ЗАПИСНИК СА IX РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ УО“ДДШС“

Седница је одржана у четвртак, 3.12.2015. године у сали хотела“Београд“ у Чачку са почетком у 1245 часова. Седници присуствују председник УО, Иван ружичић, као и чланови УО: Дејан Недић, Милош Бјелановић, Златко Грушановић, Сеад Љајић, Витомир Радк, Жељко Стаменковић, Роберт Џунић, Драган Алексић; чланови „ДДШС“ Милибор Саковић и Владан Ницовић.

УО  је једногласно усвојио предложени

ДНЕВНИ РЕД

 1. Извештаји са III регионалне конференције  удружења директора  школа југоисточне Европе , одржане у Београду од 25. до 27. октобра 2015. (стручни и финансијски)
 2. Акциони план рада за 2016. годину
 3. Питања и предлози

РАД

I ТАЧКА:

Председник УО  се захвалио свима који су директно учествовали  у организацији Треће регионалне конференције удружења директора и равнатеља школа југоисточне Европе одржане у Београду  од 25. до 27. октобра 2015. године. Извести је да је детаљан извештај послао  на две адресе: један Барбари Новинец у Љубљану а други у седиште ESHA-е.Потом је детаљно представио Финансијски извештај са свим приходима и расходима  и изнео очекивања да ће ESHA прихватити овакав извештај и помоћи ову конференцију са 2.500,00 еура.

Сви чланови УО су похвалили организацију конференције  али су истакли и пропусте  који су се односили пре свега на услуге исхране у хотелу „Славија“. Примедбе су имали и на агенцију „Rubicon“ у делу ограниочавања пријављивања и резервација. Сложили су се да похвалу за помоћ у организацији треба упутити фотографу и оператеру рачунарске мреже, обоје из Прве економске школе у Београду.

 Предлог за усвајање оба извештаја- стручног и финансијског,  стављен је на гласање и исти су једногласно усвојени.

II ТАЧКА:

Иван Ружичић представио је Акциони план за 2016. годину, који је саставни део овог записника.

АКЦИОНИ ПЛАН РАДА УО“ДДШС“ ЗА 2016. ГОДИНУ

 

Задаци

Активност

Носиоци активности

Време реализације

1.Усвајање плана рада за 2016.годину

Седница УО

Управни одбор

2.децембар 2015.

2.Припрема и реализација стручног скупа

Обавештење  на сајту „ДДШС“

Позив за учешће свим члановима

Пријављивање учесника

Тема и место одржавања

Управни одбор и чланови „ДДШС“

15.1.2016.

до 31.1.2016.

од 1.3.2016. до 31.3.2016.

до 15.1.2016.

3. Стручни скуп

Дводневни скуп чланова „ДДШС“

Управни одбор и чланови „ДДШС“

14.и 15. април 2016.

4.Омасовљење чланства

Представници „ДДШС“

Сви чланови

Током целе године

5.Припрема V  редовне изборне Скупштине

Одржавање Скупштине

Управни одбор

Новембар 2016.

6.Сарадња са другим организацијама и институцијама

Редовна годишња Скупштина ESHA-e

Посете и састанци

Сви чланови „ДДШС“

Током целе године

 

8. и 9. 4.2016, Љубљана

 

Чланови УО су имали различита мишљења о времену и месту одржавања  стручног скупа. После дуже дискусије, подржан је термин 14. и 15. април 2016.године, а око места одржавања  потребне су додатне информације- пре свега о цени смештаја  и котизацији, па је предложено да се у наредних десетак дана  телефонским путем договори место одржавања.

Предлог Акционог плана за 2016. годину усвојен је једногласно, без примедби.

III ТАЧКА:

® Предлог Роберта Џунића да се по угледу на средње школе, оснује Заједница основних школа, изазвао је дужу  расправу, тако да су  чланови УО одложили одлучивање  о покретању ове активности.

® Милош Бјелановић је изнео своја размишљања  о моделу учлањивања директора у „ДДШС“ по аутоматизму.

® Дејан Недић је предложио измену изгледа печата са предлогом да уместо назива: Чачак у центру печата стоји лого Друштва, док место оснивања  треба да буде у кружном натпису.

Овај предлог о измени изгледа печата УО је једногласно усвојио.

® Подржан је предлог председника УО да се обезбеди телефонски број и апарат ( мобилни телефон) за потребе посла техничког секретара Друштва.

® Председник Скупштине, Дејан Недић,  обавестио је чланове УО да је поднео кривичну пријаву против председника Форума стручних школа Београда, Антића, због клевете- напада на њега и друге директоре, чланове „ДДШС, дасу „ криминалци, лопови, да наплаћују  три до седам хиљада еура за радно место....“

Седница је завршена у 1445.

Записничар
Владан Ницовић, професор

                                     Председник УО“ДДШС“

                               Иван Ружичић, професор

 

 

ЗАПИСНИК СА СТРУЧНОГ СКУПА „ДДШС“ 21.3.2014.

Стручни скуп је одржан у просторијама Универзитета „Сингидунум“  у Београду дана 21. марта 2014. године, са почетком у 12 15 часова.Скупу  је присуствовало 125 директора  школа, чланова „ДДШС“ . Скупу присуствују следећи чланови УО“ДДШС“: Дејан Недић, Милош Бјелановић,Златко Грушановић, Иван Ружичић, Марко Лош, док су оправдано одсутни: Сеад Љајић, Ибољка Ђокић, Роберт Џунић и Драган Алексић.

Истакнуте су теме овог стручног скупа:

$11.       Примена Закона о јавним набавкама у школама

$12.       Информације о досадашњим активностима на изради садржаја програма обуке и испита за лиценцу за директоре школа

Стручни скуп је отворио председник Скупштине , проф. Дејан Недић, који је поздравио све учеснике скупа, захвалио домаћину, ректору Универзитета „Сингидунум“, проф. Др Миловану Станишићу.Присутне је упознао са дневним редом овог  стручног скупа, уз констатацију да скупу не присуствују, иако су позвани представници Министарства финансија, представници Управе за јавне набавке који су оправдано одсутни-налазе се у Бриселу због отварања Поглавља 24 Споразума о придруживању  Србије Европској унији; као и представници Министарства просвете, науке и технолошког развоја.Потом је дао реч проф. Др Миловану Станишићу, који је поздравио  учеснике скупа  и представио активности  „Универзитета Сингидунум“: акредитовање програма обуке за директоре школа, , оснивање гимназије Сингидунум, организовање светског првенства најталентованијих ученика средњих школа.Председник Скупштине је омогућио директору „Задужбине Доситеј Обрадовић“, г-ђи Мирјани Драгаш, да поздрави учеснике скупа и да представи делатност Задужбине, као и могућности сарадње са нашим школама.

