Записник са III редовне седнице УО ДДШС

Седница је одржана 19. маја 2020. године у хотелу „Дивчибаре“ на Дивчибарама, са почетком у 1500 часова. Седници присуствују поред председника УО, Ивана Ружичића, следећи чланови: Дејан Недић, Драган Алексић, Роберт Џунић, Ермедин Дуран, Јасмина Пастоњицки, Бранка Ивковић Петронић, Милош Бјелановић.Оправдано је одсутан Томислав Бартолић. Присутни су чланови Друштва, Милибор Саковић и Владан Ницовић, а као гости Марко Шпилер и Мирко Левајац. Присутан је и члан Надзорног одбора, Жељко Стаменковић.

Председник УО је отворио седницу, поздравио присутне и изразио задовољство што су се састали после дуже паузе, а због проглашења пандемије корона вируса. Најпре је обавестио присутне да је Влада РС донела одлуку о именовању чланова НПСа и да је , као представник Друштва, за члана НПСа именован Владан Ницовић, од 14.маја 2020. на период од 4 године.

Дејан Недић се, у своје лично име, као председник Скупштине Друштва обратио присутнима, изразио задовољство због почетка рада после укидања ванредног стања и честитао у име УО Ницовићу на именовању за члана НПСа као представника ДДШС.

Иван Ружичић је прочитао предложени

Дневни ред

1.Усвајање записника са претходне седнице УО

  1. Извештај о организацији IX стручног скупа у 2020. години

3.Извештај о активностима обуке за директоре васпитно образовних установа у склопу испита за лиценцу

4.Текућа питања

Предложени дневни ред усвојен је једногласно.

Рад

I ТАЧКА

Записник са II редовне седнице УО одржане у фебруару у Белој Цркви усвојен је једногласно, без измена и допуна.

II ТАЧКА

* Иван Ружичић је подсетио на хронологију дешавања у вези са организацијом стручног скупа пре проглашења пандемије. Чланови УО су се максимално ангажовали на припремању стручног скупа за месец март: стручни скуп је акредитован код ЗУОВа, припремљен је целокупан материјал за стручни скуп, обезбеђен смештај за преко 250 учесника уз помоћ агенције „Rubicon travel“ из Београда. Због проглашења ванредног стања, скуп је одложен за месец дана, под условом да се околности нормализују. Како је ванредно стање дуже потрајало, у електронској комуникацији свих чланова УО, донета је одлука да се стручни скуп одложи за месец новембар (од 18. до 20. новембра 2020.)Представник агенције „Rubicon travel“ је извршио резервације у хотелима на Тари за тај термин.

*Председник УО је указао на потребу промене досадашњег поступања у смислу замене уговора о донаторству којима су се у претходном периоду остваривала средства за функционисање рада Друштва , уговорима о спонзорству, како би се избегли евентуални финансијски прекршаји. Како би се избегле грешке у поступању, УО је донео следећи

ЗАКЉУЧАК

Обавезују се Дејан Недић, Милош Бјелановић и Бранка Ивковић Петронић да код релевантних субјеката (струка) провере и предложе исправан начин за поступање Друштва у области финансирања његових активности у наредном периоду.

*Иван Ружичић је такође известио присутне да је због увођења ванредног стања и предложених мера помоћи Владе РС, поднео захтев за финансирање рада техничког секретара Друштва ( 50% минималне зараде) у наредна три месеца и да је прва исплата реализована. Реализација је извршена преко посебног рачуна, у складу са преложеним мерама Владе РС.

* Марко Шпилер, власник Центра за менаџмент д.о.о. –Институт за јавни менаџмент Београд, обратио се присутнима, захвалио се на позиву да учествује на стручном скупу и помоћи око реализације првог броја часописа „Директор установа образовања и васпитања“. Први примерак часописа је одштампан и био је спреман за поделу учесницима стручног скупа у марту 2020. Због измењених околности- проглашења ванредног стања и епидемије, часопис је у електронској форми прослеђен на е-mail Друштва и чланова УО, објављен је на сајту Друштва и тако постао видљив за све заинтересоване. Присутнима је поделио око 200 примерака штампаног издања, са жељом да чланови УО по регионима поделе часопис својим колегама.

У дискусији која је уследила, разматрано је питање наставка излажења часописа, његовог садржаја, сарадње чланова Друштва са уређивачима часописа, питање могућности укључивања различитих институција ( Министарство, Заводи.....) у решавање проблема са којима се директори сусрећу; број издања у току године и тд...

УО је једногласно донео

ЗАКЉУЧАК

 

УО подржава  издавање часописа „ Директор установа образовања и васпитања“ од стране овог издавача и предлаже да се чланови Друштва : Јасмина Пастоњицки, Роберт Џунић, Милош Бјелановић, Бранка Ивковић Птронић и Милибор Саковић, укључе у рад уређивачког одбора, да би допринели да часопис буде актуелан и од помоћи директорима образовно-васпитних установа у свакодневном раду.

УО је прихватио да се обавештење о покретању овог часописа , са позивом да се укључе у његово креирање, путем постављања актуелних питања, достављања својих истраживачких радова и предлога за унапређење образовно-васпитног система у Србији, упути свим члановима ДДШС преко регионалних чланова УО и огласи на сајту ДДШС.

 

III ТАЧКА

Присутне чланове УО, о активностима обуке за директоре образовно васпитних установа у склопу испита за лиценцу, известили су Милош Бјелановић и Дејан Недић, који су заједно са председником УО Иваном Ружичићем ангажовани и задужени за сарадњу са МПНиТР у вези са обукама за лиценце за директоре школа и вртића по Србији, о следећем:

Током фебруара и марта месеца, све до увођења проглашења пандемије и увођења ванредног стања, обављене су обуке за директоре у сарадњи МПНиТР, ЗУОВ-а и ДДШС, за скоро све Школске управе у Србији, изузев Косовске Митровице, Крагујевца и Зајечара, а за април је било резервисано од стране нашег члана УО , Џунића, и за Школску управу Ниш. Договор са надлежнима из МПНиТР и ЗУОВ-а је, да се крајем јула, у августу и у делу септембра, настави са започетим обукама и по могућству, ѕаврши цела прича за територију целе Србије. Улога нашег Удружења у овом пројекту је веома значајна, и то је посебно истакнуто овом приликом.

