ЗАПИСНИК, СА СКУПШТИНЕ УГ“ДДШС“, ОДРЖАНЕ 19.11.2010.г У ЧАЧКУ

Скупштина почела са радом у 1200.

Поздравну реч имао председник Скупштине „ДДШС“ Владан Ницовић, том приликом исказао добродошлицу Помоћнику министра за средње образовање господину Богољубу Лазаревићу, начелнику Моравичког округа Дарку Домановићу, начелнику школске управе Чачак Данилу Беодранском, директору Регионалног центра за стручно усаврша-вање запослених у образовању Жељку Папић, господину Слободану Павловић запосленом у Национално просветном савету министарства просвете, представнику Уније синдиката Леонарду Ердељи, представницима СОЧ-а Радовану Кувекаловић и Драгану Матијевић, професору Др Милораду Унковић са Високошколске установе Сингидунум, затим директору Академије за пословну економију у Чачку Душану Петровић, као и свим члановима и онима који ће то тек постати.Искористио прилику да се захвали радницима Угоститељског предузећа „Морава“.  Оправдано одсутни: професор Др Радовоје Митровић, Желимир Попов помоћник министра за основно образовање,Гордана Чапрић и Милан Бошковић, директор Гимназије «Јован Јовановић Змај»Др Радивоје Стојковић ___________________ , Вигор Мајић, Јованка Тешановић из Зрењанина, Олга Николић (Просветни преглед), Радојка Ђорђевић члан УО «ДДШС».

Затим је председник Скупштине отворио седницу  Скупштине УГ«ДДШС» са следећим  Дневним редом:

 1.      Извештај о досадашњем раду «ДДШС»

 2.      Професионални и материјални статус директора школа у Србији

 3.      Избор органа УГ «ДДШС»

 -         Председника Скупштине

 -         Чланова УО «ДДШС»

 -         Председника УО и заменика председника УО «ДДШС»

 -         Надзорног одбора «ДДШС»

 4.      Договор о раду за наредни период.

  Дневни ред је једногласно усвојен без измена и допуна.

 

 1. Извештај о досадашњем раду удружења поднео Иван Ружичић, директор Гимназије у Чачку. У свом излагању дао осврт на активности које су до сада предузете.
14.07.2009 године на Активу директора основних и средњих школа Моравичког округа, одржаном у Гучи предложеноо је да се оснује Друштво директора школа Србије.Затим је већ 28.08.2009.г одржана оснивачка Скупштина у РЦ Чачак.Друштво је регистровано као Удружење грађана, а формално правни поступак окончан децембра 2009.године.Управни одбор друштва састао се више пута, 15.12.2009.године, 26.04.2010.г друга седница и 09.11.2010.г.Обзиром да је скупштина првобитно планирана за месец јуни,процена Управног одбора је да крај предходне школске године, због активности око уписа и због реизбора великог броја колега није право време, па је одржавање исте померено за 19.11.2010.године.На седници Управног одбора , одржаној 09.11.2010.године усвојен је пословник о раду и дневни ред и термин одржавања Скупштине. Како наводи Иван Ружичић, до овог тренутка, по Статуту удружења, приступило је путем приступница, како је верификовао УО, 63 члана.Данас је тај број порастао на 75 чланова. Удружењу су приступили колеге из 20 градова, а највише из Моравичког округа.

На рачуну Удружења има 44.937,00 из чега закључујемо, да је поред донације СОЧ-а чланарину уплатило свега 18 школа. Од трошкова удружење је издвојило: 3000,00 хиљаде динара за израду завршног рачуна, затим такса од 1000,00 динара Агенцији за регистрацију и трошкови платног промета.
Након исцрпног извештаја председник  Скупштине је позвао присутне да ако желе дискутују , обзиром да се нико није јавио за реч, председник је констатовао да је Извештај у целини УСВОЈЕН.