           Скупу се обратиопредседник УО“ДДШС“ прпф. Иван Ружичић, који је представио скупу чланове УО  и представио активности УО између два стручна скупа.Посебно је нагласио  значај скупа  због актуелних тема које су у жижи интересовања директора образовно-васпитних установа у овом тренутку.

I ТАЧКА:

Уводно излагање  поднели су професори Дејан Недић и Милош Бјелановић,који су присутне обавестили о активностима чланова УО из Региона Београд, а по питању проблема који су се јавили у вези са применом Закона о јавним набавкама. Оба излагања и закључак су саставни део овог записника.

Извештај професора Бјелановића:

На састанку одржаном 21.03.2014. на универзитету „Сингидунум“ у Београду по првој тачки дневног реда: Примена Закона о јавним набавкама у образовно-васпитним установама известиоци су били Дејан Недић, директор друге економске школе и Милош Бјелановић директор Земунске гимназије. Милош Бјелановић је обавестио скуп о активностима актива директора Земуна и Сурчина и иницијативама које ова два актива директора предлажу.

Свесни чињенице да се поступак јавних набавки мора спроводити, а такође и чињенице да школе нису ни материјално ни финансијски оспособљене за савесно обављање послова јавних набавки, активи директора основних и средњих школа општина Сурчин и Земун су одржали два састанка. На првом састанку је одлучено да се позову представници локалне самоуправе и обавесте о актуелним проблемима у школама Сурчина и Земуна. Такође је одлучено да група сачињена од секретара одређеног броја школа сачини два документа: 1) Захтев за централизовано обављање јавних набавки и 2) Захтев за изузеће „родитељског динара“ из поступка јавних набавки. Следећи састанак је уследио 18.03.2014. у основној школи „Светозар Милетић“ на који је дошао члан општинског већа Земун, задужен за просвету г.дин Бојан Бајагић, коме су предочени актуелни проблеми. Такође је упознат са садржином писама која су потписали и оверили директори свих школа са територије градских општина Сурчин и Земун, укупно 32. Закључак писма везаног за централизовану набавку, након детаљног образложења је следећи: „Због свега напред реченог, сматрамо да би било неопходно размотрити могућност да послове јавних набавки за потребе школа са територије Београда обавља нека специјализована служба или агенција, као што то чини Агенција за јавне набавке, која спроводи јавне набавке за потребе Градске управе, јавних предузећа и установа чији је оснивач град, као и за потребе градских општина. Уколико не постоји могућност овакве централизације набавки, сматрамо да би било оправдано да се школама обезбеде средства за плаћање трошкова ангажовања спољњих сарадника који би за наручиоца спроводили поступке као и лица са сертификатом за службеника за јавне набавке.“

Закључак писма за изузеће „родитељског динара“ из поступка јавних набавки је: „Да се примена Закона ограничи на набавке код којих извор финансирања представљају средства из буџета Републике Србије или јединице локалне самоуправе, односно да се од примене Закона о јавним набавкама изузму набавке чији је извор финансирања „родитељски динар“.

Уколико не буде постигнута сагласност за измену Закона о јавним набавкама, молимо Вас да размотрите могућност финансирања радног места службеника за јавне набавке у школама, у одређеном проценту у односу на величину школе /број одељења, ученика и запослених/.

Молба ова два актива директора је да се Друштво директора школа Србије јасно определи и званичним ставом обрати како министарству, тако и законодавцу како би се решили нагомилани проблеми. Писма смо упутили: секретаријату за образовање и дечију заштиту града Београда, Управи за јавне набавке, ГО Земун и Скупштини града Београда /привременом органу/.

                                               

Поводом изнетих излагања, отворена је дискусија.

-И.Ружичић је коментарисао писмо секретара школа из Сурчина о оптерећености секретара школа а у вези са Законом о јавним набавкама, као и о чињеници  да су све школе у прекршају, јер немају лиценцирано лице  за спровођење поступка јавних набавки.

-Директорка Весна Ћирић је указала на проблеме  у вези са поступком јавних набавки електричне енергије.

-Директор Васић је указао на необавештеност службеника  Министарстава финансија  и просвете по питањима  примене Закона о јавним набавкама, а предочено је да су они задужени за иста.Указао је и на нови Правилник о цени рада  који се припрема а којим се предвиђа смањење броја извршилаца, док је с друге стране повећана потреба за лиценцираним лицима  за одређене послове( јавне набавке, безбедност и здравље на раду...)

-Директорка школе за основно образовање одраслих указала је да се на тендере за набавку електричне енергије  нико не јавља, а то продужава период резервног снабдевања електричном енергијом што је много скупље него да се плаћа према утрошеним киловатима.

-Директор Секулић из Ужица је говорио о добром решавању проблема јавних набавки  на начин да се ангажује  један правник за више школа, што је подржала  и колегиница Сања Дограић из земунске Економске школе

-Директор VI београдске гимназије, Раде Зејак,  изнео је предлог  да се Министарству за енергетику  упути допис, са указивањем на  немар и незаинтересованост  радника ЕПС-а ( „Како да радимо по закону ако они оји су обавезни да га спроводе то не раде“). Такође је указао на проблеме око ценуса , упошљавања, преузимања запослених, отказу запослених и тд.

-Директорка из Младеновца је истакла да је „ДДШС“  једини релевантан саговорник  и заштитник  директора. Указала је на проблеме школа са великим бројем одељења- нпр. Школа са 60 одељења има само једног секретара и шефа рачуноводства, а обим посла је далеко већи у школама са мањим бројем одељења.

-Професор Златко Грушановић  је обавестио присутне  да ради у Комисији  за доношење Правилника  о цени услуга  и да је стекао утисак да су позвани да само верификују  предлог који ће смањити  број извршилаца, указавши да „ДДШС“  мора реаговати на ово.

Професор Веселин Вуковић  је подсетио да лице које води јавне набавке  мора имати сертификат, што значи да је и одговоран за тај посао. Уколико школа нема такво лице, директор сноси одговорност.Излаз из ове ситуације он види  у ангажовању Агенција које обављају ту делатност, али се поставља питање- одакле их финансирати.

