ЗАПИСНИК

СА  VII   РЕДОВНЕ И IV ИЗБОРНЕ СКУПШТИНЕ „ДДШС“

Скупштина је одржана  13 децембра 2019. године  са почетком  у 1200 часова у Техничкој школи „Нови Београд“ на Новом Београду. Скупштину је отворио председник, Дејан Недић, и поздравио све присутне. Пре почетка рада, уручио је пригодне поклоне  дугогодишњим директорима школа и члановима Друштва који ускоро одлазе у пензију: Веселину Вуковићу и Милану Жегарцу док Стеван Давидовић из оправданих разлога није присуствовао Скупштини.

Потом је председник Скупштине поздравио госте: Александра Пајића, специјалног  саветника Министра просвете; Петра Бошковића, представника Министарства одбране; Драгана Филиповића,  начелника Школске  управе Београд;  Живадина Дмитрића, већника општине Гроцка;   Андреја Безјака,  представника „ Tesla Software“ и Љиљану Бегенишић, новинара „Вечерњих новости“.  У име гостију,  Александар Пајић се обратио скупу, захвалио на добродошлици и пренео поздраве Министра просвете. Истакао је да се  „ДДШС“ бори за  струку и образовање, директори школа се бирају као експерти и око 80% успешности  школе зависи од директора. Друштво добро  ради, окупља велики број директора, а квалитет  образовања се ставља на прво место.

 Председник Скупштине је посебно поздравио новопримљене  чланове и  нарочито указао на  значај омасовљења чланства у региону Војводине.  Предложио је  радно председништво у саставу: Иван Ружичић,  Роберт Џунић и Дејан Недић и тај предлог је једногласно усвојен.

 Потом је прочитао предложени

Дневни ред:

  1.        Усвајање записника са претходне седнице Скупштине „ДДШС“ од 23.3.2018.године
  2.        Извештај о раду  Управног одбора између шесте и седме Скупштине;
  3.        Извештај Надзорног одбора о финансијском пословању за период 1.1.2018. – 31.12.2018. године;
  4.        Измене Статута „ДДШС“;
  5.        Избор  Председника Скупштине“ДДШС“ и чланова Управног одбора;
  6.         Питања и предлози

Предложени дневни ред је једногласно усвојен.

Дејан Недић је констатовао да од 541 члана скупу присуствује  153 чланa „ДДШС“, тако да  по чл. 17. Статута постоји кворум и Скупштина може  пуноважно да ради и одлучује.

I  ТАЧКА:

Записник са  VI редовне Скупштине  одржане 23.3.2018.године на Тари једногласно је усвојен.

II  ТАЧКА:

Извештај о раду УО  између VI и VII редовне Скупштине поднео је Иван Ружичић. Прилог:Извештај

Извештај о раду УО „ДДШС“ од 24.марта2018. до 13.децембра 2019.

 

Поштоване колегинице и колеге,

Садашњи  Управни одбор „ДДШС“ изабран је на V редовној и III изборној Скупштини која је одржана у Чачку, 6.децембра 2016. године. Управни одбор, по чл. 21. нашег Статута, руководи радом Друштва и , између осталог, подноси извештај о свом раду Скупштини. Подсећам вас да је VI редовна  Скупштина  одржана на Тари, 23. марта 2018. године у оквиру програма Седмог стручног скупа и тада је једна од тачака дневног реда био извештај о раду УО у периоду од 7.12.2016. до 23.3.2018.Из тог разлога овај извештај о раду се односи на период  од 24.марта 2018. до 13. децембра 2019. године.

Иначе, у овом  трогодишњем мандатном периоду  одржано је  14 седница УО,  а такође смо извршили замену  два члана који су изабрани у УО  на V Скупштини. Наиме, пошто је колега  Златко Грушановић у међувремену прешао на дужност директора ЗУОВ-а, на предлог колега из региона Београд, у рад УО је укључена  колегиница Бранка Ивковић Петронић, директорка Музичке школе „Невена Поповић“из Гроцке. Такође, уместо колеге Сеада Љајића, који више није директор Економско трговинске  школе у Новом Пазару, у рад УО је укључен колега Ермедин Дуран, директор Економске школе из Пријепоља. Тиме смо постигли, да у раду и активностима  УО, увек имамо  9 чланова, а такође када год имамо  седнице УО позивамо колеге  из града у коме се одржава седница  да присуствују  седницама  УО  и учествују у раду. Ако се зна  да у раду УО веома активно  учествују колеге  Милибор Саковић, директор Прве економске  школе из Београда и колега Владан Ницовић, директор Економске школе из Чачка, иначе сада наш представник у НПС, онда се види  да у раду седница УО  увек директно учествује  15 – ак чланова  и то нам знатно олакшава рад.

