Извештај са VII стручног скупа у организацији УО“ДДШС“

Тара, хотел „Оморика“ од 22. до 24. марта 2018. године

 

Овај скуп је имао 279 учесника и до сада је најмасовнији скуп који је УО“ДДШС“ организовао. На скупу је узело учешће и 42 директора основних, средњих школа и вртића који нису чланови „ДДШС“ тако да је скоро половина чланова „ДДШС“ била присутна на овом скупу.

Целокупна организација скупа је координирана са Министарством просвете и планирано је да цео скуп буде посвећен обуци и припреми за обуку директора образовно – васпитних установа. У том смислу, после пленарног рада у коме су сви учесници упознати са системским решењима за обуку директора и стицање лиценце за директоре, рад је био у две основне групе. У једној групи су били директори школа и вртића који су по позиву МПНиТР имали у 6 блокова, подељено у 3 групе, укупно скоро 11 радних сати обуке у смислу припреме за испит за лиценцу за директоре образовно – васпитних установа.

У другој групи су били директори по позиву Друштва директора, који су поред упознавања са системским решењима по питању лиценце за директоре и присуства на VI редовној Скупштини „ДДШС“ имали прилику да се упознају са начином и захтевима који су пред директорима у процесу стицања лиценце.

Посебан печат целом скупу дала је VI редовна Скупштина „ДДШС“, пошто је идеја УО била да се искористи овај скуп и да се чланство детаљније упозна са радом УО од 7.12.2016.године и да се анализирају актуелна питања. Једно од питања које је детаљно анализирано на Скупштини је и тумачење чл. 124. ЗОСОВ-а, које је важна новина за директоре. Општи је утисак да су нова решења у том члану нејасна и на неки начин понижавајућа за директоре и могу бити дестимулативна за рад директора. Усвојен је предлог који је достављен МП за хитну измену тог члана, као и чл. 154. који је супротан суштини улоге коју директор треба да има. Посебно се апелује на МП да у међувремену , док се не изврше измене поменутих чланова, изнађе начин да се ублаже њихове негативне последице.

Користимо посебну приликуда се захвалимо свим колегама из МП, ЗУОВ-а и ЗЗВК који су били предавачи на врло успешним и корисним темама за рад директора образовно – васпитних установа. Сигурно је и овај скуп потврдио да је неопходна даља сарадња и заједнички рад МП и оба Завода са „ДДШС“, јер је то прави пут и начин да постигнемо заједнички циљ, а то је квалитетније образовање и побољшање целог система.

Посебно се захваљујемо Агенцији „Rubicon travel“из Београда на професионално и стручно обављеном делу посла за који су они били задужени на овом скупу.

Још једном се потврдило да су овакви скупови потребни и корисни свима и у том смислу са оваквим скуповима треба наставити. У том смислу, у истом термину и за 2019. годину у акционом плану рада УО треба предвидети VIII стручни скуп са темом коју треба дефинисати до краја ове календарске године.

  1. април 2018.

                                                                                                    Управни одбор „ДДШС“