ЗАПИСНИК СА III РЕДОВНЕ СКУПШТИНЕ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА            ,,ДРУШТВО ДИРЕКТОРА ШКОЛА СРБИЈЕ“Скупштина је одржана 06.12.2013. године у 12 часова у свечаној сали Земунске гимназије.

Скупштини је присуствовало 96 чланова.

     Скупу се са добродошлицом обратио домаћин, директор Земунске гимназије, Милош Бјелановић који је након кратког обраћања присутнима, реч уступио председнику Скупштине Дејану Недићу, директору II економске школе. Дејан Недић је отворио скуп и позвао радно председништво да заузме своје место. Радно председништво чине следећи чланови: Дејан Недић, Иван Ружичић и Наталија Матић.

     Пре преласка на дневни ред присутнима се обратила Љиљана Јовчић, градски Секретар за образовање и дечју заштиту, која је свима пожелела успех на свим пољима и да сваки рад треба бити награђен. Затим је председник Дејан Недић представио Мирјану Међешки Трбук, испред сектора за средње образовање и инспекцијски надзор МП, а у име помоћника министра из тог сектора др. Зорана Костића и начелника за средње образовање Драгана Маринчића.

     Председавајући је затим прочитао телеграме подршке скупу Скупштине од следећих институција:

  • Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања,         директор мр. Драган Банићевић;
  • Школска управа Београд, начелница Гордана Цветковић;
  • Удруга равнатеља директора Словеније, председница Нивес Почкар.
  • Школска управа Моравичког округа, Данило Беодрански, начелник.

Скупу се затим обратио Радиша Шћекић, председник Удружења директора Црне Горе, који је поздравио присутне и пренео утиске са претходног скупа који се одржао у Будви.

Председник Дејан Недић је предложио следећи

ДНЕВНИ РЕД:

1. Извештај о раду Управног одбора између друге и треће Скупштине;

2. Извештај Надзорног одбора за период од 01.01.2012. до 31.10.2013. год.;

3. Измене и допуне Статута ,,Друштва директора школа Србије“;

4. Избор председника Скупштине, чланова Управног одбора и Надзорног одбора.

Сви присутни чланови су једногласно прихватили дневни ред.1. Извештај о раду Управног одбора између друге и треће Скупштине

     Овај извештај поднео је Председник Управног одбора Иван Ружичић,који се детаљно осврнуо на рад Управног одбора из претходно наведеног периода.Потом је Дејан Недић отворио дискусију.      

Затим је директор I економске школе Милибор Саковић обавестио скуп о састављању Тима о нормативу у оквиру 40-то часовне радне недеље по налогу М.П.

     Игор Бем, директор Економске школе из Суботице, поднео је извештај о сарадњи са ESHA-оми о учлањењу  „ДДШС“ у ту међународну организацију.

      Владан Ницовић, директор Економске школе из Чачка, причао је присутнима о стандардима за рад школа и о лиценцирању директора. Предложени су и чланови за радне групе.

Сви присутни чланови Скупштине су једногласно усвојили извештај.2. Извештај Надзорног одбора за период од 01.01.2012. до 31.10.2013. г.

     Овај извештај поднео је Душко Парезановић (члан Надзорног одбора), директор Гимназије из Ивањице. Преко сајта Друштва приказана су два финансијска извештаја за 2012. и 2013. годину са детаљним објашњењима. Извештаји су једногласно усвојени.    3. Измене и допуне Статута ,,Друштва директора школа Србије“

           Владан Ницовић, директор Економске школе из Чачка изнео је предлог УО за измене и допуне Статута ,,Друштва директора школа Србије“. Све је детаљно образложио преко видео презентације.

 

Сходно  чл.14.т.3. и чл.28, на иницијативу УО, Скупштина је донела 
ОДЛУКУ

О измени текста Статута УГ"ДДШС" у чл.8.и чл. 9. на следећи начин:

. У чл. 8. Статута, алинеја 2,после речи:"свако лице које обавља дужност директора" бришу се речи:"школе, помоћника директора или заменика директора", тако да чл.8.алинеја2 пречишћеног текста Статута гласи:
"Појединачни члан Друштва(у даљем тексту:члан) може бити свако лице које обавља дужност  директора предшколске установе, основне или средње школе на територији  Републике Србије, као и лице које обавља дужност директора установе која се бави образовањем." 

. У чл.9.Статута,алинеја 5, после речи:"директора школе",бришу се речи:"помоћника директора или заменика директора"тако да чл.9.алинеја5. пречишћеног текста Статута гласи:
"Престанком вршења дужности директора предшколске установе, основне и средње школе, као и установе која се бави образовањем,члан може и даље остати почасни члан "ДДШС".

Усвему осталом,Статут остаје непромењен и даље ће се примењивати.

 

Измене и допуне Статута су једногласно усвојене.


     4. Избор председника Скупштине, чланова Управног одбора и Надзорног одбора

            Дејан Недић је дао образложење  шта се данас бира по Статуту за Удружење грађана ,,Друштва директора школа Србије“.

             Предложио је да се дају предлози за председника Скупштине и да се о сваком предложеном кандидату да кратко образложење. За председника Скупштине је предложен  досадашњи председник Дејан Недић уз образложење да је своју досадашњу функцију изузетно добро обављао. Предлог је дат на јавно гласање. Сви присутни чланови Друштва су једногласно изабрали председника Скупштине Дејана Недића, са 96 за.

        Новоизабрани председник Скупштине се захвалио на изгласаном поверењу и на избору.

        Затим је председник предочио Регионе Србије и објаснио да по новом изгласаном Статуту, сваки Регион мора имати по два члана за Управни одбор и да треба предложити три члана за Надзорни одбор, по могућству из Моравичког округа, због смањења финансијских трошкова и рационализације истих, јер је и финансијско средиште Друштва у Моравичком округу.

       У паузи која је дата,састанцима Региона руководиће: Милибор Саковић, Владан Ницовић, Света Младеновић и Томо Бартолић. Испред сваког Региона  предложени су следећи чланови:

  • Регион Београд:

Милош Бјелановић и Златко Грушановић

  • Регион Војводина:

Ибољка Ђокић и Марко Лош

  • Регион централна и западна Србија:

Иван Ружичић и Сеад Љајић

  • Регион југоисточна Србија:

Роберт Џунић и Драган Алексић.

 

Председник Скупштине  је отворио дискусију и предложио да се изабере  8 чланова Управног одбора , како је дато у предлозима по регионима. Предлог је изгласан са 96 гласова за. Нико није био против и уздржан.

За Надзорни одбор предложени су: Душко Парезановић, Радмило Прокић и Славољуб Николић.

      Председник Удружења грађана ,,Друштва директора школа Србије“ Дејан Недић се захвалио скупу  и најавио је следећу прву седницу новог Управног одбора ,, ДДШС“ за конституисање, избор председника УО, конституисање Надзорног одбора  и избор председника Надзорног одбора и за доношење Акционог плана за 2014. годину , 17. децембра у Чачку. На ову седницу биће позвани и досадашњи чланови Управног одбора.

     Скуп је затворио домаћин,  директор Земунске гимназије, Милош Бјелановић који се захвалио присутнима и позвао их на послужење.
  У Земуну, 6.12.2013.                                                                     

                                                                                          Записничар:

                             Биљана Грујовић,педагог Земунске гимназије