Такође, оно што треба да се зна јесте, да УО  на завршној седници у календарској години, доноси план рада за наредну годину  и тај план рада је основ свих наших активности и те су активности у складу са оним што су циљеви рада Друштва, који су одређени у нашем Статуту.

У том смислу, у овом извештају  поћи ћу хронолошким редом , односно од активности УО после Седмог стручног скупа који је одржан на Тари од 22. до 24. марта 2018.

Добар део активности  УО  ишао је  у правцу решавања  кључног проблема  који је уочен на VI Скупштини, а односи се на примену  фамозног чл. 124.ЗОСОВ –а, који је, по мишљењу  многих директора, био усмерен против  директора школа и за нас понижавајући и дестимулативан.Предлог за измену тог члана, који смо усвојили и дефинисали  на Скупштини, доставили смо МПНиТР, и иако смо имали њихова уверавања да ће измене ЗОСОВ –а ићи почетком 2019. године, морали смо помагати колегама који су у овом периоду, док је  чл.124. био на снази, добијали  решења о именовању. Мислим да смо то успешно радили, а када је ЗОСОВ у том делу  измењен, статус директора  васпитно – образовних установа је враћен у оквире како би то требало да буде  формално   правно.

Што се тиче међународне сарадње, у периоду од 14. до 16.јуна 2018.године наша делегација је учествовала на  редовној Скупштини ESHA-е, нашег европског удружења, у Амстердаму. У делегацији су били  Иван Ружичић и Владан Ницовић и између осталог активно учествовали  у раду и подржали колегиницу  Барбару Новинец из Словеније, која је од октобра  2018. и званично постала  председница ESHA-е.

У другој половини 2018. године, поред рада на омасовљењу Друштва, активно смо учествовали  у многим комисијама  које је формирало  МПНиТР о чему постоје извештаји   у записницима са седница  УО који су објављени на нашем сајту. Када већ помињем записнике са  седница УО,  морам да нагласим да смо се  као УО договорили  да не чекамо  следећу седницу  УО  и званично усвајање записника, већ да одмах по одржавању седнице  урадимо записник, проследимо га члановима УО  и када се они с тим сагласе или нешто допуне одмах записник објављујемо на сајту Друштва, да би били актуелни и директно пренели  информације и одлуке свим члановима.

Што се тиче плана рада  за 2019. годину, он је донет  на седници УО  од 11. децембра 2018. године. Као главни задатак  у првој половини  2019. године била је припрема  и организација Осмог стручног скупа , који је одржан на Тари, у хотелу „Оморика“ од 21. до 23. марта 2019. године. Благовремено је извршено  обавештавање чланова, одређене теме и предавачи и  мислим да је све успешно организовано. УО је усвојио  извештај о  реализацији  и сигурно је да са таквим  скупом, бар једном годишње, треба наставити.Као  једна од тема за размишљање, нарочито после стручног скупа 2018, када смо заједно са  МПНиТР  и ЗУОВ-ом на скупу организовали редовну обуку за директоре школа и вртића у склопу процедуре за стицање лиценце за директоре – је да и у наредном периоду треба наставити  сарадњу  са МПНиТР  и ЗУОВ-ом  по том питању, с обзиром да још велики број директора није практично ни започео процедуру  и да све то треба да се убрза  и заврши успешно.Ми смо спремни да организационо и технички  заједнички радимо  на томе  са колегама  из МПНиТР и ЗУОВ –а у обостраном интересу.