IV ТАЧКА

 

* Иван Ружичић је поднео извештај о плаћању чланарине: до данашњег дана , чланарину за 2020. годину , у складу са одлуком Скупштине из децембра 2019, плаћа 221 члан и то : 0,3% нето месечно од плате уплаћује 176 чланова; годишњи износ чланарине у целости уплатило је 9 чланова; мањи износ од 0,3% уплаћују 2 члана; једнократно су уплатила 34 директора( неки још нису доставили приступнице). Јасно је да са оваквим приходима од чланарине није могуће нормално функционисање Друштва. Председник УО је дао предлог који је УО једногласно усвојио и донео

                                                                 ЗАКЉУЧАК

Свим члановима УО доставити евиденцију уплаћених чланарина за 2020. годину и обавезати их да са чланством из својих региона који не плаћају чланарину у складу са одлуком Скупштине из децембра 2019. године, обаве разговоре у правцу извршавања обавезе уплате исте.

 

   * Председник УО се осврнуо на реализацију Акционог плана рада за 2020. годину. Констатовао је да, осим померања термина одржавања стручног скупа, остале планиране активности се углавном реализују. Кад будемо имали сазнање о новопланираним активностима у раду ЕSHA-е ( због пандемије), прилагодићемо и наше поступање према ESHA-и у наредном периоду.

* Председник УО је коментарисао допис МПНиТР о завршетку школске године. У дискусији која је следила, истакнуто је залагање београдског дела руководства Друштва на појашњењу и прецизирању календара рада у мају и јуну 2020.

УО је једногласно донео

ЗАКЉУЧАК

Препоручује се директорима установа образовања и васпитања, члановима Друштва, да у наступајућем периоду, од почетка уласка деце и запослених у установе, строго примењују мере заштите од корона вируса, пре свега у виду писаних аката и појачане контроле спровођења истих.

 

УО ДДШС на седници која је одржана 19.маја 2020. године у хотелу „Дивчибаре“ на Дивчибарама, између осталог је анализирао рад школа у условима епидемије COVID-19 у периоду од 16. марта о.г. Сви чланови УО, као представници региона и као директори основних и средњих школа који су имали увид у рад школа у свим сегментима образовног система, оценили су као веома добар начин на који су школе учиниле прелаз са редовног начина рада на рад на даљину. Захваљујући пре свега напорима наставника и ученика, и уз помоћ директора школа који су имали помоћ Министарства просвете и ЗУОВа, цео систем се показао веома флексибилним, иако без посебних припрема и у веома специфичним условима. Као много пута до сада, показало се да су највећи капитал нашег образовно-васпитног система наставници и ученици и то би требало увек имати на уму у даљим корацима који се буду спроводили у унапређењу нашег образовно-васпитног система. Посебне похвале заслужују и родитељи ученика који су показали висок ниво свести и одговорности и помоћи наставницима. На најбољи начин се потврдило да сви актери образовног система веома добро знају какав је значај образовања за живот сваког појединца, али и за стварање здравог друштва које почива на правим темељима. Напори које су чинили наставници, ученици и њихови родитељи вођени су сарадњом , поверењем и љубављу према знању и то су основни принципи на којима треба да се гради и поставља квалитетан образовно-васпитни систем.

У том смислу, УО ДДШС је јавно похвалио све наставнике, ученике, њихове родитеље и директоре школа за њихово ангажовање у раду школа на даљину, са надом да ћемо се од нове школске године поново наћи у школама, у нашој природној средини за рад, живот и учење.

 

 

* Жељко Стаменковић је упознао УО са обраћањем члана Друштва, Живке Чернох, директорке Гимназије и економске школе „Бранко Радићевић“ из Ковина, која је указала на покушај њеног незаконитог смењивања са радног места директора школе. Дејан Недић је прочитао достављено писмено обраћање Живке Чернох. Пошто је у међувремену уведено ванредно стање у земљи, због недостатка довољног броја информација о овом случају, УО је затражио од Жељка Стаменковића да у најкраћем року достави недостајуће информације, како би УО заузео став у овом случају.

Седница УО завршена је у 1850 часова.

Записничар
Владан Ницовић, професор

Председник УОДДШС
Иван Ружичић, професор

 

 

ЗАПИСНИК СА IX РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ УО“ДДШС“

Седница је одржана у четвртак, 3.12.2015. године у сали хотела“Београд“ у Чачку са почетком у 1245 часова. Седници присуствују председник УО, Иван ружичић, као и чланови УО: Дејан Недић, Милош Бјелановић, Златко Грушановић, Сеад Љајић, Витомир Радк, Жељко Стаменковић, Роберт Џунић, Драган Алексић; чланови „ДДШС“ Милибор Саковић и Владан Ницовић.

УО  је једногласно усвојио предложени

ДНЕВНИ РЕД

  1. Извештаји са III регионалне конференције  удружења директора  школа југоисточне Европе , одржане у Београду од 25. до 27. октобра 2015. (стручни и финансијски)
  2. Акциони план рада за 2016. годину
  3. Питања и предлози

РАД

I ТАЧКА:

Председник УО  се захвалио свима који су директно учествовали  у организацији Треће регионалне конференције удружења директора и равнатеља школа југоисточне Европе одржане у Београду  од 25. до 27. октобра 2015. године. Извести је да је детаљан извештај послао  на две адресе: један Барбари Новинец у Љубљану а други у седиште ESHA-е.Потом је детаљно представио Финансијски извештај са свим приходима и расходима  и изнео очекивања да ће ESHA прихватити овакав извештај и помоћи ову конференцију са 2.500,00 еура.