Овим је исцрпљена дискусија по првој теми.

II ТАЧКА:

Садржај програма обуке и испита за лиценцу  за директоре образовно-васпитних установа

Уводно излагање поднео је председник УО, Иван Ружичић, и дао информације  о досадашњим активностима на изради Садржаја програма обуке  и испита за лиценцу  за директоре,које су саставни део овог записника.

Поштоване колегинице и колеге,

1.Стручни скуп који је одржан 15. марта 2013.године , на овом истом месту бавио сепредлогом програма обуке и садржајем испита за лиценцу за директоре образовно-васпитних установа.Ми смо као ДДШС,изнели предлог како се може решити ово питање,а да то буде у складу са ЗОСОВ,ом и СРОС,ом.Одговорили смо на сва кључна питања која треба да дефинише будући Правилник о програму обуке и садржају испита за лиценцу.Да вас подсетим која су то питања:

 1.1.Садржај програма обуке,који треба да буде у складу са тзв.Стандардима компетенција за директоре образовно-васпитних установа,

 1.2Програм испита, начин и поступак полагања испита,

 1.3.Састав комисије и начин рада,

 1.4.Трошкове полагања испита и накнаде за рад чланова комисије и

 1.5.Изглед обрасца лиценце и начин вођења регистра издатих лиценци.

Укратко, наш предлог је предвиђао да програм обуке има три области (директор као педагошки руководилац, директор као менаџер и развој аутономије школе) и да директори обучавају једни друге т.ј. да се установе директори ментори , на основу јавног позива, који би под одређеним условима, између осталих, изводили обуку.Обуке би биле једнодневне или дводневне зависно од времена које је директор провео на дужности до сада, а могле би их изводити и колеге са Факултета, посебно ову другу област директор као менаџер, т.ј. управљање људским и материјалним потенцијалима школе и локалне средине.

 Наш предлог је био да се сам испит, у виду одбране рада из једне од ове три области обавља у школи у којој директор ради и да комисију чине директор ментор, просветни инспектор из те општине и представник матичне школске управе.Обука и испит би се плаћали, као и за наставнике, са позиције за стручно усавршавање и за испите за лиценце и испит би био за директоре школа бесплатан. Сматрамо да би се на овај начин читав поступак децентрализовао, деполитизовао и професионализовао и да би то вратило достојанство професији директора школе и унапредило образовни систем .

2.После овог нашег скупа, негде у фебруару 2013. НПС је усвојио „Стандарде компетенција за директора установа образовања и васпитања“, који има шест области, 24 стандарда и 103 тзв. индикатора за испуњеност стандарда.Какав је овај документ то је посебно питање, али је важно да оне три области које смо ми предложили као области за могућу обуку директора су практично овим Стандардима раздељени на 6 области и да су прилично сагласни.Такође, је битно да су ови Стандарди полазна основа свега што се ради по питању програма обуке и садржаја испита за директоре образовно-васпитних установа и то се стално мора имати на уму.                     

Негде у новембру 2013, Министар просвете решењем формира радну групу која треба да сачини предлог Правилника о обуци и испиту за директоре образовно-васпитних установа.Поред представника МП, оба Завода у раду те комисије учествују и четири представника ДДШС, колега Дејан Недић и ја, а као наши заменици колеге Милибор Саковић и Владан Ницовић. Ова радна група је до сада одржала 4 састанка, 5.децембра и 18. децембра 2013. и 10. и 24. фебруара 2014.године.Укратко ћу изнети неке предлоге и дилеме до којих је дошла радна група до сада.

         3.Пре свега је констатовано да нема финансијских средстава да се ово питање реши тако што би се направила, као нпр. у Словенији школа за директоре т.ј да се формира институција која би се бавила сталним образовањем и обучавањем директора и која би обављала све у вези испита за директоре школа.Пошто нема услова за то, ако се било шта ради, треба да буде тако да ми сами то радимо са минималним средствима т.ј. да се уклопимо у постојеће начине финансирања и обука и испита за лиценце и да сами једни другима помажемо.У свему овоме своју улогу треба да имају и оба Завода у делокругу свог описа посла.

 На састанцима радне групе су детаљно изложена два званична предлога, предлог ДДШС и предлог Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања. Ова два предлога су у великој мери сагласна и кохерентна. Предлог ЗЗВК иде у правцу да директор сам прави тзв. портфолио са својим доказима о испуњености оних оних 6 области компетенција и 24стандарда, на основу свог рада из претходног периода. У том смислу, обука би била обука заправљење тог портфолија т.ј. за прикупљање „доказа“ т.ј. индикатора, а сам испит, ако би се тако назвао би био нека врста одбране тог портфолија пред комисијом. На задњем састанку радне групе, пре месец дана, изложен је детаљно садржај портфолија т.ј. објашњено је шта то подразумева и шта ту могу бити извори доказа за испуњеност стандарда.

 Предлог наших чланова радне групе је био да се не користи термин портфолио који у нашем језику има сасвим друго значење т.ј ништа не значи у овом смислу и само ствара одбојност.(енглеска реч портфолио, упућује на француску реч портфељ а она означава новчаник или место где се држе менице.Такође,то је и службена торба министра, па отуда „примити портфељ значи постати министар“.Значи, испунити портфолио у случајудиректора значило би постати директор.Ово је моје тумачење онога што се код Вујаклијеможе наћи на стр. 707 у вези термина портфолио).Ми сматрамо да је више у складу са ЗОСОВ-ом да се нпр. каже „Радна биографија са извештајем о раду директора школе са доказима о испуњености стандарда компетнција за директора образовно-васпитних установа“.Без обзира што је ово дужи назив, он се базира на ЗОСОВ-у јер ми иначе сада подносимо извештај о раду, а и много је јасније о чему се ту ради. Не само да је употреба страних речи непримерена према нашем језику,већ треба да ствари постављамо тако да свима буде што јасније оно што се ради или што се од некога захтева.

 Иначе, наш предлог је предвиђао да сваки директор пише рад на тему из оних области и то брани у својој школи, а овај предлог је сличан у том смислу што би сваки директор у својој радној биографији оставио свој печат и печат своје школе.