Иначе, у другом кварталу ове 2019. године, Друштво је активно учествовало  на позив ЗУОВ-а  у комисијама које су имале задатак  да сачине програм обуке  за директоре који би трајао 4 дана и програм за on -  line обуку.Тај задатак је успешно завршен  у августу и прва група  директора из Београда, њих око 120 је похађало први део програма обуке 27. и 28. новембра ове године у Београду. Тај програм обуке није био по новом програму, али очекујемо да ће врло брзо тај нови програм бити примењен у укупној обуци од 4 дана радионичарског рада и 9 дана on -  line.Мислим да ће реализација обуке за стицање лиценце  за директоре  образовно – васпитних установа  бити велики задатак свих нас  у 2020. години, заједно са колегама из МПНиТР и ЗУОВ-а.

Иначе, на позив  Министра просвете од 3. јуна 2019. године предложили смо и члана радне групе за признавање  претходног учења, која анализира досадашњи концепт  признавања претходног учења у оквиру Закона о  националном оквиру  квалификација.

Једна од главних активности у другој половини године је била организација учешћа  наше делегације  на V регионалној конференцији удружења директора школа југоисточне Европе у Скопљу од 28. до 30. октобра 2019. Најпре је, 3. и 4. маја 2019. године организован припремни састанак  у Скопљу  на којем су наше удружење представљали  Председник Скупштине и Председник УО. Извештај о томе дат је у  записнику са седнице  УО која је  одржана 27. маја ове године у Београду.

На самој регионалној конференцији  наша делегација је имала 52 члана  укључујући 2 представника МПНиТР  који су на наш предлог представили колегама из других држава  наш концепт стицања лиценце за директоре образовно – васпитних установа. Извештај са ове конференције  је разматрао УО  и усвојио на  XIV  седници која је одржана 29. новембра ове године у Тршићу и он је саставни део записника са те седнице.

У јулу ове године на захтев колега  из гимназија, који су чланови „ДДШС“, хитно смо тражили састанак  у МПНиТР   у вези тешкоћа у реализацији реформских корака  у гимназијама. Састанак је одржан  15. јула ове године,  а извештај са тог састанка је већ 16. јула  био на сајту „ДДШС“. Наше активности по овом питању нису завршене и на седници УО која је  одржана 29. новембра у Тршићу поново је питање реформе гимназија и њене  даље реализације разматрано и оно ће бити једна одглавних обавеза  новог УО у наредном периоду.

У новембру ове године главне активности чланова  УО  су биле усмерене  на организацију  ове Скупштине  и обавештавање чланова о томе. Мислим да смо све активности из Акционог плана рада  за ову годину у великој мери остварили,  а о детаљима свих активности може бити речи у дискусији о овом извештају.

Поштоване колегинице и колеге,

Наше удружење је основано у августу 2009, а прва седница УО  је одржана  15. децембра 2009.  Навршило се 10 година рада  и постојања  нашег удружења и ако би требало направити  неки резиме , могло би се рећи следеће:

  •     - Од почетних  40 чланова, сада имамо  541 члана,  што је вишеструко повећање, али наш циљ што се тиче омасовљења треба да буде бар 50% директора школа и вртића, а то је близу 1000 чланова. То је циљ коме треба тежити у наредном периоду;
  •     - Што се тиче статуса удружења, мислим да смо свој циљ испунили,  јер смо препознати у  Закону и активни смо партнери  МП и других образовних институција. Сада треба  у том статусу  дати пуни  допринос унапређењу  нашег  образовно – васпитног система;
  •     - Мислим да је у овом претходном периоду  потврђено да је  идеја стварања  једног оваквог  удружења  била потпуно оправдана  и да су циљеви добро постављени. У наредном периоду  морамо пронаћи начин  да се што више наших чланова  директно или индиректно  укључи у рад Друштва, јер је то највећи капитал који имамо.

 

Желим посебно да се захвалим  свим члановима УО  и свима вама на ентузијазму и енергији , коју поред  свих ваших редовних обавеза  улажете у рад нашег Друштва. Полазећи од тога да смо сви ми  у просвети слуге  знања и напретка нашег  друштва и државе, наша мисија је да увек подржавамо достојанство  наших професора, наставника, учитеља и васпитача и да их храбримо да сви заједно остварујемо своје снове  и радимо на васпитању  и образовању  наше деце и ученика.

То је једини и прави начин  да директори школа и вртића  постану и да се потврде као институције и основ квалитета рада  наших школа.