Сви чланови УО су похвалили организацију конференције  али су истакли и пропусте  који су се односили пре свега на услуге исхране у хотелу „Славија“. Примедбе су имали и на агенцију „Rubicon“ у делу ограниочавања пријављивања и резервација. Сложили су се да похвалу за помоћ у организацији треба упутити фотографу и оператеру рачунарске мреже, обоје из Прве економске школе у Београду.

 Предлог за усвајање оба извештаја- стручног и финансијског,  стављен је на гласање и исти су једногласно усвојени.

II ТАЧКА:

Иван Ружичић представио је Акциони план за 2016. годину, који је саставни део овог записника.

АКЦИОНИ ПЛАН РАДА УО“ДДШС“ ЗА 2016. ГОДИНУ

 

Задаци

Активност

Носиоци активности

Време реализације

1.Усвајање плана рада за 2016.годину

Седница УО

Управни одбор

2.децембар 2015.

2.Припрема и реализација стручног скупа

Обавештење  на сајту „ДДШС“

Позив за учешће свим члановима

Пријављивање учесника

Тема и место одржавања

Управни одбор и чланови „ДДШС“

15.1.2016.

до 31.1.2016.

од 1.3.2016. до 31.3.2016.

до 15.1.2016.

3. Стручни скуп

Дводневни скуп чланова „ДДШС“

Управни одбор и чланови „ДДШС“

14.и 15. април 2016.

4.Омасовљење чланства

Представници „ДДШС“

Сви чланови

Током целе године

5.Припрема V  редовне изборне Скупштине

Одржавање Скупштине

Управни одбор

Новембар 2016.

6.Сарадња са другим организацијама и институцијама

Редовна годишња Скупштина ESHA-e

Посете и састанци

Сви чланови „ДДШС“

Током целе године

 

8. и 9. 4.2016, Љубљана

 

Чланови УО су имали различита мишљења о времену и месту одржавања  стручног скупа. После дуже дискусије, подржан је термин 14. и 15. април 2016.године, а око места одржавања  потребне су додатне информације- пре свега о цени смештаја  и котизацији, па је предложено да се у наредних десетак дана  телефонским путем договори место одржавања.

Предлог Акционог плана за 2016. годину усвојен је једногласно, без примедби.

III ТАЧКА:

® Предлог Роберта Џунића да се по угледу на средње школе, оснује Заједница основних школа, изазвао је дужу  расправу, тако да су  чланови УО одложили одлучивање  о покретању ове активности.

® Милош Бјелановић је изнео своја размишљања  о моделу учлањивања директора у „ДДШС“ по аутоматизму.

® Дејан Недић је предложио измену изгледа печата са предлогом да уместо назива: Чачак у центру печата стоји лого Друштва, док место оснивања  треба да буде у кружном натпису.

Овај предлог о измени изгледа печата УО је једногласно усвојио.

® Подржан је предлог председника УО да се обезбеди телефонски број и апарат ( мобилни телефон) за потребе посла техничког секретара Друштва.

® Председник Скупштине, Дејан Недић,  обавестио је чланове УО да је поднео кривичну пријаву против председника Форума стручних школа Београда, Антића, због клевете- напада на њега и друге директоре, чланове „ДДШС, дасу „ криминалци, лопови, да наплаћују  три до седам хиљада еура за радно место....“

Седница је завршена у 1445.

Записничар
Владан Ницовић, професор

                                     Председник УО“ДДШС“

                               Иван Ружичић, професор

 

 

ЗАПИСНИК СА ПРВЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА „ДДШС“ У НОВОМ САСТАВУ

Седница је одржана  у уторак, 17. децембра 2013. године, са почетком у 1200 часова, у просторијама Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању, у Чачку. Седници  су присуствовали сви новоизабрани чланови УО Друштва: Дејан Недић, Иван Ружичић, Сеад Љајић, Милош Бјелановић, Златко Грушановић, Ибољка Ђокић, Роберт Џунић, Марко Лош, Драган Алексић; затим чланови УО у претходном мандату: Томислав Бартолић, Светислав Младеновић, Стеван Давидовић, Радмило Прокић ; чланови Надзорног одбора : Славољуб Николић, Радмило Прокић, Душко Парезановић; чланови „ДДШС“: Милибор Саковић, Владан Ницовић, Миладин Божовић.  На почетку седнице, професор Дејан Недић, председник Скупштине Друштва, зазхвалио се организаторима ове седнице и дао реч начелнику ШУ Моравичког округа Данилу Беодранском. У свом обраћању, начелник је поздравио све учеснике и подсетио да је удруживање директора започело у Чачку и да је жеља свих да заједнички радимо на побољшању образовања у нашој земљи и да то треба да нас све уједињује.

После уводног дела, проф. Недић је прочитао предложени дневни ред за ову седницу, уз констатацију  проф. Ружичића да се прва тачка допуни реченицом:“ и конституисање Надзорног одбора и избор његовог председника“, што је прихваћено, па је једногласно усвојен следећи

Дневни ред

  1. а)  Конституисање Управног одбора и  избор председника У.О.

б) Усвајање Пословника о раду У.О.

