ПРОГРАМ VII СТРУЧНОГ СКУПА У ОРГАНИЗАЦИЈИ „ДДШС“,

                    ТАРА, ХОТЕЛ „ОМОРИКА“, 22-24. МАРТ 2018. „Директор – основ квалитетне школе“

 

Четвртак, 22. март 2018.

       Време

Активност

Место одржавања

Активност

Место одржавања

Активност

Место одржавања

ГРУПА ПО ПОЗИВУ ДДШС

ОБУКА ДИРЕКТОРА ПО       ПОЗИВУ   МПНИТР

Сала 1

Сала 2

Сала 3

1200 – 1400

Регистрација учесника

Рецепција хотела

1400 – 1515

Ручак / Ресторан

1530 – 1600

Отварање скупа,обраћање руководства ДДШС и  поздравни говор представника МПНТР-а

Конференцијска сала

1600 – 1700

Представљање системских решења за обуку директора и стицање лиценце за директоре (члан Тима за обуку директора)

Конференцијска сала

1700  – 1730

Пауза

1730  – 1930

 

1. Лидерско деловање директора у функцији развојa установе (излагач Јасмина Ђелић)

Конференцијска сала

ПРВИ БЛОК прва група

ПРВИ БЛОК друга група

ПРВИ БЛОК трећа

група

од 2000 

Вечера / Ресторан

                                                                                                

                                                                                                         Петак, 23. март 2018.

 

до 845

Доручак / Ресторан

900 – 1100

 

2. Редовна Скупштина „ДДШС“

Конференцијска сала

ДРУГИ БЛОК прва група

ДРУГИ БЛОК друга група

ДРУГИ БЛОК трећа група

1100 – 1130

Пауза

       

1130 – 1330

 

3. Истраживање образовно-васпитне праксе у функцији припреме испита за лиценцу за директоре (излагач Оливера Тодоровић)

Конференцијска сала

ТРЕЋИ БЛОК

прва група

ТРЕЋИ БЛОК друга група

ТРЕЋИ БЛОК трећа група

1330 – 1445

Ручак / Ресторан

1500 – 1630

 

4. Рад директора у стручним телима и тимовима

5. Инструктивно-саветодавни рад директора у функцији развоја установе (излагачи Биљана Лајовић и представник ЗВКОВ)

Конференцијска сала

ЧЕТВРТИ БЛОК прва група

ЧЕТВРТИБЛОК друга група

ЧЕТВРТИ БЛОК трећа група

1630 – 1700

Пауза

       

1700 – 1830

 

6. Улога директора у процесима самовредновања у установи (излагачи В. Шапоњић и Љ. Симић)

Конференцијска сала

ПЕТИ БЛОК

прва група

ПЕТИ БЛОК друга група

ПЕТИ БЛОК трећа група

2000  0100

Свечана вечера / Ресторан

                                                                                                          Субота, 24. март 2018.

     до 900

Доручак/Ресторан

900 – 1030

 

7. ДДШС - рад по регионима

8. Акциони план рада ДДШС за 2018.

Конференцијска сала

ШЕСТИ БЛОК прва група

ШЕСТИ БЛОК друга група

ШЕСТИ БЛОК

трећа

група

1030 – 1100

Пауза

1100 – 1230

Подела сертификата и затварање скупа                     конференцијска сала