 4.Дилеме које су остале и које треба решавати у наредном периоду, ако ова радна група настави са радом су следеће:

 4.1.Мислим да се мора потврдити да тај испит у виду одбране „радне биографије“ мора бити у школи кандидата, т.ј. на лицу места и да он не треба „нигде да се носи“, јер и увид у то мора бити у самој школи.Наиме, многи стандарди су тако постављени да неко мора ту у школи да их потврди, а то једино могу бити просветни инспектор из те локалне самоуправе, неко из матичне Школске управе и директор ментор. Ја сам сам вршио анализу за ова 24 стандарда и обично је тако да за отприлике пола захтева директор може и мора сам то да уради, а за остале то мора неко изван школе ко је за то надлежан и има увид у те захтеве.

 4.2.Самим тим директори ментори морају постојати, јер је ово ипак уже стручна ствар за коју је квалификован само онај ко је радио тај посао или ко то сада ради.

 4.3.Треба дефинисати који проценат Стандарда треба да се потврди и докаже да

би одбрана била добра т.ј. да би се испит положио.Мислим, да 100 % испуњеност не може да се постигне никако, јер има део захтева који уопште не зависе од директора и да то треба имати у виду када се одређује проценат успешности.

 

 4.4.Такође се мора узети у обзир да директори који су дуже на дужности морају знати из ког претходног периода важе докази. У том смислу садашње законско решење предвиђа да директор који је изабран а нема положен испит треба да га положи у року од годину дана од дана ступања на дужност т.ј. од доношења Правилника. Ово неће бити проблем за директоре који су на дужности 4 и више година, али онај ко је први пут директор уз све обуке неће моћи све да прикупи у овом року, јер је за то потребна дужа пракса и рад на терену. Зато, можда треба размишљати о томе да се за колеге који су први пут директори у Закону тај рок промени и повећа на бар три године, да би имали праксу иза себе и веће могућности да покажу и докажу испуњеност Стандарда.

Став по питању  прикупљања доказа о раду директора  базиран на Стандардима компетенција  за рад директора  школа, представила је г-ђа Гордана Чапрић, заменик  директора  Завода за вредновање квалитета рада запослених у образовању. Излагање г-ђе Чапрић је саставни део овог записника.

О портфолију
директора школе

Мр Гордана Чапрић

 

Увод

• Идеја постојања портфолија у школама је појавила се 60-тих година, ревитализовала 80 тих година XX века у САД, a у наредних десет година је заживела у многим системима.

• У најширем смислу значења реч портфолио представља начин за “снимање”, складиштење и процену индивидуалних постигнућа ученика у одређеном периоду образовања и односи се на радну фасциклу која садржи разноврсне информације које документују постигнућа ученика.

“Филозофија” портфолија

• Спада у категорију најаутентичнијих облика евалуације.

• Лице врши самопроцену и носи део одговорности за сопствени развој.

• Помера фокус са онога што индивидуа не зна на оно што зна, уз документовање.

• Интегрише квалитативну и квантитативну процену (од рефлексије до физичког доказа).

Шта је портфолио директора?

• Структурирана, пажљиво организована у радну фасциклу, колекција разноврсних информација које документују професионална искуства, узимајући у обзир и резултате које је директор школе постигао стичући знања и вештине кроз разне едукације и сарадњу са колегама.

• Материјализовање радних активности, као конкретан доказ залагања у раду и напретка.

Чему служи?

• да директор директор вреднује сопствени рад, анализира и утврди које компетенције треба да унапреди;

• да планира стручно усавршавање и прати напредак у развоју професионалних компетенција;

• да акумулира и сачува најважније резултате рада и прикаже најбоље примере из своје праксе

• да информише друге о резултатима свог рада

Како изгледа?

∙„Организована“ радна фасцикла

• Има одређену структуру.

• Садржи минимум обавезних делова.

• Огранизује се према одређеним упутствима

Садржај директорског портфолија

• Насловна страна

• Садржај

• Радна биографија и мотивациона изјава

• Корак 1 – Самопроцена

• Корак 2 – План развоја

• Корак 3 – Докази или извор доказа

• Збирка примера добре праксе (тзв. студија случаја)

Корак 1

• Процес самопроцене - директор пролази кроз области и постојеће стандарде компетенција разматрајући степен остварености стандарда (Шта задовољавам или треба да унапредим?)

• Планира област и динамику (Кад ћу постојеће празнине надоместити?).

 

• Ово је почетни корак тако да садржи и верификацију ментора/колеге, евалуатора.

Корак 2

• Одговара на питање Како стићи?/Шта предузети?

• Области развоја/стандард

– Школски контекст

– Подршка колега

– Он лајн курсеви и материјали

– Онлајн заједница за учење

– Семинари

– Подршка ментора

Корак 3

• Рефлексије/извор доказа

• Област

• Развојне потребе

• Преузети кораци

      – Докази утицаја на сопствено понашањe

      – Докази утицаја на школу

• Извори доказа могу бити: сертификати са обука, потврде о учешћу у одређеним радним групама, записници са састанака, награде, брошуре, новинарски чланци, дневник рада, презентације, блогови, видео клипови и сл.

Портфолио као део процеса  лиценцирања

• Портфолио као континуирана обавеза у професионалном развоју директора.

• Портфолио као део испита за лиценцу

(документ за разговор/интервју).

Подсетник

• Ако је школа место где се одвија учење...

• Ако то место подразумева учешће ученика, наставника, ненаставног особља, родитеља....

• Ако сви на овом месту треба да уче, директор као покретач за унапређење мора бити на првом месту...

• Стога је портфолио на приказан начин јединствен доказ његове посвећености.

Хвала на пажњи!

У дискусији која је уследила директор Веселин Вуковић се сложио са  председником УО у ставу да је израз „портфолио“ неприкладан и предложио да се назове –радном биографијом. Вуковић је истакао да је идеја о портфолиу преузета из образовног система САД,  где ја настао крајем 60-тих година прошлог века , а да је тај образовни систем данас превазиђен, што доводи до закључка  да се почиње примењивати  све веће администрирање у образовању а  занематује се основна делатност-образовно васпитни рад са ученицима.

-Председник Скупштине, Дејан Недић, известио је присутне да се „ДДШС“ укључило у случај разрешења  директора средње школе из Бујановца, Новице Манојловића, кога је Школски одбор на незаконит начин  покушао сменити. Позвао је професора Манојловића да се кратко обрати  скупу,  што је овај и учинио и захвалио се Друштву на подршци.