в) Конституисање Надзорног одбора и избор председника Надзорног одбора

  1. План рада У.О.“ДДШС“ за 2014. годину
  2. Припрема посете делегације  Друштва директора  и равнатеља школа Словеније, „ДДШС“ у мају 2014. године
  3. Учешће делегације „ДДШС“ на редовном ESHA састанку у Финској, 30. марта 2014. године и одлуке с тим у вези
  4. Питања и предлози

I ТАЧКА:

а)-Професор Дејан Недић констатовао је да су на Трећој редовној Скупштини Друштва, одржаној 6.12.2013. године у Земунској гимназији усвојене измене Статута  по којима је састав Управног одбора проширен са 7 на 9 чланова и усвојена је регионална заступљеност  те да су у Управни одбор изабрани: -за Регион Београд –Дејан Недић, Милош Бјелановић, Златко Грушановић; -за Регион Западна и Централна Србија-Иван Ружичић, Сеад Љајић; -за Регион Војводина-Ибољка Ђокић,Марко Лош; -за Регион Југоисточна Србија-Роберт Џунић, Драган Алексић.

Овом тачком дневног реда конституисан је Управни одбор.

Потом је професор Дејан Недић образложио свој предлог да И.Ружичић  поново буде изабран за председника Управног одбора његовим добрим радом у претходном периоду, што је подржано од присутних и како није било других предлога, овај предлог је једногласно усвојен и Иван Ружичић је изабран за председника Управног одбора.

У наставку седнице председавање је преузео  Иван Ружичић, који се захвалио присутнима на поверењу.

б) –Иван Ружичић је присутнима понудио на разматрање нови текст Пословника о раду УО Друштва.

Како на предложени текст није било примедби, Пословник о раду УО усвојен је једногласно.

в) -На овој седници конституисан је и Надзорни одбор у саставу:Душко Парезановић, Радмило Прокић, Славољуб Николић. За председника Надзорног одбора изабран је Душко Парезановић.

II ТАЧКА:

Иван Ружичић је представио  План Рада УО за 2014. годину и  позвао је присутне да га коментаришу.

-С. Давидовић је био мишљења да Плану треба додати и тему платних разреда, а М.Саковић  рад на Правилнику о лиценцирању директора. Нагласио је да се сада не ставља акценат на омасовљење Друштва, већ на оно што Друштво ради. Додао је да и приватне школе имају исте проблеме.

-В.Ницовић је истакао неопходност  уочавања кључних тема које интересују директоре као и да Друштво заузме јасан став који ће утицати да нас  саговорници  препознају и признају, што се већ догађа- наши чланови су позвани у комисије за обуку и испит за директоре, Правилник о норми часова, на стручни скуп о финансирању...

Током дискусије, дефинисано је обиље тема  за рад, које ће се уврстити у План рада за 2014. годину. Са тим допунама, предлог Плана рада за 2014. годину је једногласно усвојен.

III ТАЧКА:

-Иван Ружичић  је присутне обавестио да ће у мају 2014. године чланови Друштва равнатеља из Словеније  посетити Србију и предложио је оквирни план и програм њиховог боравка у Србији, са чим се УО сагласио.

IVТАЧКА:

После дискусије поводом путовања наше делегације  на састанак ESHA-e у Финској, УО је једногласно донео

ОДЛУКУ

На састанак ESHA-е у Финској, 30. марта 2014. године упућују се Иван Ружичић, председник УО „ДДШС“ и директор Гимназије у Чачку и Игор Бем,члан Друштва,  директор  Економске средње школе „Боса Милићевић“ из Суботице.

Највећи део трошкова путовања и боравка наше делегације у Финској обезбеђује се из донација.

V ТАЧКА:

-Договорено је да се наредне седнице УО одржавају у местима одакле су чланови УО.

-Позвани су сви чланови да дају предлоге за теме  стручног скупа које ће Друштво организовати крајем марта 2014. године.

Састанак је завршен у 1410 часова.

Записничар:

В.Ницовић

                                                              Председник УО“ДДШС“

                                                              Иван Ружичић, професор

 

 

ЗАПИСНИК СА СТРУЧНОГ СКУПА „ДДШС“ 21.3.2014.

Стручни скуп је одржан у просторијама Универзитета „Сингидунум“  у Београду дана 21. марта 2014. године, са почетком у 12 15 часова.Скупу  је присуствовало 125 директора  школа, чланова „ДДШС“ . Скупу присуствују следећи чланови УО“ДДШС“: Дејан Недић, Милош Бјелановић,Златко Грушановић, Иван Ружичић, Марко Лош, док су оправдано одсутни: Сеад Љајић, Ибољка Ђокић, Роберт Џунић и Драган Алексић.

Истакнуте су теме овог стручног скупа:

$11.       Примена Закона о јавним набавкама у школама

$12.       Информације о досадашњим активностима на изради садржаја програма обуке и испита за лиценцу за директоре школа

Стручни скуп је отворио председник Скупштине , проф. Дејан Недић, који је поздравио све учеснике скупа, захвалио домаћину, ректору Универзитета „Сингидунум“, проф. Др Миловану Станишићу.Присутне је упознао са дневним редом овог  стручног скупа, уз констатацију да скупу не присуствују, иако су позвани представници Министарства финансија, представници Управе за јавне набавке који су оправдано одсутни-налазе се у Бриселу због отварања Поглавља 24 Споразума о придруживању  Србије Европској унији; као и представници Министарства просвете, науке и технолошког развоја.Потом је дао реч проф. Др Миловану Станишићу, који је поздравио  учеснике скупа  и представио активности  „Универзитета Сингидунум“: акредитовање програма обуке за директоре школа, , оснивање гимназије Сингидунум, организовање светског првенства најталентованијих ученика средњих школа.Председник Скупштине је омогућио директору „Задужбине Доситеј Обрадовић“, г-ђи Мирјани Драгаш, да поздрави учеснике скупа и да представи делатност Задужбине, као и могућности сарадње са нашим школама.

           Скупу се обратиопредседник УО“ДДШС“ прпф. Иван Ружичић, који је представио скупу чланове УО  и представио активности УО између два стручна скупа.Посебно је нагласио  значај скупа  због актуелних тема које су у жижи интересовања директора образовно-васпитних установа у овом тренутку.