 

-Владан Ницовић, члан НПС-а  као представник „ДДШС“, поднео је  извештај о свом раду у том органу. Истакао је да је одржано  28 седница  у периоду од  марта 2018. до данас; да је највећи део седница  био посвећен усвајању планова и програма учења за основну школу и први и други разред гимназије, али и резултатима  pisa тестирања, медијској писмености, ИОП-у, националном оквиру квалификација...... Позвао је чланство да  узме активног учешћа у коментарисању достављених материјала, као и  сугерисању нових тема и указивању  на проблеме са којима је потребно  упознати НПС.

-Милош Бјелановић, као члан тима  Министарства ПНиТР за лиценцирање директора, упознао је  присутне  са  активностима  у обукама директора, нагласивши  значајну улогу  Друштва  у спровођењу  обука у наредном периоду, јер је потребно да у кратком  временском периоду, преко 1000 директора прође обуку  која се састоји  из два пута по два дана непосредне обуке и 9 дана   on line обуке. На тај начин  би директори  стекли услов да пријаве испит за лиценцу, а потом, израдом истраживачког рада и портфолиа, стекли услов да пред Комисијом стекну  и лиценцу.

-Дејан Недић се још једном осврнуо на значајан допринос Друштва у измени чл. 124.ЗОСОВ –а. Говорио је о свом раду у Комисији  за праћење Правилника о извођењу екскурзија.

               - Веселин Вуковић  је истакао проблем који школе имају  са средствима која остварују издавањем простора у закуп,  јер постоји  уредба према којој се та средства  морају пренети  у буџет РС, или градски буџет а при том школама  недостају средства  ѕа измиривање сталних  трошкова,  ѕанављање опреме, стручно усавршавање наставника.У    дискусији  о овом питању је донета одлука –да једна група београдских директора састави писмо  у име „ДДШС“  са предлогом да средства од закупа и даље остану у целини или делимично  школама, јер су она нужна за  свакодневно  функционисање школа.

Дејан Недић је отворио дискусију о изнетим извештајима и како није било пријављених за дискусију , ставио је све  извештаје на гласање.

Поднети  извештај је усвојен са 153 гласа ЗА, нико ПРОТИВ, нико УЗДРЖАН.

III ТАЧКА:

Извештај о финансијском пословању  поднео је председник Надзорног одбора , проф. Душко Парезановић, директор ивањичке гимназије.  Финансијски извештај који је достављен  чланству у прилогу, детаљно је коментарисао и посебно  указао на стање уплата чланарине.Предложени извештај о финансијском пословању стављен је на гласање.

Извештај о финансијском пословању за 2018.годинује усвојен са 153 гласа ЗА, нико ПРОТИВ, нико УЗДРЖАН.

 

Потом се за реч јавио председник УО, Иван Ружичић са предлогом да се  убудуће чланарина уплаћује одбијањем од зараде , у износу 0,3% нето плате месечно.На овај начин би се чланарина редовно уплаћивала сваког месеца – на садашњем нивоу плата то би износило око 230 динара месечно а на годишњем нивоу око 2700 динара. Потребно је да чланови Друштва, директори школа  издају налог  рачуноводству своје школе. На тај начин би се постигла редовност у измиривању чланарине.Ово би важило од 1.1.2020.

Марија Милетић је дала предлог да се  и даље настави са уплатом  чланарине у апсолутном износу а да се на Скупштини одреди висина уплате.

После дискусије у којој је учествовало више чланова Друштва,  Дејан Недић је ставио на гласање  ова два предлога и како се већина присутних изјаснила за први предлог, Скупштина је већином гласова  донела

ОДЛУКУ

Да се од 1.1.2020.чланарина за „Друштво директора школа Србије“ уплаћује одбијањем  од зараде у износу  од 0,3% нето плате месечно.

Обавештење о томе и упутство биће прослеђено свим члановима до 31.12.2019.да би се почело са применом од 1.1.2020.

Због организације  рада Скупштине, Дејан Недић је предложио измену редоследа тачке 4 и 5 у дневном реду, тако да се одмах прешло на тачку 5.

V ТАЧКА:

Роберт Џунић је изнео  предлог УО  да Дејан Недић буде кандидат за председника Скупштине  у новом мандату и свој предлог образложио  залагањем и радом Дејана Недића у три претходна мандата. Дејан Недић је прихватио кандидатуру а пошто није било других предлога, предлог УО је стављен на гласање.