Како није било нових дискусија и предлога, проф. Дејан Недић се још једном захвалио  присутнима  и закључио стручни скуп.

Завршено у 1515часова.

Записничари

В.Ницовић, М. Саковић

Председник УО“ДДШС“
Иван Ружичић, професор

 

ЗАПИСНИК САXII РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА“ДДШС“

 

Седница је одржана у среду, 26. јуна 2013. године, са почетком у 1210 часова, у просторијама Прве  економске школе у Београду. Седници су присуствовали председникУ.О, проф. Иван Ружичић и следећи чланови Управног одбора: проф. Дејан Недић, проф. Томислав Бартолић, проф. Стеван Давидовић,проф. Светислав Младеновић, док су  одсутни проф. Радмило Прокић и проф.Ирена Брајевић. Констатује се да постоји кворум-присутно је 5 од 7 чланова, тако да Управни одбор може пуноважно да ради и одлучује. Седници су присуствовали и чланови „ДДШС“, проф. Милибор Саковић и  проф. Владан Ницовић док седници није присуствовао позвани  проф. Игор Бем. Седницом је председавао председник Управног одбора „ДДШС“, проф. Иван Ружичић, који је отворио седницу и предложио следећи

ДНЕВНИ РЕД

1.       Усвајање записника са XI редовне седнице У.О.

2.       Извештај о посети делегације  „ДДШС“ Друштву равнатеља Словеније  у периоду 2-4. јуни 2013. године

3.       Извештај са припремног састанка  за Другу регионалну конференцију   удружења директора школа Југоисточне Европе у Подгорици , 20-21. јуни 2013.

4.       Питања и предлози

Предложени дневни ред  усвојен је једногласно, без измена и допуна.

 I ТАЧКА:

Записник са претходне седнице усвојен је једногласно, без примедби.

II ТАЧКА:

Извештај  о посети делегације српских директора Удружењу словеначких  равнатеља, који су припремили професори Иван Ружичић и Владан Ницовић, Управном одбору је презентовао председник Управног одбора, проф. Иван Ружичић. Још једном је истакнут значај ове посете и изражена захвалност г-ђи Нивес Почкар и њеном тиму на одлично организованом програму рада  као и срдачном пријему и пажњи која је пратила боравак српске делегације у Словенији.

Управни одбор је усвојио извештај, са предлогом да саставни део истог буду и фотографије из Словеније које би га употпуниле.

 

III TAЧКА:

Извештај о боравку представника  „ДДШС“у Подгорици и о састанку који је посвећен припреми Друге регионалне конференције директора школа Југоисточне Европе поднели су професори Дејан Недић и Владан Ницовић. На основу поднетог извештаја, Управни одбор је разматрао предлоге тема за радионице, који су тражени од стране организатора , како би их уврстили у програм конференције.

Представник директора основних школа, проф. Стеван Давидовић, предложио је да једна од тема буде:“Аутономија школе и наставника  у креирању школског програма(улога директора), док је проф. Ницовић предложио да друга радионица наше делегације име тему: „Утицај директора на стручно усавршавање наставника“.

По овој тачки дневног реда, Управни одбор је једногласно донео

ОДЛУКУ

Да пријави следеће две теме за радионице које би требало уврстити у Програм рада  Друге регионалне  конференције SEE, У Бечићима и Будви, у периоду 3.-5.октобар 2013. године:

1.Аутономија школе и наставника у креирању школског програма(улога директора)

2. Утицај директора на стручно усавршавање наставника

Управни одбор је закључио расправу на ову тему  уз

Закључак

-Да чланови „ДДШС“ по регионима анкетирају чланство о томе ко би чинио нашу делегацију на конференцији у Бечићима и Будви и да до 20. августа 2013. године  доставе списак представника Управном одбору, како би се извршила пријава и резервација смештаја.

-Задужује се проф. Владан Ницовић да предлоге тема проследи шефу црногорске делегације, проф. Радиши Шћекићу.

Управни одбор је такође једногласно донео

ОДЛУКУ

-Обавезују се директори школа да трошкове за котизацију и смештај уплате на рачун туристичке агенције која ће пратити ову посету, док ће превоз организовати самостално.

IV ТАЧКА:

 

Чланови Управног одбора и овог пута су инсистирали на потреби  да се деловање „ДДШС“ представи јавности, да се обавештава Министарство просвете, науке и технолошког развоја као и да се ради на још већем омасовљењу Друштва.

Седница је завршена у 1340 часова.

Записник водио:

Владан Ницовић проф.            

                                                                              Председник  У.О.

                                                                        Иван Ружичић, проф.

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАПИСНИК СА ПРВЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА „ДДШС“ У НОВОМ САСТАВУ

Седница је одржана  у уторак, 17. децембра 2013. године, са почетком у 1200 часова, у просторијама Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању, у Чачку. Седници  су присуствовали сви новоизабрани чланови УО Друштва: Дејан Недић, Иван Ружичић, Сеад Љајић, Милош Бјелановић, Златко Грушановић, Ибољка Ђокић, Роберт Џунић, Марко Лош, Драган Алексић; затим чланови УО у претходном мандату: Томислав Бартолић, Светислав Младеновић, Стеван Давидовић, Радмило Прокић ; чланови Надзорног одбора : Славољуб Николић, Радмило Прокић, Душко Парезановић; чланови „ДДШС“: Милибор Саковић, Владан Ницовић, Миладин Божовић.  На почетку седнице, професор Дејан Недић, председник Скупштине Друштва, зазхвалио се организаторима ове седнице и дао реч начелнику ШУ Моравичког округа Данилу Беодранском. У свом обраћању, начелник је поздравио све учеснике и подсетио да је удруживање директора започело у Чачку и да је жеља свих да заједнички радимо на побољшању образовања у нашој земљи и да то треба да нас све уједињује.

После уводног дела, проф. Недић је прочитао предложени дневни ред за ову седницу, уз констатацију  проф. Ружичића да се прва тачка допуни реченицом:“ и конституисање Надзорног одбора и избор његовог председника“, што је прихваћено, па је једногласно усвојен следећи

Дневни ред

 1. а)  Конституисање Управног одбора и  избор председника У.О.

б) Усвајање Пословника о раду У.О.