I ТАЧКА:

Уводно излагање  поднели су професори Дејан Недић и Милош Бјелановић,који су присутне обавестили о активностима чланова УО из Региона Београд, а по питању проблема који су се јавили у вези са применом Закона о јавним набавкама. Оба излагања и закључак су саставни део овог записника.

Извештај професора Бјелановића:

На састанку одржаном 21.03.2014. на универзитету „Сингидунум“ у Београду по првој тачки дневног реда: Примена Закона о јавним набавкама у образовно-васпитним установама известиоци су били Дејан Недић, директор друге економске школе и Милош Бјелановић директор Земунске гимназије. Милош Бјелановић је обавестио скуп о активностима актива директора Земуна и Сурчина и иницијативама које ова два актива директора предлажу.

Свесни чињенице да се поступак јавних набавки мора спроводити, а такође и чињенице да школе нису ни материјално ни финансијски оспособљене за савесно обављање послова јавних набавки, активи директора основних и средњих школа општина Сурчин и Земун су одржали два састанка. На првом састанку је одлучено да се позову представници локалне самоуправе и обавесте о актуелним проблемима у школама Сурчина и Земуна. Такође је одлучено да група сачињена од секретара одређеног броја школа сачини два документа: 1) Захтев за централизовано обављање јавних набавки и 2) Захтев за изузеће „родитељског динара“ из поступка јавних набавки. Следећи састанак је уследио 18.03.2014. у основној школи „Светозар Милетић“ на који је дошао члан општинског већа Земун, задужен за просвету г.дин Бојан Бајагић, коме су предочени актуелни проблеми. Такође је упознат са садржином писама која су потписали и оверили директори свих школа са територије градских општина Сурчин и Земун, укупно 32. Закључак писма везаног за централизовану набавку, након детаљног образложења је следећи: „Због свега напред реченог, сматрамо да би било неопходно размотрити могућност да послове јавних набавки за потребе школа са територије Београда обавља нека специјализована служба или агенција, као што то чини Агенција за јавне набавке, која спроводи јавне набавке за потребе Градске управе, јавних предузећа и установа чији је оснивач град, као и за потребе градских општина. Уколико не постоји могућност овакве централизације набавки, сматрамо да би било оправдано да се школама обезбеде средства за плаћање трошкова ангажовања спољњих сарадника који би за наручиоца спроводили поступке као и лица са сертификатом за службеника за јавне набавке.“

Закључак писма за изузеће „родитељског динара“ из поступка јавних набавки је: „Да се примена Закона ограничи на набавке код којих извор финансирања представљају средства из буџета Републике Србије или јединице локалне самоуправе, односно да се од примене Закона о јавним набавкама изузму набавке чији је извор финансирања „родитељски динар“.

Уколико не буде постигнута сагласност за измену Закона о јавним набавкама, молимо Вас да размотрите могућност финансирања радног места службеника за јавне набавке у школама, у одређеном проценту у односу на величину школе /број одељења, ученика и запослених/.

Молба ова два актива директора је да се Друштво директора школа Србије јасно определи и званичним ставом обрати како министарству, тако и законодавцу како би се решили нагомилани проблеми. Писма смо упутили: секретаријату за образовање и дечију заштиту града Београда, Управи за јавне набавке, ГО Земун и Скупштини града Београда /привременом органу/.

                                               

Поводом изнетих излагања, отворена је дискусија.

-И.Ружичић је коментарисао писмо секретара школа из Сурчина о оптерећености секретара школа а у вези са Законом о јавним набавкама, као и о чињеници  да су све школе у прекршају, јер немају лиценцирано лице  за спровођење поступка јавних набавки.

-Директорка Весна Ћирић је указала на проблеме  у вези са поступком јавних набавки електричне енергије.

-Директор Васић је указао на необавештеност службеника  Министарстава финансија  и просвете по питањима  примене Закона о јавним набавкама, а предочено је да су они задужени за иста.Указао је и на нови Правилник о цени рада  који се припрема а којим се предвиђа смањење броја извршилаца, док је с друге стране повећана потреба за лиценцираним лицима  за одређене послове( јавне набавке, безбедност и здравље на раду...)

-Директорка школе за основно образовање одраслих указала је да се на тендере за набавку електричне енергије  нико не јавља, а то продужава период резервног снабдевања електричном енергијом што је много скупље него да се плаћа према утрошеним киловатима.

-Директор Секулић из Ужица је говорио о добром решавању проблема јавних набавки  на начин да се ангажује  један правник за више школа, што је подржала  и колегиница Сања Дограић из земунске Економске школе

-Директор VI београдске гимназије, Раде Зејак,  изнео је предлог  да се Министарству за енергетику  упути допис, са указивањем на  немар и незаинтересованост  радника ЕПС-а ( „Како да радимо по закону ако они оји су обавезни да га спроводе то не раде“). Такође је указао на проблеме око ценуса , упошљавања, преузимања запослених, отказу запослених и тд.

-Директорка из Младеновца је истакла да је „ДДШС“  једини релевантан саговорник  и заштитник  директора. Указала је на проблеме школа са великим бројем одељења- нпр. Школа са 60 одељења има само једног секретара и шефа рачуноводства, а обим посла је далеко већи у школама са мањим бројем одељења.

-Професор Златко Грушановић  је обавестио присутне  да ради у Комисији  за доношење Правилника  о цени услуга  и да је стекао утисак да су позвани да само верификују  предлог који ће смањити  број извршилаца, указавши да „ДДШС“  мора реаговати на ово.

Професор Веселин Вуковић  је подсетио да лице које води јавне набавке  мора имати сертификат, што значи да је и одговоран за тај посао. Уколико школа нема такво лице, директор сноси одговорност.Излаз из ове ситуације он види  у ангажовању Агенција које обављају ту делатност, али се поставља питање- одакле их финансирати.