Одлука о избору Дејана Недића за председника Скупштине донета је једногласно, са 153 гласа ЗА, нико ПРОТИВ, нико УЗДРЖАН.

Дејан Недић се захвалио на  указаном поверењу а потом је позвао  представнике региона(за регион Београд – Милош Бјелановић, за регион западна и централна Србија –Владан Ницовић, за регион Војводина –Витомир Радак, за регион југоисточна Србија – Роберт Џунуић) да организују избор чланова Управног и Надзорног одбора по регионима,  а да после паузе известе Скупштину о предложеним члановима.

После паузе, представници региона  су прочитали предложене кандидате и то:

-регион Београд – Милош Бјелановић и Бранка Ивковић – Петронић за УО а Весна Ћировић за НО;

- регион западна и централна Србија –Иван Ружичић и Ермедин Дуран за УО, Душко Парезановић за НО,

- регион југоисточна Србија-  Драган Алексић и Роберт Џунић за УО,  Тугомир Цветковић за НО,

- регион Војводина – Томислав Бартолић и Јасмина Пастоњицки за УО,  Жељко Стаменковић за НО.

Наведени предлози стављени су на гласање и  усвојени су са 153 гласа ЗА, нико ПРОТИВ, нико УЗДРЖАН.

Честитајући новоизабраним  члановима Управног и Надзорног одбора, Дејан Недић је најавио  Прву седницу УО у новом сазиву за 23.12.2019. године у Земунској гимназији.

IV ТАЧКА:

Са предлозима измена Статута  „ДДШС“  чланове је упознао  Иван Ружичић и образложио предложене измене и допуне од стране УО:

 -У чл. 2, на крају става 5, после речи: „ Своју делатност Друштво остварује  на  територији  Републике Србије, додати:“ организовано  у 4 региона и то: Регион Београд ( Град Београд); Регион Војводина ( западно – бачки округ,  северно – бачки округ, јужно –бачки округ,  сремски округ, северно –банатски округ, средњобанатски  округ и јужно –банатски округ); Регион  централна и западна Србија ( мачвански округ, колубарски округ, златиборски округ, моравички округ,  рашки округ, расински округ, шумадијски округ, подунавски округ, поморавски и браничевски округ) и Регион  југоисточна Србија ( Косово и Метохија, топлички округ, јабланички округ,  пчињски округ, пиротски округ, нишавски округ,  зајечарски округ и  борски округ).

- У члану 16. после става 1 додати нови став:

“Кандидата за председника Скупштине може предложити и сваки члан „ДДШС“  који испуњава обавезе члана  Друштва  из члана 10. овог Статута, уз 30 потписа  чланова „ДДШС“ , које доставља УО“ДДШС“  најраније 60, а најкасније  30 дана  пре истека мандата председнику Скупштине. Сваки предлог, без обзира  ко га даје, за председника Скупштине , мора бити образложен и садржати план  рада за мандатни период са биографијом кандидата.“

 - У члану  17, став 1 – брисати и заменити новим ставом:

„ Скупштина  пуноважно одлучује  када је на седници  присутно најмање  по 20 чланова из сваког региона или 100 и више чланова „Друштва директора школа Србије““.

- У члану 18,  после речи – „заказује се нови“ брисати „седам“ и заменити са „ за најкасније 15 дана“.

Образложење: Статут у члану 18. предвиђа  нову седницу Скупштине када нема кворума за 7 дана, а у члану 16. се каже   да се Скупштина заказује најмање  10 дана пре планираног почетка, па се овде предлаже рок од 15 дана  да би се постигао рок из чл.16   за заказивање  Скупштине.

- У члану 19., после става  3 додати став 4:

5.1. „ УО  на првој конститутивној седници  у новом сазиву , из реда чланова  УО  бира председника  УО  већином гласова  присутних чланова, уколико има кворум за рад, тј. најмање 5 присутних чланова  УО.  Председник УО не може бити председник Скупштине ДДШС."

     5.2. Додати нови став 5:

                 „ Кандидата за члана  УО из  региона  предлажу чланови „ДДШС“  из одређеног региона                  на изборној Скупштини. Кандидата за члана УО  из региона  може предложити сваки члан „ДДШС“  најраније  60, а најкасније  30 дана, пре истека  мандата УО, уз прикупљених  20 потписа чланова  „ДДШС“  из тог региона  који испуњавају обавезе  члана  Друштва  из члана 10. овог Статута, и тај предлог достављају  председнику Скупштине  најмање 20 дана  пре истека мандата УО“.