в) Конституисање Надзорног одбора и избор председника Надзорног одбора

 1. План рада У.О.“ДДШС“ за 2014. годину
 2. Припрема посете делегације  Друштва директора  и равнатеља школа Словеније, „ДДШС“ у мају 2014. године
 3. Учешће делегације „ДДШС“ на редовном ESHA састанку у Финској, 30. марта 2014. године и одлуке с тим у вези
 4. Питања и предлози

I ТАЧКА:

а)-Професор Дејан Недић констатовао је да су на Трећој редовној Скупштини Друштва, одржаној 6.12.2013. године у Земунској гимназији усвојене измене Статута  по којима је састав Управног одбора проширен са 7 на 9 чланова и усвојена је регионална заступљеност  те да су у Управни одбор изабрани: -за Регион Београд –Дејан Недић, Милош Бјелановић, Златко Грушановић; -за Регион Западна и Централна Србија-Иван Ружичић, Сеад Љајић; -за Регион Војводина-Ибољка Ђокић,Марко Лош; -за Регион Југоисточна Србија-Роберт Џунић, Драган Алексић.

Овом тачком дневног реда конституисан је Управни одбор.

Потом је професор Дејан Недић образложио свој предлог да И.Ружичић  поново буде изабран за председника Управног одбора његовим добрим радом у претходном периоду, што је подржано од присутних и како није било других предлога, овај предлог је једногласно усвојен и Иван Ружичић је изабран за председника Управног одбора.

У наставку седнице председавање је преузео  Иван Ружичић, који се захвалио присутнима на поверењу.

б) –Иван Ружичић је присутнима понудио на разматрање нови текст Пословника о раду УО Друштва.

Како на предложени текст није било примедби, Пословник о раду УО усвојен је једногласно.

в) -На овој седници конституисан је и Надзорни одбор у саставу:Душко Парезановић, Радмило Прокић, Славољуб Николић. За председника Надзорног одбора изабран је Душко Парезановић.

II ТАЧКА:

Иван Ружичић је представио  План Рада УО за 2014. годину и  позвао је присутне да га коментаришу.

-С. Давидовић је био мишљења да Плану треба додати и тему платних разреда, а М.Саковић  рад на Правилнику о лиценцирању директора. Нагласио је да се сада не ставља акценат на омасовљење Друштва, већ на оно што Друштво ради. Додао је да и приватне школе имају исте проблеме.

-В.Ницовић је истакао неопходност  уочавања кључних тема које интересују директоре као и да Друштво заузме јасан став који ће утицати да нас  саговорници  препознају и признају, што се већ догађа- наши чланови су позвани у комисије за обуку и испит за директоре, Правилник о норми часова, на стручни скуп о финансирању...

Током дискусије, дефинисано је обиље тема  за рад, које ће се уврстити у План рада за 2014. годину. Са тим допунама, предлог Плана рада за 2014. годину је једногласно усвојен.

III ТАЧКА:

-Иван Ружичић  је присутне обавестио да ће у мају 2014. године чланови Друштва равнатеља из Словеније  посетити Србију и предложио је оквирни план и програм њиховог боравка у Србији, са чим се УО сагласио.

IVТАЧКА:

После дискусије поводом путовања наше делегације  на састанак ESHA-e у Финској, УО је једногласно донео

ОДЛУКУ

На састанак ESHA-е у Финској, 30. марта 2014. године упућују се Иван Ружичић, председник УО „ДДШС“ и директор Гимназије у Чачку и Игор Бем,члан Друштва,  директор  Економске средње школе „Боса Милићевић“ из Суботице.

Највећи део трошкова путовања и боравка наше делегације у Финској обезбеђује се из донација.

V ТАЧКА:

-Договорено је да се наредне седнице УО одржавају у местима одакле су чланови УО.

-Позвани су сви чланови да дају предлоге за теме  стручног скупа које ће Друштво организовати крајем марта 2014. године.

Састанак је завршен у 1410 часова.

Записничар:

В.Ницовић

                                                              Председник УО“ДДШС“

                                                              Иван Ружичић, професор

 

ЗАПИСНИК

СА ДРУГЕ РЕДОВНЕ СКУПШТИНЕ УГ“ДДШС“,

одржане 07.12.2011.г. у Београду


Присутно 100 чланова.

Скупштина почела са радом у 1100.

Поздравну реч имао председник Скупштине Дејан Недић, том приликом исказао добродошлицу Помоћнику министра просвете господину мр Зорану Костићу, представницима Министарства просвете Михајлу Бабину и Љубиши Перишићу (задуженима за ДИЛС пројекат), начелнику Секретаријата за средње образовање Драгану Маринчићу, председнику Уније синдиката Драгану Матијевићу, као и свим члановима Друштва и онима који ће то тек постати. Оправдано одсутни: представник Градског секретаријата за образовање Драгица Моро, начелник Школске управе града Београда Гордана Цветковић.

Конситуисано је радно председништво: Иван Ружичић (председник Управног одбора), Дејан Недић (председник Скупштине) и Ирена Брајевић (заменик председника УО). Записничар  је Сандра Кнежевић (педагог Прве економске школе).

Уследили су поздравни говори:

 • поздравна реч директора Прве економске школе из Београда Милибора Саковића,
 • обраћање Помоћника министра просвете господина мр Зорана Костића. Поздравио је све присутне; истакао партнерски однос, као и значај размене информација.
 • обраћање председника Уније синдиката Драгана Матијевића, који је истакао значај сарадње директора и Синдиката.

Затим је председник Скупштине отворио Другу редовну Скупштину УГ«ДДШС» са следећим  Дневним редом:

 1. Извештај о раду Управног одбора између прве и друге Скупштине

 2. Извештај надзорног одбора за период од оснивања „ДДШС“ до дуге редовне Скупштине

 3. Реформа система финансирања предуниверзитетског образовања

 • уводно излагање Михајло Бабин– ДИЛС пројекат Министарства просвете и науке,
 • професионални и материјални положај директора школа,
 • испит за директоре школа,
 • Закон о основној школи и Закон о средњој школи и друга питања важна за рад директора школа и УГ «ДДШС»

 4.  Предлози и дискусија

  Дневни ред је једногласно усвојен без измена и допуна.

1.  Извештај о раду Управног одбора између прве и друге Скупштине поднео Иван Ружичић, председник Управног одбора и директор Гимназије у Чачку. Извештај у прилогу овог записника. Није било дискусије по овој тачки дневног реда.

2.    Извештај надзорног одбора за период од оснивања „ДДШС“ до дуге редовне Скупштине је поднео Душко Парезановић, члан Надзорног одбора и директор Гимназије из Ивањице. Извештај је обухватио период од 15. 12. 2009. до 28. 11. 2011. Извештај у прилогу овог записника.

