7 на 9 чланова и усвојена је регионална заступљеност  те да су у Управни одбор изабрани: -за Регион Београд –Дејан Недић, Милош Бјелановић, Златко Грушановић; -за Регион Западна и Централна Србија-Иван Ружичић, Сеад Љајић; -за Регион Војводина-Ибољка Ђокић,Марко Лош; -за Регион Југоисточна Србија-Роберт Џунић, Драган Алексић.

Овом тачком дневног реда конституисан је Управни одбор.

Потом је професор Дејан Недић образложио свој предлог да И.Ружичић  поново буде изабран за председника Управног одбора његовим добрим радом у претходном периоду, што је подржано од присутних и како није било других предлога, овај предлог је једногласно усвојен и Иван Ружичић је изабран за председника Управног одбора.

У наставку седнице председавање је преузео  Иван Ружичић, који се захвалио присутнима на поверењу.

б) –Иван Ружичић је присутнима понудио на разматрање нови текст Пословника о раду УО Друштва.

Како на предложени текст није било примедби, Пословник о раду УО усвојен је једногласно.

в) -На овој седници конституисан је и Надзорни одбор у саставу:Душко Парезановић, Радмило Прокић, Славољуб Николић. За председника Надзорног одбора изабран је Душко Парезановић.

II ТАЧКА:

Иван Ружичић је представио  План Рада УО за 2014. годину и  позвао је присутне да га коментаришу.

-С. Давидовић је био мишљења да Плану треба додати и тему платних разреда, а М.Саковић  рад на Правилнику о лиценцирању директора. Нагласио је да се сада не ставља акценат на омасовљење Друштва, већ на оно што Друштво ради. Додао је да и приватне школе имају исте проблеме.

-В.Ницовић је истакао неопходност  уочавања кључних тема које интересују директоре као и да Друштво заузме јасан став који ће утицати да нас  саговорници  препознају и признају, што се већ догађа- наши чланови су позвани у комисије за обуку и испит за директоре, Правилник о норми часова, на стручни скуп о финансирању...

Током дискусије, дефинисано је обиље тема  за рад, које ће се уврстити у План рада за 2014. годину. Са тим допунама, предлог Плана рада за 2014. годину је једногласно усвојен.

III ТАЧКА:

-Иван Ружичић  је присутне обавестио да ће у мају 2014. године чланови Друштва равнатеља из Словеније  посетити Србију и предложио је оквирни план и програм њиховог боравка у Србији, са чим се УО сагласио.

IVТАЧКА:

После дискусије поводом путовања наше делегације  на састанак ESHA-e у Финској, УО је једногласно донео

ОДЛУКУ

На састанак ESHA-е у Финској, 30. марта 2014. године упућују се Иван Ружичић, председник УО „ДДШС“ и директор Гимназије у Чачку и Игор Бем,члан Друштва,  директор  Економске средње школе „Боса Милићевић“ из Суботице.

Највећи део трошкова путовања и боравка наше делегације у Финској обезбеђује се из донација.

V ТАЧКА:

-Договорено је да се наредне седнице УО одржавају у местима одакле су чланови УО.

-Позвани су сви чланови да дају предлоге за теме  стручног скупа које ће Друштво организовати крајем марта 2014. године.

Састанак је завршен у 1410 часова.

Записничар:

В.Ницовић

                                                              Председник УО“ДДШС“

                                                              Иван Ружичић, професор