ЗАПИСНИК СА X РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА“ДДШС“

Седница је одржана у уторак, 26. фебруара 2013. године, са почетком у 15 часова, у просторијама Економске средње школе“Боса Милићевић“ у Суботици. Седници су присуствовали председник У.О, проф. Иван Ружичић и следећи чланови Управног одбора: проф. Дејан Недић, проф. Томислав Бартолић, проф. Светислав Младеновић, док су  одсутни проф. Радмило Прокић, проф. Стеван Давидовић и проф.Ирена Брајевић. Констатује се да постоји кворум-присутно је 4 од 7 чланова, тако да Управни одбор може пуноважно да ради и одлучује. Седници су присуствовали и чланови „ДДШС“, проф. Милибор Саковић  и проф. Владан Ницовић. Седницом је председавао председник Управног одбора „ДДШС“, проф. Иван Ружичић, који је отворио седницу и захвалио се директору Средње економске школа „Боса Милићевић“, проф. Игору Бему, на гостопримству за одржавање ове седнице као и састанка Управног одбора „ДДШС“ са активом директора основних и средњих школа  Суботице.

Иван Ружичић је  предложио следећи

ДНЕВНИ РЕД

1.Представљање „ДДШС“Активу основних и средњих школа Суботице

2.Припрема стручног скупа заказаног за  15.03.2013. године

3.Извештај о раду регионалних повереника  за претходни период

4.Питања и предлози

Предложени дневни ред  усвојен је једногласно, без измена и допуна.

 I ТАЧКА:

Председник Скупштине и председник Управног одбора „ДДШС“ упознали су присутне директоре основних и средњих школа Суботице са историјатом настанка „ДДШС“, програмским циљевима и активностима чланова „ДДШС“. У дискусији која је следила акцентовани су проблеми са којима се сусрећу у свом раду директори школа: статус директора, ниске зараде, лиценца за рад директора школа, неучествовање у преговорима синдиката са Министарством просвете и тд...
Овај састанак искоришћен је да се позову сви директори на стручни скуп који ће се одржати 15. марта 2013.у Београду, на коме би требало да се искристалише став „ДДШС“ о стандардима компетенција директора школа, програм обуке и начин стицања лиценце за рад директора школа.

После паузе прешло се на рад Управног одбора .

II TAЧКА:

Председник УО је упознао чланове УО о детаљима договора ректора Универзитета Сингидунум, проф. ДР Милована Станишића, и представника „ДДШС“ о уступању простора Универзитета за одржавање стручног скупа као и о реализацији могућности уводног предавања професора Сигидунума о питањима управљања и руковођења системима у образовању.

Председник УО је предложио да се после тога присутни укратко упознају са радом Друштва и да најави тему стручног скупа –Садржај програма обуке и садржај програма испита за дозволу за рад (тј. лиценцу)за директоре школа. Представљање стандарда компетенција за рад директора  поверили би Владану Ницовићу  и  члановима Комисије за израду стандарда . Ово би био и увод у расправу по овом питању. Резултат овог стручног скупа би требао да буде јасно дефинисан став Друштва по питању стандарда компетенција, програма обуке и стицања лиценце за рад.

Председник УО је предложио да се на стручни скуп позову представници Министарства просвете, што је УО једногласно прихватио.

Такође је предложено да се закључци са стручног скупа представе и Одбору за просвету у Скупштини Републике Србије као и члановима Националног просветног савета.

III ТАЧКА:

Председник Супштине „ДДШС“, професор Дејан Недић, известио је о активностима чланова Друштва у Београду и као најзначајнију навео је састанак београдских директора основних и средњих школа са градским секретаром за образовање. Састанак је одржан у Првој економској школи и од 87 директора било је присутно 52, а тема је била -Кашњење материјалних трошкова. Резултат овог скупа је да су у року од 5 дана све школе добиле заостала средства.

Такође, после 5 година, почело је и финансирање стручног усавршавања наставника београдских школа и уговорени су редовни састанци, на свака 2 месеца, директора школа са градским секретаром.

Проф. Томислав Бартолић известио је УО да је заједно са проф. Игором Бемом из Суботице организовао регионални састанак директора економских школа на коме је извршено представљање развоја школа у области економије, права, администрације, трговине, туризма и угоститељства. На  истом скупу упознали су присутне о активностима „ДДШС“ и позвали их да присуствују данашњем састанку. Такође су обавестили присутне о корацима које предузимају за организовање сличног састанка са директорима вршачких и новосадских школа.

Професори Иван Ружичић и Владан Ницовић о својим активностима око уговарања стручног скупа у просторијама Универзитета Сингидунум известили су у претходној тачки.

IV ТАЧКА:

        ∙  Председник УО  је предложио да делегацију „ДДШС“ на састанку ESHA-е у својству посматрача у Амстердаму чине професори Дејан Недић И Игор Бем. УО је једногласно донео следећу

ОДЛУКУ

да делегацију „ДДШС“  која ће присуствовати  на редовној ESHA конференцији (Еuropean School Headsmaster Association) у Амстердаму 5. и  6. априла 2013. у својству посматрача и са циљем  да припреми учлањење „ДДШС“ у ESHA-у, чине:

1.Дејан Недић, професор, директор Друге  економске школе из Београда и председник Скупштине „ДДШС“ и

2.Игор Бем, професор, директор Економске средње школе „Боса Милићевић“ из Суботице и члан „ДДШС“.

∙    Председник Скупштине је известио о позиву словеначких колега  да наша делегација посети Љубљану и предложио је да ту делегацију чине сви чланови Управног одбора као и професори Саковић и Ницовић, што је Управни одбор прихватио . Посета би се реализовала у периоду од 3. до 6. јуна 2013. На наредној седници УО ће се ближе дефинисати детаљи ове одлуке.

∙     УО је разматрао Извештај о финансијском пословању УГ“ДДШС“ за 2012. годину и једногласно донео следећу

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о финансијском пословању Удружења грађана „Друштво директора школа Србије“за 2012. годину, са следећим показатељима:

-укупни приходи....................................................374604.42

-укупнирасходи.................................................... 278084.89

Неутрошена новчана средства на крају 2012............ 96519.53

∙   Председник УО је известио УО , да  је због недостатка финансијских средстава, раскинут уговор о раду са пословним секретаром  који  за сада волонтерски обавља овај посао и да ће се обновити  кад  се за то створе услови, пре свега обезбеђивањем средстава од  донација.

УО се једногласно сагласио са овим предлогом председника УО.

∙  Професор М. Саковић је упознао УО са молбом члана „ДДШС“, професора  Д. Томића, директора Економске школе из Ваљева, да упозна чланове УО  са чињеницом да је изложен притисцима у свом граду од стране политичких структура који иду у правцу његовог смењивања са места директора школе.

Седница је завршена у 16 30 часова.

Записник водио
        Владан Ницовић, проф. 

                                                                                                                          Председник Управног одбора
Иван Ружичић проф.