Дејан Недић је појаснио начин финансирања 0,5%.

Иван Ружичић је предложио да се усвоје два модела плаћања чланарине: један модел да буде као и до сада, а други - одбијањем 0,5% од плате нето месечно почев од 01.01.2012.

Предлог стављен на гласање. Констатовано да је једногласно усвојен предлог о два модела плаћања чланарине.

3.  Господин Михајло Бабин је говорио о реформи система финансирања предуниверзитетског образовања – ДИЛС пројекту Министарства просвете и науке; о циљевима финансирања према броју ученика, о постепеном увођењу, транспарентности, праведности и обезбеђивању довољно средстава. Улога Министарства просвете би се делимично променила. Често се говори да ће ученици исто коштати, међутим, то није тачно. Додатним коефицијентима ће се обезбедити праведност за мале средине (у Београду 25 ученика, у Ваљеву 18 – на пример). Број ученика је најважнији индикатор у формули, али има и других фактора (од 1. до 4.р.). Сви ученици наредног разреда су скупљи, а у средњој школи је то у зависности од врсте школе. Разлике су и у локалним самоуправама (начину грејања, мрежи путева...). Постоје два предлога финансирања. Један је директно са републичког централног нивоа на ниво школа (где су изузете општине – да не би преусмериле средства; пример лоше праксе у Грузији и Бугарској), а други је индиректно финансирања помоћу централне формуле. Трансфер би ишао од Министарства просвете ка општинама, након тога би се примењивала локална формула. Даље је говорио шта садржи стандардна цена: 1. бруто плате за наставно и ненаставно особље и 2. новац за средства, робе и услуге. Ученици би се класификовали према категоријама које утичу на цену. Посебна заштита је предвиђена за ученике у малим школама. Истакао је да овај модел промовише праведност: део Министарства просвете варира од 70-100%, а део локалних самоуправа варира од 1% и више. Опције за локалне формуле су : 1. да буде иста као централна, 2. потпуна самосталност општине, 3. идеја о пилот пројекту. Затим је говорио о импликацијама система финансирања по глави ученика на одлуке о броју запослених: висина плате на националном нивоу; обезбедити да директори управљају средствима (на пр. ако оде у пензију ненаставно особље, да наставно особље обавља те послове, па новац остаје у школи!?). Употеба централне и локалне формуле је важна ради промовисања праведности. Важно је да најсиромашнија деца не одлазе из система школовања, и већи коефицијенти за рад са децом са посебним потребама. Нужно је посебно прописати критеријуме за задржавање малих сеоских школа у систему. Предвиђено је да се издвоје и средства за школски развојни план. Нагласио је да ће се систем примењивати постепено. Следи пилотирање у шк. 2011/12., формула ће бити готова у јануару 2012.г. Навео је да је 16 школа потписало пилот споразуме (Београд: општине Палилула, Врачар, Обреновац; Суботица, Кикинда, Ваљево, Пожаревац, Врање, Бачка Топола, Темерин, Сремски Карловци, Рача, Горњи Милановац, Пожега, Брус и Пирот). Све ће бити реализовано до пролећа 2012. Из редова локалних самопуправа је пет чланова тима. Истакао позитивна искуства Пољске и делимично Мађарске.

Дејан Недић је позвао присутне на краћу паузу до 12.20 часова.

Након паузе, Скупштина наставила са радом. Реч има Помоћник министра просвете господин мр Зоран Костић. На почетку излагања се осврнуо на Извештај Ивана Ружичића (1. тачка дн. реда). Нагласио је да Министарство просвете није кршило Закон у периоду штрајка када су смањиване плате. Објаснио је тај поступак и бранио став Министарства просвете. Предложио је да у свом излагању обједини све тачке данашњег састанка. Говорио је о изменама у сектору (систематизација). Кад је реч о финансијском положају директора и реакцији директора на давање 12% представницима синдиката истакао да се разговори настављају. Ради се уредба о коефицијентима (где су своје предлоге изнели Министарство просвете и Синдикат). Објаснио је да све морамо посматрати кроз рационализацију и ДИЛС, јер то захтева Европска унија и транзиција. Говорио је и о заједничком захтеву Министарства просвете и Синдиката о отпремнинама, износећи детаље. Уредба о коефицијентима није донета. Навео да постоје три колоне: старо стање, предлог Министарства просвете и предлог Синдиката. Чека се одговор Министарства финансија, а састанак Министра са синдикатима је у уторак. Даље је истакао да је испит за директоре регулисао Закон. Ради се на стандардима компетенција за директоре (навео области). Кад то буде завршено уследиће обука, па ће се видети како ће се полагати, или издавати уверење након обуке. Истакао је да су Министарство просвете, два Завода и еминентни светски стручњаци направили Стандарде о екстерној евалуацији. Најавио опште прегледе. Даље је говорио о Законима, где је истакао да се у сарадњи са синдикатима кренуло у рад на изменама. Све је у припреми, у завршној фази, рок новембар 2012. Укратко је говорио о Закону о основној школи, Правилницима о оцењивању, нацрту Закона о штрајковима. Кад је реч о Закону о средњој школи – превазишли су проблем (усаглашавање Стратегије и Закона). Усагласили су шта се могло, а касније измена - помоћу анекса. Детаљније говорио о Закону: задржана решења за број и трајање часа; дефинисана општа и стручна матура, где ће након завршене стручне матуре ученик имати директну проходност на струковне факултете. Говорио и о образовању одраслих. Истакао да су о свему водили рачуна, ради свих који су учествовали. Кад је реч о могућности увођења Агенције, иде се на постојеће институције система. Овај нацрт Закона је процес, чека се сагласност Министарства, па Влада... Нагласио да ће сви добри амандмани бити усвојени, без обзира која група их предложи.

