ИЗВЕШТАЈ

са Првог стручног скупа у организацији „ДДШС“ који је одржан 23. марта 2012. године у Првој београдској гимназији у Београду, са темом „Економичнији, ефикаснији и уређенији образовни систем у Србији“


         Скупу је присуствовало 62 директора из основних и средњих школа у Србији, чланова „Друштва директора школа Србије“. Скуп је почео у 1210 часова обраћањем Председника Скупштине „ДДШС“ професора Дејана Недића, директора Друге економске школе из Београда. Скуп је поздравио и домаћин скупа, професор Александар Андрејић, директор Прве београдске гимназије.

Радно председништво скупа су чинили: професор Дејан Недић, професор Ирена Брајевић, директорка Осме београдске гимназије и заменик председника УО „ДДШС“ и професор Иван Ружичић, директор Гимназије у Чачку и председник УО“ ДДШС“ који је медијатор скупа.

У уводном излагању Иван Ружичић је говорио о циљевима УГ“ДДШС“ и начинима реализације тих циљева. Истакнуто је да, поред две до сада одржане редовне Скупштине, „ДДШС“ по члану 6. свог Статута може и треба да се бави и организовањем стручних скупова, кроз које ће се радити на афирмацији Друштва и на унапређењу образовног система у Србији. Такође је наглашено да ће сви предлози и решења која се данас дефинишу бити својина „ДДШС“ и да ће оно у наредном периоду са њима наступати према образовним институцијама, локалним самоуправама и јавности Србије, са циљем реализације основних идеја „ ДДШС“.

Иначе, у наредном периоду „ДДШС“ ће се у складу са чл. 9. “Правилника о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника“ (Сл. Гласник РС бр.13/2012) од 24.02.2012, квалификовати за организовање стручних скупова у складу са овим Правилником и у сарадњи са Заводом за уџбенике и Универзитетом Сингидунум са којима су већ обављени прелиминарни договори. Овај стручни скуп није пријављен Заводу за унапређење образовања и васпитања зато што је скуп заказан 23.02.2012.године, а Правилник је објављен 24. 02.2012.године.

У својству медијатора скупа, Иван Ружичић је предложио да у првом делу иду реферати и излагања која су пријављена за овај скуп, а да у другом делу иду дискусије о свим излагањима и предлози за даљи рад.

Излагања на скупу су имале следеће колеге:

- професор Џунић Роберт, директор ОШ“Краљ Петар I“из Ниша,

- професор Дејан Недић, директор Друге економске школе из Београда,

- професор Милорад Ђондрић, директор ШОСО „1.новембар“ из Чачка,

- професор Мирослав Мандић, директор ОШ “Свети Сава“ из Чачка,

- професор Милибор Саковић, директор Прве економске школе из Београда,

- професор Иван Ружичић, директор Гимназије у Чачку,

- професор Веселин Вуковић, директор Техничке школе са Новог Београда,

- професор Ирена Брајевић, директор Осме београдске гимназије.

Реферати свих излагача налазе се у прилогу овог извештаја.

У другом делу скупа, најпре је колега Дејан Недић критиковао медијске наступе директорке „Дрво арт“ школе из Београда у вези испита за лиценцу за директоре школа који су потпуно другачије интонирани од онога што је овде излагао колега Роберт Џунић.

Слободан Влатковић је указао на проблем плаћања комуналних услуга у Београду и непотребне трошкове за тзв. одржавање градских топлотних подстаница у Београду.

Колега Марко Лош се интересовао за судбину предлога „ ДДШС“ за повећање додатка за директоре школа са 20% на 30% и питања о тзв. родитељском динару и финансирање по ученику.

Лепосава Ивановић предлаже да се код Уставног суда покрене питање законитости мировања радног места директора школе само у првом мандату, јер су директори школа одређени као функционери , а за функционере не важе овакве ограничавајуће одредбе.

Емилија Чолак предлаже да се за следећи састанак обавезно позову медији. Драган Миленковић предлаже да он организује промоцију „ ДДШС“ у Врњачкој Бањи.

Колега Жељко Стаменковић похвално се изразио о самој идеји оснивања „ДДШС“.

Небојша Здравковић предлаже УО да одреди приоритете и да УО “ДДШС“ и сви чланови Друштва раде на томе.

Милош Милановић поставља питање колико нови Закон о забрани пушења у школском простору угрожава безбедност ученика, с обзиром да су они сада за време одмора на улици, ван школског простора.

Снежана Дачић подржава идеју о организовању „ДДШС“ и поставља питање оправданости законског решења по коме мишљење о кандидатима за директора школе дају сви запослени, а не само наставничко веће.

Веселин Вуковић предлаже да се обавезе наставника убудуће дефинишу на годишњем нивоу, јер би то резултирало повећаном нормом за наставнике чији се наставни програм реализује 32 наставне недеље и то би довело до значајних уштеда у целом систему.

Председавајући скупа је закључио скуп уз констатацију да ће извештај са овог скупа са свим рефератима бити објављен на сајту „ДДШС“ и да ће служити УО “ДДШС“као смернице за рад у наредном периоду. Скуп је завршен у 15 05 часова.

Прилог:

Реферати излагача:

Милибор Саковић

Дејан Недић

Иван Ружичић

Душко Парезановић

Веселин Вуковић

Мирослав Мандић

Роберт Џунић


Записник сачинио:

Иван Ружичић, председник УО“ДДШС“