Овим је исцрпљена дискусија по првој теми.

II ТАЧКА:

Садржај програма обуке и испита за лиценцу  за директоре образовно-васпитних установа

Уводно излагање поднео је председник УО, Иван Ружичић, и дао информације  о досадашњим активностима на изради Садржаја програма обуке  и испита за лиценцу  за директоре,које су саставни део овог записника.

Поштоване колегинице и колеге,

1.Стручни скуп који је одржан 15. марта 2013.године , на овом истом месту бавио сепредлогом програма обуке и садржајем испита за лиценцу за директоре образовно-васпитних установа.Ми смо као ДДШС,изнели предлог како се може решити ово питање,а да то буде у складу са ЗОСОВ,ом и СРОС,ом.Одговорили смо на сва кључна питања која треба да дефинише будући Правилник о програму обуке и садржају испита за лиценцу.Да вас подсетим која су то питања:

 1.1.Садржај програма обуке,који треба да буде у складу са тзв.Стандардима компетенција за директоре образовно-васпитних установа,

 1.2Програм испита, начин и поступак полагања испита,

 1.3.Састав комисије и начин рада,

 1.4.Трошкове полагања испита и накнаде за рад чланова комисије и

 1.5.Изглед обрасца лиценце и начин вођења регистра издатих лиценци.

Укратко, наш предлог је предвиђао да програм обуке има три области (директор као педагошки руководилац, директор као менаџер и развој аутономије школе) и да директори обучавају једни друге т.ј. да се установе директори ментори , на основу јавног позива, који би под одређеним условима, између осталих, изводили обуку.Обуке би биле једнодневне или дводневне зависно од времена које је директор провео на дужности до сада, а могле би их изводити и колеге са Факултета, посебно ову другу област директор као менаџер, т.ј. управљање људским и материјалним потенцијалима школе и локалне средине.

 Наш предлог је био да се сам испит, у виду одбране рада из једне од ове три области обавља у школи у којој директор ради и да комисију чине директор ментор, просветни инспектор из те општине и представник матичне школске управе.Обука и испит би се плаћали, као и за наставнике, са позиције за стручно усавршавање и за испите за лиценце и испит би био за директоре школа бесплатан. Сматрамо да би се на овај начин читав поступак децентрализовао, деполитизовао и професионализовао и да би то вратило достојанство професији директора школе и унапредило образовни систем .

2.После овог нашег скупа, негде у фебруару 2013. НПС је усвојио „Стандарде компетенција за директора установа образовања и васпитања“, који има шест области, 24 стандарда и 103 тзв. индикатора за испуњеност стандарда.Какав је овај документ то је посебно питање, али је важно да оне три области које смо ми предложили као области за могућу обуку директора су практично овим Стандардима раздељени на 6 области и да су прилично сагласни.Такође, је битно да су ови Стандарди полазна основа свега што се ради по питању програма обуке и садржаја испита за директоре образовно-васпитних установа и то се стално мора имати на уму.                     

Негде у новембру 2013, Министар просвете решењем формира радну групу која треба да сачини предлог Правилника о обуци и испиту за директоре образовно-васпитних установа.Поред представника МП, оба Завода у раду те комисије учествују и четири представника ДДШС, колега Дејан Недић и ја, а као наши заменици колеге Милибор Саковић и Владан Ницовић. Ова радна група је до сада одржала 4 састанка, 5.децембра и 18. децембра 2013. и 10. и 24. фебруара 2014.године.Укратко ћу изнети неке предлоге и дилеме до којих је дошла радна група до сада.

         3.Пре свега је констатовано да нема финансијских средстава да се ово питање реши тако што би се направила, као нпр. у Словенији школа за директоре т.ј да се формира институција која би се бавила сталним образовањем и обучавањем директора и која би обављала све у вези испита за директоре школа.Пошто нема услова за то, ако се било шта ради, треба да буде тако да ми сами то радимо са минималним средствима т.ј. да се уклопимо у постојеће начине финансирања и обука и испита за лиценце и да сами једни другима помажемо.У свему овоме своју улогу треба да имају и оба Завода у делокругу свог описа посла.

 На састанцима радне групе су детаљно изложена два званична предлога, предлог ДДШС и предлог Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања. Ова два предлога су у великој мери сагласна и кохерентна. Предлог ЗЗВК иде у правцу да директор сам прави тзв. портфолио са својим доказима о испуњености оних оних 6 области компетенција и 24стандарда, на основу свог рада из претходног периода. У том смислу, обука би била обука заправљење тог портфолија т.ј. за прикупљање „доказа“ т.ј. индикатора, а сам испит, ако би се тако назвао би био нека врста одбране тог портфолија пред комисијом. На задњем састанку радне групе, пре месец дана, изложен је детаљно садржај портфолија т.ј. објашњено је шта то подразумева и шта ту могу бити извори доказа за испуњеност стандарда.

 Предлог наших чланова радне групе је био да се не користи термин портфолио који у нашем језику има сасвим друго значење т.ј ништа не значи у овом смислу и само ствара одбојност.(енглеска реч портфолио, упућује на француску реч портфељ а она означава новчаник или место где се држе менице.Такође,то је и службена торба министра, па отуда „примити портфељ значи постати министар“.Значи, испунити портфолио у случајудиректора значило би постати директор.Ово је моје тумачење онога што се код Вујаклијеможе наћи на стр. 707 у вези термина портфолио).Ми сматрамо да је више у складу са ЗОСОВ-ом да се нпр. каже „Радна биографија са извештајем о раду директора школе са доказима о испуњености стандарда компетнција за директора образовно-васпитних установа“.Без обзира што је ово дужи назив, он се базира на ЗОСОВ-у јер ми иначе сада подносимо извештај о раду, а и много је јасније о чему се ту ради. Не само да је употреба страних речи непримерена према нашем језику,већ треба да ствари постављамо тако да свима буде што јасније оно што се ради или што се од некога захтева.