Прешло се на дискусију:

 • ЕТШ „Н.Тесла“ Београд- Поновили питање о стручној матури и упису на струковне факултете. Мр Зоран Костић потврдио да су добро разумели.
 • Владан Ницовић, Чачак – Зашто директор болнице, директор суда и директор МУП-а не полажу испит за лиценцу, него само директор школе? Мр Зоран Костић констатовао да је ово питање за њихове Министре, и да испите имају не само директори него и просветни саветници.
 • Петрошић, Медицинска школа – Не види се ништа ново у Законима, час је и даље 45 мин, досадан... Мр Зоран Костић ово схватио као констатацију и поручио да се прочита Стратегија.
 • М. Стојковић, Умчари – Не доводећи у питање речи г. Зорана Костића, истакао да му се не свиђа шта тражи Светска банка. Инсистирао да се повећа издвајање из Буџета, како је обећао Министар – 6% од 2012. Такође да не смеју да дозволе финансирање по глави ученика на такав начин. Предвиђа катастрофалне последице. Мр Зоран Костић истакао да је начин финансирања ушао у Закон и мора се поштовати.
 • Марковић, О.Ш. „В.Аксентијевић“ – Истакла да је неопходно да се Друштво бави еснафском заштитом директора. Питала је да ли ће директори малих школа бити мање плаћени. Они немају педагоге, психологе, помоћнике, одговорност иста, а плата мања од плате представника синдиката. Мр Зоран Костић истакао да се одазивао на све позиве и радо сарађује.
 • Дејан Недић, Друга економска школа – Да ли може Друштво директора да учествује у даљим преговорима око питања који се тичу директно рада директора, а не само синдикати? Мр Зоран Костић рекао да одлуку о овоме доноси Министар, али истакао да би добили нови проблем, сва Удружења и Заједнице би кренуле тим путем. Истакао да су Директори и Министарство просвете партнери.
 • Драги, „С.Марковић“ – Предлог да се осмисли како урадити лиценцу и побољшати материјални положај. Предлог- за враћање 30% директорима. Смањити порез, споменуо питање боловања трудница...

Након овог излагања Мр Зоран Костић се извинуо што мора да напусти скуп, поздравио се са присутнима.

 • Веско, Београд - Предлог да директори буду 4. колона у предлогу финансирања директора. Тражио од ИО да се стави овај предлог на гласање и да се захтева учешће у јавној расправи.

Дејан Недић ставио предлог на гласање. Констатовано да је предлог једногласно усвојен. Рекао да ће писменим путем доставити Министарству.

 • Веско, Београд - Говорио о уписној политици, где су извисиле неке школе које треба да производе. Преполовљен број деце која су уписивала занате. Да се прилагоди пријемни испит, да не буде 40 ученика у одељењима. Шта радити у случају школа које смање број ученика,који ће професори бити вишак? Ми нисмо ту да збрињавамо, него држава. На крају рекао да најбоља референца директорима није испит него како воде школу.
 • Марко Селаковић, сарадник око ДИЛС-а – Говорио о пилот пројекту у Златиборском округу, о томе шта се дешава са трогодишњим занимањима из угла локалне заједнице. Ако Министарство просвете не направи да средња школа буде обавезна, биће мањак ученика. Можда покушати са амандманима? Нема перспективе средњих школа у малим местима. Да се свако запита шта је учинио да заштити своју школу и место.
 • Глорија, О.Ш.“Б.Радичевић“ – Овај скуп не треба да има радни карактер него свечани. Треба говорити о томе шта ће се радити наредне године, имамо ли подудружења, план за рад?
 • Дејан Недић, Друга економска школа – Објаснио да је било проблема како припојити О.Ш. Објаснио зашто је уједно и свечано и радно.
 • Михајло Бабин – Говорио о проценту издвајања за просвету, о систему финансирања – најрационалније је у Војводини. Светска банка са начином финансирања нема везе. Што се тиче трогодишњих профила, биће проблем израчунати коефицијент.
 • Белановић, Земунска гимназија – ово је тема за стручни скуп, а не за годишњу Скупштину. Друштво директора треба да прави стручне скупове. Шта даље, како омасовити, да ли правити стучне скупове, подкомисије, планове...
 • Латковић, Геодетско-техничка школа – Предлог да Друштво директора предложи да разлика између директора и наставника минимум буде 30%. Која то школа добија много? Одговорност директора је иста и у мањим и у већим школама.
 • Туцаковић , Техничка школа Ужице – позвао све чланове да се удруже да заштите интересе, сложно. Подсетио је на део излагања Костића где говори о законитости штрајка. Ако је то тако, зашто је онда било различито у различитим регионима и школама? Да ли има неко право да без инспекције обустави налог за исплату директора?
 • Марија, 14. Гимназија - говорила о предлогу да наставно особље преузима послове ненаставног; непознато да на Врачару има пилот пројеката; честитала на иницијаиви за окупљање; позвала да не критикујемо превише него да дамо предлоге.
 • Бошко Мојсиловић, техничка школа, Ивањица – Да се омасови Друштво директора; нико не би требало да оде незадовољан; тешко је организовати овакав скуп. Предложио да се ускоро сазове нова Скупштина.
 • Дејан Недић Истакао да је уложен велики напор, хтели су да актуелне теме ставе на дневни ред; да окупе и основне школе. Истакао да нова Скупштина не може бити пре јануара 2012..
 • Милона Ердељ, О.Ш.“В.Путник“, Рипањ – Предложила да се обезбеди правна подршка у вези наплате чланарина, јер су секретари по школама различити.

Ирена Брајевић, заменик председника УО, ставила на гласање предлог да се уведе 4. колона, и да директори имају минимум 30% већу плату од наставника. Предлог прихваћен једногласно.

Иван Ружичић је закључио седницу. Истакао да је идеја о оснивању Друштва директора исправна. УО ће формулисати закључке. Циљ је да се омасови и наметну као партнери (као Друштво судија Србије), да се формирају комисије и секције. Друштво има шта да  каже. Информације слати свим партнерима и медијима.

Дејан Недић поздравио присутне, захвалио се свима, уз обећање да ће Закључке лично однети помоћнику министра и позвао све на заједнички коктел и закључио седницу Скупштине у 1430  часова.

ЗАКЉУЧЦИ:

1.   Једногласно усвојен предлог о два модела плаћања чланарине. Један модел да буде као и до сада, а други - одбијањем 0,5% од плате нето месечно почев од 01.01.2012.

2.   Једногласно усвојено да предлози „ДДШС“ буду 4. колона по питању финансирања директора и да се захтева учешће у јавној расправи.

3.   Једногласно усвојен предлог да директори имају минимум 30% већу плату од наставника.


Записник водила
Сандра Кнежевић
педагог Прве економске школе

                                                                                                Председник Скупштине
                                                                                           Дејан Недић, директор
                                                                       Друге економске школе - Београд