ЗАПИСНИК СА  III РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ УО“ДДШС“

Седница је одржана 12.06.2014. са почетком у 1200 часова у просторијама ССШ“Бранко Радичевић“ у Руми. Седници  присуствују  председник  и  следећи чланови Управног одбора: Дејан Недић, Милош Бјелановић, Златко Грушановић, Ибољка Ђокић и Марко Лош, док су оправдано одсутни: Драган Алексић, Роберт Џунић и Сеад Љајић.Такође, седници присуствују Милибор Саковић и Владан Ницовић.

dis1sajt

Седницу је отворио председник УО, Иван Ружичић, и прочитао предложени дневни ред, који је УО усвојио без измена и допуна:

  1. Усвајање записника са II редовне седнице УО
  2. Извештај о посети  делегације Друштва директора школа Словеније Србији
  3. Договор о даљој сарадњи са Друштвом директора школа Словеније
  4. Питања и предлози

РАД

I  ТАЧКА

-Записник са претходне седнице УО усвојен је једногласно, без примедби.

II TАЧКА

-О посети словеначких колега усмено су известили  професори Дејан Недић, Милибор Саковић, Златко Грушановић и  Владан Ницовић.

У периоду 29.-31.05.2014. делегација Друштва  равнатеља и директора школа Словеније реализовала је узвратну посету „Друштву директора школа Србије“.

Чланови делегације обишли су по једну основну и средњу школу  као и предшколску установу, где су се упознали са њиховим системом рада. Такође су посетили  и Економски факултет у Београду као и приватну Гимназију и Универзитет „Сингидунум“. Посебан утисак  на чланове словеначке делегације  оставила је  научно-истраживачка станица  Петница, где им је представљен рад са  посебно талентованим ученицима.

 На крају посете одржан је округли сто  у Првој економској школи у Београду, где је поред представника  оба удружења учешће у раду узео и представник Уније синдиката просветних радника Србије. Основне теме биле су – извођење матуре у обе државе, затим платни разреди и друго...

Закључак округлог стола је да треба продубити  сарадњу оба удружења и то преко партнерског повезивања српских и словеначких школа  као и учешћа  у заједничким пројектима  и конкурисања код европских фондова.

-Председник УО, Иван Ружичић,  захвалио се свим члановима „ДДШС“ који су организовали и учествовали у реализацији  посете словеначких колега , захвалио се и представнику Уније синдиката просветних радника, Јасни Јанковић.

- Такође је известио присутне о утрошку средстава ради реализовања посете, а УО је прихватио његов извештај.

III ТАЧКА

-Владан Ницовић је укратко обавестио УО  о закључцима са округлог стола  одржаног 30.05.2014.  у Првој економској школи у Београду, где је договорено да обе делегације анкетирају  своје чланство и направе базу података о школама које су  спремне за партнерско повезивање и учешће у пројектима у оквиру европских фондова, на начин што би носиоци пројеката  биле словеначке школе а партнери српске.

Председник УО је потом  дефинисао конкретне кораке  ка реализацији ове сарадње, у којој би професор Дејан Недић био задужен за комуникацију са Нивес Почкар а чланови УО  би извршили анкетирање  школа по регионима  о спремности  да учествују у овој сарадњи на тај начин што ће упутити писмо о намерама „Друштву директора школа Србије“ради конкретизовања те сарадње.

М.Саковић је истакао да се пре свих активности  везаних за даљу сарадњу, мора потписати уговор  о сарадњи два удружења и о томе обавестити Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

УО је једногласно донео

ЗАКЉУЧАК

Задужује се професор Дејан Недић да са  Нивес Почкар уговори  радни састанак  у току месец   јула у Љубљани, а чланови УО“ДДШС“  обавезују се да до 27.јуна 2014. направе базу података школа које су заинтересоване за сарадњу (сагласност наставничких већа о сарадњи и писмо о намерама).

          IV ТАЧКА

-Председник УО је известио  да посао око  утврђивања репрезентативности ( број ученика у школама  чланицама ДДШС)  није завршен  и да чланови УО треба да доврше овај посао.

-Извршена је анализа Акционог плана за 2014. годину и констатовано је да су све до сада  предвиђене активности реализоване , изузев активности на перманентном омасовљењу чланства.

-Председник УО је преузео на себе  да конципира  предлоге измена ЗОСОВ-а и исте прикључи предлозима Уније синдиката просветних радника Србије.

-Професор Дејан Недић је известио УО да, на писмо упућено Министру просвете о сарадњи са „ДДШС“, није стигао никакав одговор, уз констатацију да је Министар разговарао са синдикатима, Заједницом гимназија...... а да наше удружење није удостојио разговора.

УО је једногласно усвојио предлог  да се за август 2014. године закаже разговор са Министром просвете, науке и технолошког развоја и да се благовремено припреме теме за тај сусрет.

 Председник УО се захвалио домаћину на указаном гостопримству.

 Седница је завршена у 1430 часова.

Записничар

Владан Ницовић, професор

                                                                                                                         Председник УО

       Иван Ружичић, професор