ЗАПИСНИК СА IX РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА“ДДШС“

Седница је одржана у четвртак, 24. јануара 2013. године, са почетком у 1115 часова, у просторијама Друге крагујевачке гимназије у Крагујевцу. Седници су присуствовали председник У.О, проф. Иван Ружичић и следећи чланови Управног одбора: проф. Дејан Недић, проф. Томислав Бартолић, проф. Радмило Прокић, док су оправдано одсутни проф. Светислав Младеновић, проф. Стеван Давидовић и проф.Ирена Брајевић. Констатује се да постоји кворум-присутно је 4 од 7 чланова, тако да Управни одбор може пуноважно да ради и одлучује. Седници су присуствовали и чланови „ДДШС“, проф. Милибор Саковић  и проф. Владан Ницовић. Седницом је председавао председник Управног одбора „ДДШС“, проф. Иван Ружичић, који је отворио седницу и захвалио се директору Друге крагујевачке гимназије, проф. Мирољубу Јоксимовићу, на гостопримству за одржавање ове седнице као и састанка Управног одбора „ДДШС“ са активом директора основних и средњих школа  Крагујевца.

Иван Ружичић је  предложио следећи

ДНЕВНИ РЕД

1.Извештај са Прве регионалне конференције удружења директора југоисточне Европе која је одржана у Сарајеву од 22. до 24.новембра 2012. године
2.Анализа реализације акционог плана за 2012. годину.
3.Предлог Акционог плана за 2013. годину
4.Стручни скуп у организацији „ДДШС“, универзитета Сингидунум и Завода за уџбенике из Београда
5.Учешће  делегације „ДДШС“ на редовној ESHA конференцији у марту 2013. у својству посматрача
6.Питања и предлози

Предложени дневни ред  усвојен је једногласно, без измена и допуна.

 I ТАЧКА:

Извештај са регионалне конференције у Сарајеву поднео је председник Скупштине Друштва, проф. Дејан Недић. Он је нагласио да је делегација имала 16 чланова  из 13 Градова и Општина у Србији; да је о учешћу делегације на овој конференцији писменим путем обавештено Министарство просвете, науке и технолошког развоја , 14. новембра 2012. године, уз достављен списак свих учесника делегације „ДДШС“; да су посебно остварени контакти са удружењем из Словеније; да је добијен позив да 2 представника нашег Друштва , у својству посматрача, присуствују редовној конференцији ESHA-e у Амстердаму у марту 2013; да је наша делегација оставила изузетан утисак  а најатрактивније предавање је имао професор Иван Ружичић, на тему „Економичнији и ефикаснији образовни систем и финансирање образовног система  и статус и улога директора школа“. Договорено је да се наредна регионална коференција одржи у Црној Гори 2013. а у Дубровнику  2014.у организацији „Удруге Хрватских Средњошколских Равнатеља“. Појаснио је да је ESHA удружење директора школа Европе и да је проф. Стојковић раније учланио Заједницу гимназија у ово удружење...

Професор Ницовић је указао на примедбу помоћника министра Костића да Министарство није обавештено о одласку делегације у Сарајево и да је неопходно ову дилему отклонити у првом разговору са Костићем.

Проф. Недић је понудио да  он лично однесе примерак копије обавештења у Министарство и преда „на руке“, а председник Управног одбора је објаснио да је обавештење за  Министарство  просвете, науке и технолошког развоја сачињено и заведено под бројем 29.од 14.11.2012.године , а помоћнику министра Костићу је послато преко начелника школске управе у Чачку.

Председник Управног одбора је известио да ће 2015. године Србија бити домаћин регионалне конференције у Београду, у организацији „Друштва директора школа Србије“. Рекао је да само Словенци имају школу за равнатеље и лиценце, док Хрвати имају истоветну слику као ми. У Босни је слично, а како је у Црној Гори видеће се кад их посетимо. Констатовано је да има доста заједничких проблема  због чега је важно да се директори удружују.

М.Саковић је дао сугестију да се у Извештај са регионалне конференције у Сарајеву дода списак чланова делегације, између осталог због промоције Друштва и увида у равномерну заступљеност чланства, што је Управни одбор прихватио и донео

ЗАКЉУЧАК

Извештај са Прве регионалне конференције асоцијација директора/равнатеља основних и средњих школа југоисточне  Европе у Сарајеву , од 22. до 24.11. 2012. године, допунити списком чланова делегације и објавити на сајту „ДДШС“.

II TAЧКА:

Иван Ружичић је анализирао појединачно активности из Акционог плана за 2012. годину и констатовао да је до 16. Јануара 2012. године завршено усвајање закључака  са Друге редовне Скупштине Друштва; да је реализована посета Новом Пазару-било је присутно 14 директора основних и средњих школа; да је стручни скуп реализован у марту 2012. године; што се тиче гостовања у медијима, били смо присутни колико смо могли. Једино није реализована Трећа редовна-изборна Скупштина планирана за другу половину новембра  и почетак децембра, због обавеза око припреме конференције у Сарајеву  и одложена је за 2013.годину, што је договорено на VIII седници у Ивањици. Коментаришући омасовљење чланства, рекао је да смо писали на око 200 адреса и да није било већег омасовљења; да се директори појединачно јављају-да ли чекају смене; да многи не знају за Друштво; да Друштво сада броји око 240 чланова...

В.Ницовић је подсетио да се око 30 % директора у Србији  налази у в.д. стању, а И.Ружичић је рекао да је 25% директора у мандату у чланству  и то су пре свега директори већих школа. 