После усвајања извештаја присутнима су се обратили:
Најпре помоћник министра просвете за средње образовање господин Богољуб Лазаревић, који је изразио своје велико задовољство што је узео учешћа на оваквом скупу.Изнео да су активности Министарства просвете усмерене на израду уредбе о коефицијентима које узимају у обзир врсту и величину школе, профиле... Позитивно оценио овакво удружење.
Затим господин Дарко Домановић начелник Моравичког управног округа у свом обраћању поздравио присутне као и саму идеју да се организује удружење. Истом приликом препоручио присутнима да се активности усмере на развијање менаџерских способности директора.
У свом обраћању начелник Школске управе Данило Беодрански исказао само речи хвале за оснивање удружења и нагласио да појединачно деловање нема ефекта већ само преко групе, удружења. Истакао, да треба у активности укључити и дечије вртиће и домове ученика. Присутне обавестио да из контакта са колегом из Лепосавића има информације да су и из тог дела Србије заинтересовани за чланство у УГ «ДДШС», што ће им , наравно бити омогућено.
Такође и господин Слободан Павловић из Националног просветног савета има позитивне реакције на удружење.
Представник Уније синдиката Леонардо Ердељи на скупу изјавио да је нашој земљи преко потребан стабилан образовни систем, тј. да свако има одговорност према свом послу, као и потребу да држава увећа бригу за целокупан систем школства.
Представник високог образовања професор Др Милорад Унковић у име Универзитета Сингидунум  изјавио да ако у држави нема квалитетног образовања нема ни напредка. Подржава идеју да се статус директора мора остварити кроз промену прописа.
Присутне поздравио и Душан Петровић директор Академије за пословну економију.
Председник Скупштине Владан Ницовић се захвалио на обраћању и позвао присутне да пређу на дугу тачку дневног реда. Професионални и материјални статус директора школа у Србији је  уређен чланом 5. Статута «ДДШС».Реч дата Срећку Албић директору Машинско саобраћајне школе у Чачку. Изразио жаљење што ово удружење није постојало 1993. године када је он сам био у синдикату и када се борио за побољшање услова рада у просвети.Овим удружењем помоћићемо и министарству и синдикатима. Треба само направити механизам да се од локалне самоуправе узме више за иновације у настави.Браните своје ставове, будите само јединствени.
За реч се затим јавио Миодраг Протић из Новог Сада представник синдиката, истиче да је преко потребно да се изврше измене  Закона о основама система образовања и васпитања у делу који регулише статус директора да радно место чека, састав Школских одбора, да се просветна инспекција «врати» у оквир Школских управа. Истакао да је јако битно да директор и синдикат делују заједно.
Слободан Павловић из Националног просветног савета изјавио да се реформа Основне школе завршава школском 2014/2015. када се планира дефинитивна верзија опште матуре.
Овој дискусији се прикључио и Иван Ружичић наводећи да је срамно да директор има 20% додатак, помоћник директора 10%, док запослени који је синдикални руководилац има 12% ако је и  разредни старешина још 4%. Захтевао је од присутних да дају конкретне предлоге за побољшање професионално материјалног статуса директора тј. да се ово удружење наметне и активно учествује у решавању тог питања. Друга битна ствар је Испит за директора, а срамна је одлука да трошкове тог испита плаћа директор из сопствених средстава.
Владан Ницовић истиче, поређења ради,да у Немачкој директор «почетник» има 2.701,38 Е, а колега директор пред пензију 6.166,26Е плату.
Драган Ковачевић директор Прехрамбене школе у Чачку на све ове коментаре колега жели да дода проблем запослених у образовању, који нису заштићени у погледу повреда, болести које наступе у току рада, није за рад у одељењу. Шта с њима? Такође навео проблем стручног усавршавања, затим проблем у квоти коју издваја локална самоуправа  за материјалне трошкове, сматра недовољном, истакао да се струка не бави образовањем.
На ово излагање надовезао се и Леонардо Ердељи тврдњом да синдикат поседује «папир» ММФ и тврди да има 10000 запослених технолошког вишка.
За реч се јавио и Видојко Цветковић директор Економске школе из Пирота, и том приликом изјавио да је апсолутно сагласан с излагањем колега Ковачевића и Ружичића.
Колега Милорад Ђондрић директор специјалне школе из Чачка, у просвети ради 20 година.Иза себе има низ трофеја које су освојили ученици ове школе на разним међународним такмичењима , истакао специфичност рада с децом са посебним потребама. Наводи да увођењем инклузије у редовне школе ризикујемо пуно и у погледу те деце и у погледу спремности коега да после само два дана обуке крену у рад с таквом децом.
Бошко Мојсиловић директор техничке школе из Ивањице изнео велики значај овог удружења , позвао присутне да са овог скупа крену јасни и прецизни захтеви свим партнерима у просвети.Тражимо право да се питамо!
Веселин Вуковић директор Техничке школе из Београда жели да нагласи да је идеја о формирању оваквог удружења кренула раније и да је Ирена Брајовић директор Економске школе из Београда, заговорник те идеје, али се ипак тада ништа није конкретно урадило.Сматра да је ово удружење, како наводи «Крем Српског школства» и да и треба тако да делује.
Низ нелогичности у нашој основној школи изнео је и Живота Каровић дугогодишњи директор ОШ «Др Драгиша Мишовић» нпр. Савет родитеља даје сагласност на избор уџбеника које је изабрало Наставничко веће, састав Школских одбора, примедбе на НПС у вези са завршним испитом за матуру на завршетку основне школе.
Љиљана Јевремовић, директор Економске школе из Горњег Милановца дала предлог да се из овог удружења делегира један директор када се буде мењала уредба о коефицијенту, и лично сматра да директор треба да има у старту 50% већу плату од осталих.
На све коментаре председник Скупштине је додао да је ова дискусија изнедрила море проблема с којима «ДДШС» треба да се бори. Овим излагањем је исцрпљена и друга тачка дневног реда.