 Иначе, наш предлог је предвиђао да сваки директор пише рад на тему из оних области и то брани у својој школи, а овај предлог је сличан у том смислу што би сваки директор у својој радној биографији оставио свој печат и печат своје школе.

 4.Дилеме које су остале и које треба решавати у наредном периоду, ако ова радна група настави са радом су следеће:

 4.1.Мислим да се мора потврдити да тај испит у виду одбране „радне биографије“ мора бити у школи кандидата, т.ј. на лицу места и да он не треба „нигде да се носи“, јер и увид у то мора бити у самој школи.Наиме, многи стандарди су тако постављени да неко мора ту у школи да их потврди, а то једино могу бити просветни инспектор из те локалне самоуправе, неко из матичне Школске управе и директор ментор. Ја сам сам вршио анализу за ова 24 стандарда и обично је тако да за отприлике пола захтева директор може и мора сам то да уради, а за остале то мора неко изван школе ко је за то надлежан и има увид у те захтеве.

 4.2.Самим тим директори ментори морају постојати, јер је ово ипак уже стручна ствар за коју је квалификован само онај ко је радио тај посао или ко то сада ради.

 4.3.Треба дефинисати који проценат Стандарда треба да се потврди и докаже да

би одбрана била добра т.ј. да би се испит положио.Мислим, да 100 % испуњеност не може да се постигне никако, јер има део захтева који уопште не зависе од директора и да то треба имати у виду када се одређује проценат успешности.

 

 4.4.Такође се мора узети у обзир да директори који су дуже на дужности морају знати из ког претходног периода важе докази. У том смислу садашње законско решење предвиђа да директор који је изабран а нема положен испит треба да га положи у року од годину дана од дана ступања на дужност т.ј. од доношења Правилника. Ово неће бити проблем за директоре који су на дужности 4 и више година, али онај ко је први пут директор уз све обуке неће моћи све да прикупи у овом року, јер је за то потребна дужа пракса и рад на терену. Зато, можда треба размишљати о томе да се за колеге који су први пут директори у Закону тај рок промени и повећа на бар три године, да би имали праксу иза себе и веће могућности да покажу и докажу испуњеност Стандарда.

Став по питању  прикупљања доказа о раду директора  базиран на Стандардима компетенција  за рад директора  школа, представила је г-ђа Гордана Чапрић, заменик  директора  Завода за вредновање квалитета рада запослених у образовању. Излагање г-ђе Чапрић је саставни део овог записника.

О портфолију
директора школе

Мр Гордана Чапрић

 

Увод

• Идеја постојања портфолија у школама је појавила се 60-тих година, ревитализовала 80 тих година XX века у САД, a у наредних десет година је заживела у многим системима.

• У најширем смислу значења реч портфолио представља начин за “снимање”, складиштење и процену индивидуалних постигнућа ученика у одређеном периоду образовања и односи се на радну фасциклу која садржи разноврсне информације које документују постигнућа ученика.

“Филозофија” портфолија

• Спада у категорију најаутентичнијих облика евалуације.

• Лице врши самопроцену и носи део одговорности за сопствени развој.

• Помера фокус са онога што индивидуа не зна на оно што зна, уз документовање.

• Интегрише квалитативну и квантитативну процену (од рефлексије до физичког доказа).

Шта је портфолио директора?

• Структурирана, пажљиво организована у радну фасциклу, колекција разноврсних информација које документују професионална искуства, узимајући у обзир и резултате које је директор школе постигао стичући знања и вештине кроз разне едукације и сарадњу са колегама.

• Материјализовање радних активности, као конкретан доказ залагања у раду и напретка.

Чему служи?

• да директор директор вреднује сопствени рад, анализира и утврди које компетенције треба да унапреди;

• да планира стручно усавршавање и прати напредак у развоју професионалних компетенција;

• да акумулира и сачува најважније резултате рада и прикаже најбоље примере из своје праксе

• да информише друге о резултатима свог рада

Како изгледа?

∙„Организована“ радна фасцикла

• Има одређену структуру.

• Садржи минимум обавезних делова.

• Огранизује се према одређеним упутствима

Садржај директорског портфолија

• Насловна страна

• Садржај

• Радна биографија и мотивациона изјава

• Корак 1 – Самопроцена

• Корак 2 – План развоја

• Корак 3 – Докази или извор доказа

• Збирка примера добре праксе (тзв. студија случаја)

Корак 1

• Процес самопроцене - директор пролази кроз области и постојеће стандарде компетенција разматрајући степен остварености стандарда (Шта задовољавам или треба да унапредим?)

• Планира област и динамику (Кад ћу постојеће празнине надоместити?).

 

• Ово је почетни корак тако да садржи и верификацију ментора/колеге, евалуатора.

Корак 2

• Одговара на питање Како стићи?/Шта предузети?

• Области развоја/стандард

– Школски контекст

– Подршка колега

– Он лајн курсеви и материјали

– Онлајн заједница за учење

– Семинари

– Подршка ментора

Корак 3

• Рефлексије/извор доказа

• Област

• Развојне потребе

• Преузети кораци

      – Докази утицаја на сопствено понашањe

      – Докази утицаја на школу

• Извори доказа могу бити: сертификати са обука, потврде о учешћу у одређеним радним групама, записници са састанака, награде, брошуре, новинарски чланци, дневник рада, презентације, блогови, видео клипови и сл.

Портфолио као део процеса  лиценцирања

• Портфолио као континуирана обавеза у професионалном развоју директора.

• Портфолио као део испита за лиценцу

(документ за разговор/интервју).