        5.3.Додати   нови став 6:

                   „ Уколико неком  члану УО  у току  трајања  мандата  УО  престане  основ чланства  у „ДДШС“ или из неког другог разлога не може да  обавља  дужност члана УО,  УО може да предложи да  други члан „ДДШС“  из тог региона , који испуњава обавезе  члана  Друштва  из чл. 10. овог Статута, настави да врши дужност члана  УО до истека мандата.  УО одлуку доноси  на редовној Скупштини  УО,  а обавештава  Скупштину „ДДШС“  на првој следећој Скупштини“.

          5.4. Досадашњи став 4 постаје став 7;

                 Досадашњи став  5 постаје став 8;

                  Досадашњи став 6 постаје став 9;

                  Досадашњи став 7 постаје став 10.

- У члану 22, став 2 – бројку 3 заменити са 4.

 

Уследила је дискусија.

Раде Зејак је предложио  да се чл. 19. Статута  измени, предложивши  да се постојећи модел регионалног УО прошири  са по  једним представником   предшколских установа, једним представником специјалних школа и  једним представником уметничких школа.  Мишљења је да би се на тај начин  поправио  рад Друштва у смислу квалитета и бољег умрежавања.

Против  проширења броја  чланова УО  на овај начин изјаснили су се : председник УО, Иван Ружичић, Срђан Клиска, Милибор Саковић и Роберт Џунић,  указавши да ово није  струковно удруживање директора, да ово није  удружење образовно – васпитних установа већ удружење директора  који су по регионалном моделу  изабрани  да заступају  све проблеме  на које наилазе  у свом раду. Такође су изнели  да у будућем  раду УО и Друштва, треба оформити и  оснажити тимове , који би се бавили  специфичностима установе  из које директор долази.

 Раде Зејак је  тражио да се његов предлог  стави на гласање, што је и учињено. За његов предлог  су гласала 4 члана, док су сви остали библи против.

Дејан Недић је ставио на изјашњавање предлог измена Статута које је утврдио УО на седници од 29.11.2019. Тај предлог је једногласно усвојен.

VI  ТАЧКА:

- Драгојле Секулић је указао на појаву  насиља над школама од стране родитеља. Мишљења је  да Друштво треба  да се озбиљније бави овом проблематиком.  Такође, родитељски динар  не би требало да се посматра као буџетски динар.

Дејан Недић је по првој теми рекао, да ће се „ДДШС“ позабавити  питањем утицаја  родитеља на дешавања у школи, а по питању родитељског динара, да ће овај став бити тешко прихваћен од стране МПНиТР.

- Раде Зејак је рекао да регионални чланови Друштва треба да  прослеђују  бази  сва питања која се решавају  на УО Друштва. Поставио је питање – зашто су питања везана за  проблеме реформе гимназија упућена заједници гимназија, која већ годинама уназад не функционише а нису упућена Министарству просвете.

Дејан Недић је истакао да је природно да први корак на решавању питања велике оптерећености ученика   I  и   II разреда  гимназије буде усмерено ка  Заједници  гимназија, а  уколико она не буде реаговала, Друштво ће се обратити МПНиТР и обавестио чланове Скупштине да су истовремено упућени дописи у вези примене реформе у гимназијама и Заједници гимназија Србије и МПН и ТР.

У даљем току рада Скупштине, као теме су истакнуте: притисци медија  по  питању насиља у школама, велики број  анонимних пријава,  одсуство медија на Скупштинама Друштва,  проблеми дневница за екскурзије.

Дејан Недић се захвалио свим учесницима дискусије и рекао да ће сви дати предлози бити разматрани на УО  и да ће  многи од тих предлога  бити уврштени у дневни ред стручног скупа који ће се у марту 2020. године одржати на Тари,  у периоду 18 -20. март 2020.године.

Скупштина је завршена у 1505 часова.

Записничар
_______________________
            Живка Чернох

             
                                                                                                                                                             
         Председник Скупштине

                                                                                                                   _________________________________                  

                                                                                                       Дејан Недић, дипл.економиста