ЗАПИСНИК, СА СКУПШТИНЕ УГ“ДДШС“, ОДРЖАНЕ 19.11.2010.г У ЧАЧКУ

Скупштина почела са радом у 1200.

Поздравну реч имао председник Скупштине „ДДШС“ Владан Ницовић, том приликом исказао добродошлицу Помоћнику министра за средње образовање господину Богољубу Лазаревићу, начелнику Моравичког округа Дарку Домановићу, начелнику школске управе Чачак Данилу Беодранском, директору Регионалног центра за стручно усаврша-вање запослених у образовању Жељку Папић, господину Слободану Павловић запосленом у Национално просветном савету министарства просвете, представнику Уније синдиката Леонарду Ердељи, представницима СОЧ-а Радовану Кувекаловић и Драгану Матијевић, професору Др Милораду Унковић са Високошколске установе Сингидунум, затим директору Академије за пословну економију у Чачку Душану Петровић, као и свим члановима и онима који ће то тек постати.Искористио прилику да се захвали радницима Угоститељског предузећа „Морава“.  Оправдано одсутни: професор Др Радовоје Митровић, Желимир Попов помоћник министра за основно образовање,Гордана Чапрић и Милан Бошковић, директор Гимназије «Јован Јовановић Змај»Др Радивоје Стојковић ___________________ , Вигор Мајић, Јованка Тешановић из Зрењанина, Олга Николић (Просветни преглед), Радојка Ђорђевић члан УО «ДДШС».

Затим је председник Скупштине отворио седницу  Скупштине УГ«ДДШС» са следећим  Дневним редом:

 1.      Извештај о досадашњем раду «ДДШС»

 2.      Професионални и материјални статус директора школа у Србији

 3.      Избор органа УГ «ДДШС»

 -         Председника Скупштине

 -         Чланова УО «ДДШС»

 -         Председника УО и заменика председника УО «ДДШС»

 -         Надзорног одбора «ДДШС»

 4.      Договор о раду за наредни период.

  Дневни ред је једногласно усвојен без измена и допуна.