М.Саковић је питао да ли је написан извештај о реализацији  Акционог плана за 2012. годину, после чега је Управни одбор донео следећи

ЗАКЉУЧАК

Обавезују се председник Скупштине и председник Управног одбора „ДДШС“ да сачине писани извештај о реализацији Акционог плана за 2012. годину и исти презентују Скупштини „ДДШС“ ради усвајања. Усвојени писани извештај о реализацији Акционог плана  за 2012. годину објавити на Сајту „ДДШС“.

М.Саковић је рекао да је, поред овога, потребно припремити за Трећу редовну Скупштину Друштва   да се чланство изјасни о приступању ESHI-чланство се по Статуту Друштва мора изјаснити по овом питању. Тек тада би, после статуса посматрача, могли да стекнемо право на пуноправно чланство у ESHI.

Овај предлог професора Саковића Управни одбор је једногласно усвојио.

III ТАЧКА:

Председник Управног одбора је анализирао једну по једну тачку Акционог плана за 2013. годину , констатујући да се на овој седници већ реализује прва активност  по новом Акционом плану, а то је одржавање IX седнице Управног одбора  и представљање Друштва  активима крагујевачких основних и средњих школа.Констатовао је да  се друга и трећа активност из Акционог плана  за 2013. годину односе на припрему и реализацију стручног скупа  планираног за месец март; да је следећа активност сарадња са Министарством просвете,Заводима, Саветима и тд.која ће се перманентно одвијати у календарској  2013.години; да је једна од активности присуство у својству посматрача  конференцији  ESHA-e  у Амстердаму; даље, учешће директора школа у изради  концепта испита  за лиценцу директора школа; затим, учешће на Другој регионалној конференцији  директора школа у Будви, као и сарадња са удружењима из Словеније, БиХ. Следећа активност  би била –припрема и одржавање  Треће редовне и изборне  Скупштине  „ДДШС“у новембру; омасовљење чланства-због чега треба посетити нове градове; прикупљање финансијских средстава. Председник је потом питао присутне за евентуалне допуне Предлога Акционог плана.

Професори Бартолић и Прокић ставили су акценат на омасовљење чланства, са конкретним предлозима да се следећи састанци Управног одбора  одрже у Суботици, Пожаревцу и другим градовима, по истом принципу  као што је реализована ова посета Крагујевцу.

По овој тачки дневног реда, Управни одбор је једногласно донео следећу

ОДЛУКУ

Усваја се Акциони плана рада УО“ДДШС“за 2013. годину, како је дат у предлогу за ову седницу.

Управни одбор је једногласно донео следећи

ЗАКЉУЧАК

Календарску 2013.годину промовисати као годину омасовљења чланства „ДДШС“.

IV ТАЧКА:

Председник Управног одбора је подсетио на припрему и реализацију  Првог стручног скупа у организацији „ДДШС“, одржаног у марту 2012. године у Првој београдској гимназији. Ове године, по истом принципу, треба организовати стручни скуп у сарадњи са Заводом за уџбенике и универзитетом Сингидунум, који би дао свој простор, предавача као и освежење за учеснике скупа.

После дуже дискусије, одређена је тема стручног скупа: Стандарди за рад директора школа, програм обуке и испита за  лиценцирање директора школа.

Управни одбор је једногласно усвојио следећи

ЗАКЉУЧАК

Обавезују се чланови „ДДШС“: Дејан Недић, Милибор Саковић, Владан  Ницовић и Иван Ружичић да заједно са свим релевантним чиниоцима –Министарство просвете, Завод за унапређење наставе, универзитет Сингидунум, Завод за уџбенике-организују стручни скуп у марту 2013. године.

Такође се обавезују да обаве обавештавање чланства и позивање за присуство и активно учешће на скупу.

V ТАЧКА:                                                                     

Професори Дејан Недић И Иван Ружичић обавили су  низ разговора са члановима Управног одбора и члановим „ДДШС“ по питању делегирања 2 члана „ДДШС“ са знањем енглеског језика за учешће у својству посматрача на конференцији ESHA-е у Амстердаму.

По овој тачки дневног реда, Управни одбор је једногласно донео

ЗАКЉУЧАК

Делегацију „ДДШС“ која ће у својству посматрача учествовати на конференцији ESHA-е  у Амстердаму у марту 2013. године чине Дејан Недић,председник Скупштине „ДДШС“и директор Друге економске школе из Београда  и  Игор Бем, члан „ДДШС“, директор Економске средње школе из Суботице.
     Трошкове путовања обезбеђују  чланови делегације, а трошкови смештаја падају на терет организатора.

VI ТАЧКА:

-Текућа питања

® Председник Управног одбора је обавестио присутне да је члан „ДДШС“, проф. Др Радивоје Стојковић, поднео писмени захтев за иступање из чланства у „ДДШС“ ,  29.10. 2012. године,зато што се не слаже са стандардизацијом компетенција директора школа, у складу са чл. 11 Статута „ДДШС“.

® Професор Д. Недић је обавестио Управни одбор  о активностима  „ДДШС“ у Београду, а везано за питање закидања новца  од стране Градског секретаријата  за материјалне трошкове, за превоз радника, као и смањење трошкова и кашњење уплата за ове намене. После интервенције  Друштва, Секретаријат је кориговао своја поступања.

® Сви присутни су се сложили да је неопходно обезбедити већу  медијску подршку  у представљању рада Друштва.

Седница је завршена у 1330 часова.

Записник водио                                                               Владан Ницовић, проф.

                                                                                                                                                                         Председник Управног одбора
Иван Ружичић, проф.