Подсетник

• Ако је школа место где се одвија учење...

• Ако то место подразумева учешће ученика, наставника, ненаставног особља, родитеља....

• Ако сви на овом месту треба да уче, директор као покретач за унапређење мора бити на првом месту...

• Стога је портфолио на приказан начин јединствен доказ његове посвећености.

Хвала на пажњи!

У дискусији која је уследила директор Веселин Вуковић се сложио са  председником УО у ставу да је израз „портфолио“ неприкладан и предложио да се назове –радном биографијом. Вуковић је истакао да је идеја о портфолиу преузета из образовног система САД,  где ја настао крајем 60-тих година прошлог века , а да је тај образовни систем данас превазиђен, што доводи до закључка  да се почиње примењивати  све веће администрирање у образовању а  занематује се основна делатност-образовно васпитни рад са ученицима.

-Председник Скупштине, Дејан Недић, известио је присутне да се „ДДШС“ укључило у случај разрешења  директора средње школе из Бујановца, Новице Манојловића, кога је Школски одбор на незаконит начин  покушао сменити. Позвао је професора Манојловића да се кратко обрати  скупу,  што је овај и учинио и захвалио се Друштву на подршци.

Како није било нових дискусија и предлога, проф. Дејан Недић се још једном захвалио  присутнима  и закључио стручни скуп.

Завршено у 1515часова.

Записничари

В.Ницовић, М. Саковић

Председник УО“ДДШС“
Иван Ружичић, професор

 

ЗАПИСНИК САXII РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА“ДДШС“

 

Седница је одржана у среду, 26. јуна 2013. године, са почетком у 1210 часова, у просторијама Прве  економске школе у Београду. Седници су присуствовали председникУ.О, проф. Иван Ружичић и следећи чланови Управног одбора: проф. Дејан Недић, проф. Томислав Бартолић, проф. Стеван Давидовић,проф. Светислав Младеновић, док су  одсутни проф. Радмило Прокић и проф.Ирена Брајевић. Констатује се да постоји кворум-присутно је 5 од 7 чланова, тако да Управни одбор може пуноважно да ради и одлучује. Седници су присуствовали и чланови „ДДШС“, проф. Милибор Саковић и  проф. Владан Ницовић док седници није присуствовао позвани  проф. Игор Бем. Седницом је председавао председник Управног одбора „ДДШС“, проф. Иван Ружичић, који је отворио седницу и предложио следећи

ДНЕВНИ РЕД

1.       Усвајање записника са XI редовне седнице У.О.

2.       Извештај о посети делегације  „ДДШС“ Друштву равнатеља Словеније  у периоду 2-4. јуни 2013. године

3.       Извештај са припремног састанка  за Другу регионалну конференцију   удружења директора школа Југоисточне Европе у Подгорици , 20-21. јуни 2013.

4.       Питања и предлози

Предложени дневни ред  усвојен је једногласно, без измена и допуна.

 I ТАЧКА:

Записник са претходне седнице усвојен је једногласно, без примедби.

II ТАЧКА:

Извештај  о посети делегације српских директора Удружењу словеначких  равнатеља, који су припремили професори Иван Ружичић и Владан Ницовић, Управном одбору је презентовао председник Управног одбора, проф. Иван Ружичић. Још једном је истакнут значај ове посете и изражена захвалност г-ђи Нивес Почкар и њеном тиму на одлично организованом програму рада  као и срдачном пријему и пажњи која је пратила боравак српске делегације у Словенији.

Управни одбор је усвојио извештај, са предлогом да саставни део истог буду и фотографије из Словеније које би га употпуниле.

 

III TAЧКА:

Извештај о боравку представника  „ДДШС“у Подгорици и о састанку који је посвећен припреми Друге регионалне конференције директора школа Југоисточне Европе поднели су професори Дејан Недић и Владан Ницовић. На основу поднетог извештаја, Управни одбор је разматрао предлоге тема за радионице, који су тражени од стране организатора , како би их уврстили у програм конференције.

Представник директора основних школа, проф. Стеван Давидовић, предложио је да једна од тема буде:“Аутономија школе и наставника  у креирању школског програма(улога директора), док је проф. Ницовић предложио да друга радионица наше делегације име тему: „Утицај директора на стручно усавршавање наставника“.

По овој тачки дневног реда, Управни одбор је једногласно донео

ОДЛУКУ

Да пријави следеће две теме за радионице које би требало уврстити у Програм рада  Друге регионалне  конференције SEE, У Бечићима и Будви, у периоду 3.-5.октобар 2013. године:

1.Аутономија школе и наставника у креирању школског програма(улога директора)

2. Утицај директора на стручно усавршавање наставника

Управни одбор је закључио расправу на ову тему  уз

Закључак

-Да чланови „ДДШС“ по регионима анкетирају чланство о томе ко би чинио нашу делегацију на конференцији у Бечићима и Будви и да до 20. августа 2013. године  доставе списак представника Управном одбору, како би се извршила пријава и резервација смештаја.

-Задужује се проф. Владан Ницовић да предлоге тема проследи шефу црногорске делегације, проф. Радиши Шћекићу.

Управни одбор је такође једногласно донео

ОДЛУКУ

-Обавезују се директори школа да трошкове за котизацију и смештај уплате на рачун туристичке агенције која ће пратити ову посету, док ће превоз организовати самостално.

IV ТАЧКА:

 

Чланови Управног одбора и овог пута су инсистирали на потреби  да се деловање „ДДШС“ представи јавности, да се обавештава Министарство просвете, науке и технолошког развоја као и да се ради на још већем омасовљењу Друштва.

Седница је завршена у 1340 часова.

Записник водио:

Владан Ницовић проф.            

                                                                              Председник  У.О.

                                                                        Иван Ружичић, проф.