Записник са VI редовне Скупштине „ДДШС“ одржане на Тари, хотел „Оморика“, 23. марта 2018. године

 

Скупштина је почела са радом у 910 сати и одржана је у конференцијској сали хотела „Оморика“. Скупштину је отворио професор Дејан Недић, председник Скупштине који је поздравио све присутне чланове Скупштине и госте и посебно подсетио на историјат пет претходних Скупштина. Посебно је поздравио присутне представнике МПН и ТР и представнике ЗУОВ-а и ЗЗВК и позвао г-дина Милоша Благојевића   да се обрати скупу у својству специјалног саветника Министра просвете.

У радно председништво Дејан Недић је предложио Милоша Бјелановића, члана УО; Ивана Ружичића, председника УО и себе, као председника Скупштине. Констатовао је да од 513 чланова „ДДШС“ Скупштини присуствује 154, тако да по члану 17. Статута постоји кворум да Скупштина ради и пуноважно одлучује.

Предложио је следећи ДНЕВНИ РЕД:

1.       Отварање Скупштине и обраћање председника Скупштине;

2.       Извештај о раду УО у периоду од 7.12.2016. до 20.3.2018;

3.       Извештај Надзорног одбора о финансијском пословању за период 1.1.2016.- 31.12.2017;

4.       Представљање гостију скупа;

5.       Питања и предлози.

Пошто је једногласно са 154 гласа ЗА,усвојен дневни ред који су чланови добили у позиву за Скупштину, Дејан Недић је закључио прву тачку и прешао на другу тачку дневног реда и дао реч председнику УО,Ивану Ружичићу, да поднесе извештај о раду УО у периоду од 7.12.2016. до 20.3.2018.године.

Председник УО је детаљно известио Скупштину о свим активностима УО у претходном периоду. По завршетку излагања председника УО, Дејан Недић је отворио дискусију о овом извештају.

Милош Бјелановић је говорио о својим активностима и комисији МП за израду Правилника за обуку и стицање лиценце за директоре образовно – васпитних установа.

Владан Ницовић је говорио о раду комисије за ревизију спољашњег вредновања где је члан у својству представника „ДДШС“.

Професор Роберт Џунић је говорио о активностима региона југоисточна Србија и две регионалне конференције које су чланови УО из тог региона организовали у овом периоду.

Милибор Саковић је говорио о раду комисије за ђачке задруге.

Дејан Недић је говорио о активностима региона Београд и посебно о контактима са Министарством просвете. Посебно се осврнуо на „најновији“ проблем у вези примене чл. 124. ЗОСОВ-а на директоре образовно – васпитних установа који су изабрани по новом Закону и састанак који је у среду, 21. марта 2018. одржан у Министарству просвете. Учесници у дискусији по овој теми су истакли да је нејасно шта је предлагач желео оваквим решењем у ЗОСОВ-у у чл. 124. посебно што је потписивањем посебног уговора са органом управљања директору неизвестан статус по питању сваког боловања дужег од 30 дана, затим по питању минулог рада, права на јубиларну награду.... Било је мишљења да је решење из чл. 124. усмерено против директора школа и понижавајуће за њих и сасвим дестимулативно за директоре школа.

После дуже дискусије Дејан Недић је формулисао предлог за измене чл. 124. који ће „ДДШС“ доставити МП за хитне и најављене измене ЗОСОВ-а. Док се измене не ураде, чланови Скупштине су апеловали на МП да се до тих измена изнађе решење које неће понижавати и дестимулативно деловати на директоре који су или ће у међувремену бити изабрани по новом ЗОСОВ-у.

Такође је указао и на нелогичности у чл. 154. постојећег ЗОСОВ-а и предложене су хитне измене и допуне и тог члана.

По завршетку дискусије, Дејан Недић је ставио на гласање предлог о усвајању извештаја о раду УО у периоду од 7.12.2016. до 20.3.2018. и он је једногласно усвојен са 154 гласа.

Прелазећи и отварајући трећу тачку дневног реда, Дејан Недић је дао реч професору Душку Парезановићу, председнику Надзорног одбора „ДДШС“. Он је детаљно упознао чланове Скупштине са финансијским извештајима за 2016.и 2017. годину, који су сви чланови добили у материјалу за ову Скупштину. По завршетку излагања је отворена дискусија. У дискусијама је истакнуто да половина чланова редовно плаћа чланарину, а да остали не плаћају чланарину ни на један од предложених начина од стране Скупштине. У том смислу је Управном одбору сугерисано да у наредном периоду један од задатака буде и апеловање и активирање пасивних чланова да активније учествују у раду „ДДШС“ и плаћању чланарине.

Четврта тачка: У оквиру представљања гостију скупа, представљена је агенција B2B Support и њихов сајт „radno pravo“, као и колегиница Рада Ракочевић која је представила наставна средства и учила за инклузију за ученике и школе и часопис „Питања и одговори.“

У оквиру тачке 5. дневног реда,указано је на текуће проблеме који се односе на : заснивање радног односа за помоћно особље, на проблем оправдања изостанака ученика од стране лекара, на проблеме код тзв. проширене делатности школе и на све већи проблем недостатка наставника математике, физике, енглеског, немачког језика..........

После завршетка ове, пете тачке дневног реда, Дејан Недић је у 1115 закључио ову VI редовну Скупштину“ДДШС“   и најавио VII редовну и IV изборну Скупштину за децембар 2019. године када истиче мандат садашњем УО и председнику Скупштине.

23. март 2018.

Записник водио:

Владан Ницовић, професор