 У оквиру треће тачке реч узео Иван Ружичић, изнео да је идеја о формирању овог удружења потекла  је од директора школа Моравичког округа и да се њима дугује захвалност за учешће у УО од самог почетка.Сада када је удружење постало бројније је тренутак да се прошири на ширу територију. Предлог је да се, иако није истекао мандат (по Статуту), разреши дужности председник УО и сви чланови. Предлог је једногласно прихваћен. Нови Управни одбор броји седам чланова и то председник Скупштине, председник Управног одбора и пет чланова и предлог је да Чачак, Горњи Милановац, Ивањица, Ниш, Војводина делегирају по једног директора док би Београд  предложио два члана.
Председник Скупштине Владан Ницовић се повлачи с те функције због функције председника заједнице Економских школа Србије на коју је недавно изабран.
Присутни су се једногласно сложили и приступило се предлагању нових чланова.
Присутни  директори с територије града Београда дали су предлог да Председник Скупштине буде Дејан Недић, директор
II Економске школе у Београду и Ирену Брајовић, директора VIII Београдске гимназије.
Предлог С територије фрада Ниша је Светислав Младеновић, директор Медицинске школе.
Директори Ивањичких школа су предложили Стевана Давидовића, директора ОШ «Милинко Кушић», а из Горњег Милановца директора Основне школе Радмила Прокића.
С територије Војводине предложен је Томо Бартолић, директор Економске школе из Кикинде, а директори школа  града домаћина Скупштине предлажу Ивана Ружичића, директора Чачанске Гимназије.

На основу свега изнетог одлучује се једногласно:
Председник Скупштине «ДДШС» Дејан Недић
Председник Управног одбора Иван Ружичић
Заменик председника УО Ирена Брајовић

Чланови: 1. Светислав Младеновић

              2. Стеван Давидовић

              3. Томо Бартолић

              4. Радмило Прокић.

Председник Скупштине предложио , присутни једногласно прихватили да Надзорни одбор остане у саставу:

 1.      Мирослав Мандић, директор ОШ «Свети Сава» Чачак

 2.      Драган Петровић, директор Техничке школе из Горњег Милановца

 3.      Душко Парезановић, директор Гимназије из Ивањице.

Четврта тачка је обједињена и без коментара усвојена: што се тиче договора о даљем раду сваки члан има обавезу да шири активности овог удружења.

Новоизабрани председник Скупштине Дејан Недић, изразио захвалност присутнима за указано поверење, позвао све на заједнички ручак и закључио седницу Скупштине у 1530  часова.


Записник водила

Гордана Каранац,
директор ОШ «Божо Томић»

                                                                                                Председник Скупштине

                                                 Владан Ницовић,директор
                                              Економске школе Чачак